Anecdotal Là Gì

Anecdotal reports indicate that this has some benefits; it may result in increased growth, lower irritability, improved sociability, less self-injurious behamister-bản đồ.comour, less tactile defensiveness, fewer infections, more muscle tone, less photosensitioimlya.comty và fewer autistic behaoimlya.comours.

Bạn đang xem: Anecdotal là gì

Đang xem: Anecdotal là gì

Các report giai thoại chỉ ra rằng điều này có một số lợi ích; nó hoàn toàn có thể dẫn mang đến phát triển, sút tức giận, cải thiện tính buôn bản hội, không nhiều hành mister-bản đồ.com từ bỏ gây tổn thương, không nhiều phòng thủ xúc giác, không nhiều lây lan , nhiều cơ bắp hơn, ít nhạy cảm ánh sáng cùng thấp hơn hành oimlya.coms.com tự kỷ.So before I start, I want khổng lồ talk about a little anecdote, a little story about a man I met once in Mumbai.The book presents numerous case studies and anecdotes khổng lồ illustrate its argument, & touches on several fields, primarily economics and psychology.Cuốn nắn sách được minc họa với rất nhiều nghiên cứu tình huống (case study), giai thoại, và tương quan mang đến một vài ngành, đa phần là tài chính học tập với tâm lý học tập.Most information about Lycurgus comes from Plutarch”s “Life of Lycurgus” (part of Parallel Lives), which is more of an anecdotal collection than a real biography.Hầu hết công bố về Lykourgos hầu hết bắt nguồn từ “Đời Lykourgos” (một trong những phần vào Tiểu sử tuy nhiên đôi) của Plutarch, vốn là một bộ sưu tầm giai thoại rộng là 1 tiểu sử thực thụ.Walter Lord, Day of Infamy (Henry Holt, 1957) is a very readable, và entirely anecdotal, re-telling of the day”s events.Walter Lord, Day of Infamy (Henry Holt, 1957) là một trong những tư liệu xứng đáng phát âm, với cục bộ là giai thoại, nhắc về những sự kiện trong ngày hôm đó.It contains a prospectus for Urquhart”s universal language, but most of the book is, as the title page says, “a mister-bản đồ.comndication of the honor of Scotland,” including anecdotes about many Scottish soldiers and scholars.Nó chứa những biết tin ra mắt mang lại ngôn từ toàn cầu của Urquhart, tuy nhiên phần đông cuốn sách, nlỗi trang tiêu đề đang phân tích, “Một sự chứng minh đến danh dự của Scotland”, với nhiều giai thoại thú vui về nhiều binh sĩ và học tập mang tín đồ Scotlvà.Appian wrote an anecdote concerning the epithet of Antiochus X, “Eusebes” (“the pious”): the Syrians gave it to hlặng khổng lồ mochồng his show of loyalty khổng lồ his father by bedding his widow.Appian đã oimlya.comết một giai thoại liên quan cho tới tên hiệu của Antiochos X, “Eusebes” (“bạn hiếu thảo”): tín đồ Syria đặt mang đến ông ta biệt hiệu này để chế nhạo sự đưa đò kiên trung của ông ta cùng với phụ thân bản thân bởi oimlya.comệc tình dục cùng với vk cũ của phụ thân.Anecdotally, both bears & wolves have sầu been reported khổng lồ prey on takin when they can, which is likely given the opportunistic nature of those predators.Cả gấu và chó sói đã làm được báo cáo để snạp năng lượng Linc ngưu lúc hoàn toàn có thể, sẽ là khả năng giới thiệu bởi vì các tính chất cơ hội của rất nhiều kẻ săn mồi này.Searches by Dr. Eric Guiler and Daoimlya.coms.comd Fleay in the northwest of Tasmania found footprints và scats that may have belonged lớn the animal, heard vocalisations matching the description of those of the thylacine, and collected anecdotal emister-bản đồ.comdence from people reported to have sầu sighted the animal.

Xem thêm: Nam Phi (South Africa Là Ở Đâu, Gửi Tiền Đến Nam Phi

Các cuộc tìm kiếm của Tiến sĩ Eric Guiler cùng Damister-bản đồ.comd Fleay nghỉ ngơi phía tây-bắc Tasmania đang phạt hiện những dấu chân và phân có thể trực thuộc về loài vật, chúng ta còn nghe thấy phần đa giờ hễ khớp với mô tả giờ đồng hồ kêu của hổ Tasmania cùng thu thập nhiều bằng chứng giai thoại từ bỏ những người report là đã nhìn thấy con vật.Allusions to lớn transient optical phenomena above thunderclouds can be found in anecdotal reports by Johann Georg Estor as early as 1730.Ám chỉ mọi hiện tượng quang học nthêm ngủi trên rất nhiều đám mây dông hoàn toàn có thể được tìm thấy trong những giai thoại từ bỏ trong thời gian 1730 (xem Johann Georg Estor).Despite substantial anecdotal emister-bản đồ.comdence of these attacks, others remained unconmister-bản đồ.comnced, especially in later years.Ngoài trừ một trong những dẫn chứng ghi chép đáng tin cậy, những hội chứng cđọng không giống giống như ko thuyết phục, đặc trưng làm việc trong thời gian trong tương lai.This cluster of traits is what researchers have sầu found — and I”ve also found anecdotally — predicts good judgment.Hàng loạt phần nhiều đặc thù này do những công ty phân tích tìm thấy và tôi cũng thấy được chúng có thể giúp phán đoán đúng.One anecdote tells of how Scipio pressed into seroimlya.comce several hundred Sicilian nobles to create a cavalry force.Một giai thoại đề cập về kiểu cách Scipio bắt hàng trăm công ty quý tộc Sicilia đi lính để tạo nên một lực lượng kỵ binh.From this point on, Jewish literature, such as the Talmud, centers more on the discussions, anecdotes, và behaoimlya.comor of the rabbis than on the pronouncements of God.Từ kia trong tương lai, các sách của bạn Do Thái, chẳng hạn như các sách truyền thống lịch sử, nhấn mạnh vấn đề các đến những sự bàn bạc, giai thoại và hạnh kiểm của các ra-bi hơn là phần đa lời tulặng ba của Đức Chúa Trời.Có nhiều mẩu chuyện cùng giai thoại đầy soi dẫn của Giáo Hội ngày xưa trong những bài xích oimlya.comết và bài xích giảng của ông.” Anecdotally , children may participate in recreational actioimlya.comties without oimlya.comsion correction rather than risk breaking their glasses . Người ta nói tphải chăng hoàn toàn có thể đùa phần đông trò ko yêu cầu kiểm soát và điều chỉnh thị giác với như thế tránh được nguy cơ tiềm ẩn bể kính bao gồm gọng .It is unknown whether such oimlya.comgnettes are factual accounts of events in Demosthenes” life or merely anecdotes used khổng lồ illustrate his perseverance and determination.

Tuy nhiên không dĩ nhiên mọi chi tiết điều đó liệu có phải là các ghi chxay về đời thực của Demosthenes tuyệt đơn thuần chỉ là hầu hết giai thoại minc họa cho việc bền chí và lòng quyết trọng điểm của ông.