Apprehensive là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Apprehensive là gì

*
*
*

apprehension
*

apprehension /,æpri"henʃn/ danh từ sự sợ, sự e sợapprehension of death: sự hại chếtto entertain (have) some apprehensions for (of) something: sợ dòng gìlớn be under apprehension that...: lo rằng... sự đọc, sự lĩnh hội, sự tiếp thu, sự rứa được (ý nghĩa sâu sắc...)lớn be quiông chồng of apprehension: hấp thu nhanhkhổng lồ be dull of apprehension: tiếp thụ chậm sự bắt, sự nỗ lực lấy, sự bắt lấy
Lĩnh vực: xây dựngsự lo sợ
*Xem thêm: Cách Nấu Canh Sườn Non Cải Chua Sườn Non Thanh Mát Cho Cả Gia Đình

*

*

apprehension

Từ điển Collocation

apprehension noun

ADJ. considerable, great, growing | sudden

VERB + APPREHENSION be filled with, be full of, feel They were filled with apprehension as they approached the building. | express, show | overcome | cause The change in the law has caused apprehension aao ước many people. | allay How can I allay your apprehensions?

APPREHENSION + VERB grow There were still areas of doubt và her apprehension grew.

PREP.. with ~ School reports are always received with some apprehension. | ~ about/over her apprehension about being in hospital | ~ at She felt some apprehension at the thought of seeing him again. | ~ for There is great apprehension for the future.

PHRASES a feeling/look of apprehension

Từ điển WordNet


n.
Xem thêm: Cách Làm Sạch Nhớt Nha Đam, Cách Chế Biến Nha Đam Giòn Mà Không Nhớt

English Synonym và Antonym Dictionary

apprehensionssyn.: apprehensiveness arrest catch collar discernment dread misgiving pinch savvy taking into custody understanding

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu


Chuyên mục: Kiến thức