Are là gì

Giới từ bỏ (Prepositions) là đông đảo từ chỉ thời gian, vị trí… chỉ sự liên quan giữa các từ không giống trong cụm, trong câu văn.

Giới từ được thực hiện trong câu cùng với vai trò thêm kết những từ, nhiều từ sẽ giúp đỡ bạn nắm rõ hơn câu văn, ngữ cảnh.

Bạn đang xem: Are là gì

*Ví dụ:

I went into the room. I was sitting in the room at that time.

Ta thấy rõ, sinh sống ví dụ a., “the room” là tân ngữ của giới tự “into”. Ở lấy ví dụ như b., “the room” là tân ngữ của giới từ “in”.


Nội dung

2 2. Những loại giới từ (Prepositions) trong giờ Anh2.1 a. Chỉ thời gian: in/at/on4 4. Bài bác tập7 lịch trình học Anh ngữ học tập thuật – luyện thi IELTS của oimlya.com:

1. Giới tự (Prepositions) đứng ở đâu trong câu

a. Trước danh từ, ví dụ: at present, by car, for sale,…

b. Vài ngôi trường hợp tất cả mạo từ ở giữa: in a hurry, at the front,…

c. Sau danh từ, ví dụ: reason for…, belief in…, effect on…

d. Sau tính từ, ví dụ: afraid of, identical to, different from, …

e. Sau động từ, think of, forget about, pull out,…

2. Các loại giới trường đoản cú (Prepositions) trong giờ đồng hồ Anh

a. Chỉ thời gian: in/at/on

At: cho thời hạn trong ngày

* Ví dụ: at midnight, at 11.45, at sunset, …

On: cho 1 ngày trong tuần cùng ngày trong tháng

* Ví dụ: on Friday, on 20th December, …

In: các giai đoạn thời gian lâu hơn

* Ví dụ: in 2012, in the past, in winter, ….

Một số ngôi trường hợp phải ghi nhớ:at the momentat the minuteat presentat this timeat the same timeat the weekendat weekendsat Christmasat night

Lưu ý: Không thực hiện at/on/in trước last/next/this/every

 In the morning(s)

 In the afternoon(s)

 In the evening(s)

 but 

 but 

 but 

on Friday morning(s)

on Sunday afternoon(s)

on Monday evening(s)

b. Chỉ vị trí

At (tại) được dùng để làm chỉ địa điểm tại một điểm vậy thể.

* Ví dụ: at home, at school, at the airport, at the shop, at the beginning/ end, at the front/ back

In (trong, sống trong) được dùng làm chỉ địa chỉ trong một diện tích, một ko gian; dùng trước thương hiệu đường, tên thị trấn, thành phố, quốc gia, miền, phương phía hoặc cần sử dụng với những phương nhân thể đi lại bởi xe hơi (car).

* Ví dụ: in a hall, in the countryside, in the universe, in Vietnam, in Hanoi, in a bus

On (trên, sinh sống trên) được dùng làm chỉ địa chỉ trên bề mặt, số tầng vào một tòa công ty hoặc cần sử dụng với một trong những phương tiện đi lại.

* Ví dụ: on the board, on the ground, on the second floor, on foot 

c. Chỉ sự di chuyển

To (đến)

* Ví dụ: He goes lớn school by bus.

From … to (từ … đến)

* Ví dụ: How far is it from your school khổng lồ your house?

Through (xuyên qua)

* Ví dụ: They walked through the forest.

Across (ngang qua)

* Ví dụ: The children ran straight across in front of our car.

Round/ Around (xung quanh)

* Ví dụ: The cat walks around the the large circle.

Along (dọc theo)

* Ví dụ: They walked along the riverside.

Up (lên)/ Down (xuống)

* Ví dụ: The price of petroleum has went up.

Toward (Towards) (về phía)

* Ví dụ: People have different opinions towards Tom’s behavior.

Xem thêm: Tại Sao Trịnh Xuân Thanh Bỏ Trốn Được, Vụ Trịnh Xuân Thanh Trở Về Việt Nam


*

Giới từ bỏ (Prepositions)


d. Một vài ba cách sử dụng khác của giới từ

In: in the rain/ the sun/ the shade/ the dark/ bad weather, in love with, in a (good/bad) mood, in (my) opinionOn: on television/ the radio/ fire, on purpose = intentionally (một biện pháp cố ý), on the whole (in general: quan sát chung), on holiday/ vacation/ a trip/ business, on a dietAt: at the age of…, at 100 degrees, at 120 miles an hourBy: by mistake/ accident/ chance, by credit card/ cheque/ cash (hoặc in cash)

3. Vẻ ngoài của giới từ bỏ (Prepositions)

a. Giới trường đoản cú đơn: chỉ bao gồm một chữ như in, on, at…

b. Giới từ bỏ đôi: tất cả hai từ đối kháng ghép lại với nhau như into, within…

c. Giới từ bỏ kép: giới từ bỏ ghép thêm a hoặc be ngơi nghỉ trước như about, among,…

d. Giới từ vì chưng phân từ: According lớn (tùy theo), excepting = except (ngoại trừ)…

e. Các từ như giới từ: Giới từ này là cả một nhiều từ: Because of (bởi vì), in the place of (thay vì)…

4. Bài bác tập

A. Put in to/at/in/into where necessary. If no preposition is necessary, leave the space empty.Three people were taken khổng lồ hospital after the accident.I’m tired. Let’s go …………………..home now. (no preposition)We left our luggage…………………..the station & went lớn find something to lớn eat.Shall we take a taxi…………………..the station or shall we walk?I have khổng lồ go…………………..the ngân hàng today. What time does it open?The Amazon flows…………………..the Atlantic Ocean.I missed the bus, so I walked…………………..home.Have you ever been…………………..Canada?I lost my key, but I managed lớn climb…………………..the house through a window.We got stuck in a traffic jam on our way…………………..the airport.We had lunch…………………..the airport while we were waiting for our plane.It took us four hours lớn get…………………..the top of the mountain.Welcome…………………..the hotel. We hope you enjoy your stay here.We drove along the main road & then turned…………………..a narrow side street.Did you enjoy your visit…………………..the zoo?I did some shopping on my way…………………..home.B. Complete the sentences with the correct preposition.There are some differences between British và American English.Money isn’t the solution…………………. Every problem.There has been an increase………………….the amount of traffic using this road.The advantage…………………. Having a oto is that you don’t have lớn rely on public transport.There are many advantages…………………. Being able lớn speak a foreign language.Everything can be explained. There’s a reason…………………. Everything.When Paul left home, his attitude…………………. Many things seemed to change.Ben and I used to be good friends, but I don’t have much contact…………………. Him now.James did a very good drawing …………………. His father. It looks just lượt thích him.What was Sarah’s reaction…………………. The news?Nicola took a picture………………….me holding the baby.C. Choose the correct answer _____ time _____ time I will examine you on the work you have done. From / lớn B. At / lớn C. In / to lớn D. With / khổng lồ Lan will stay there _____ the beginning of September _____ November. From/ khổng lồ B. Till/ lớn C. From/ in D. Till/ of I would lượt thích to apply _____ the position of sales clerk that you advised in the Sunday newspaper. Khổng lồ B. For C. With D. In Make a bình luận _____ this sentence! to B. In C. On D. About He’s a very wealthy man; a few hundred pounds is nothing _____ him. For B. With C. Lớn D. About Mum is always busy _____ her work in the laboratory. With B. At C. In D. Of The clerk _____ that counter said those purses were _____ sale. In/ for B. At/ on C. At/ in D. On/ on Don’t believe her! She just makes ______the story. Of B. Up C. Out D. Off Old people like to descant _____ past memories. In B. With C. On D. For You should comply _____ the school rules. To lớn B. About C. With D. In

5. Đáp án

AB

C

3. At4. To5. To6. Into7. No prep8. To9. Into10. To11. At12. To13. To14. Into15. To16. No prep2. To3. In4. Of5. In/or6. For7.to/towards8. With9. Of10. To11. OfAAB C CA B B C 1C

Đăng ký kết kiểm tra trình độ chuyên môn tiếng Anh

Giới từ bỏ (Prepositions) là giữa những ngữ pháp cơ bạn dạng của giờ Anh. Đây là các kiến thức đầu tiên để bạn xây dựng vững chắc kỹ năng Writing trong giờ đồng hồ Anh.

Qua gần như ví dụ đơn giản dễ dàng sau, oimlya.com hy vọng để giúp đỡ bạn hiểu, bổ sung cập nhật thêm kỹ năng giới từ.

Mặc cho dù giới tự không cực nhọc nhưng dễ khiến cho bạn nhầm lẫn, cực nhọc nhớ . Nhưng bạn cần phải nắm chắc những kiến thức cơ bạn dạng mới có thể bắt đầu học cao hơn hẳn như luyện thi IELTS, Anh ngữ học thuật.

Vì thế, chúng ta có thể đăng cam kết khóa học, ưu đãi tương xứng cho những người mới bắt đầu học giờ Anh tại oimlya.com

Link đk kiểm tra: https://oimlya.com/ae-c

Chương trình học Anh ngữ học thuật – luyện thi IELTS của oimlya.com:

1. Anh ngữ học thuật (Academic English)

Chương trình Anh ngữ học thuật (Academic English – giờ đồng hồ Anh du học với dự bị đại học) nhằm trang bị mang lại học viên căn cơ tiếng Anh và tài năng học tập tại môi trường xung quanh đại học.

Ngoài luyện tập thành thành thạo 4 kỹ năng cần thiết trong IELTS, học viên còn được nâng cao khả năng từ bỏ học, thuyết trình, tứ duy phản nghịch biện, nghe giảng, ghi chú, hiểu tài luyện, viết luận cùng báo cáo…

Chương trình Anh ngữ học thuật trên oimlya.com ko hướng chúng ta theo lối học thứ móc, luyện đề mẫu gồm sẵn một phương pháp khuôn khổ mà lại là gây ra phản xạ, trình độ chuyên môn thật sự với tiếng Anh.

Bạn rất có thể vận dụng vào môi trường xung quanh Đại học thế giới và thay bắt thời cơ nghề nghiệp toàn cầu.

Tùy vào lever đã hoàn tất, học viên sẽ tiến hành liên thông vào công tác Cao đẳng, Dự bị Đại học của UTS Insearch và cơ hội chuyển tiếp vào những trường Đại học tại Úc.

2. Tiếng Anh giành riêng cho THCS (First Steps)

Chương trình Anh ngữ First Step có phong cách thiết kế dành riêng mang lại học viên ở lứa tuổi Trung học cửa hàng (11-15 tuổi).

Học viên sẽ được xây dựng nền tảng Anh ngữ tổng quát và Anh ngữ học thuật. Tự đó, các bạn sẽ dần triển khai xong 4 kỹ năng đặc biệt là: Nghe – Viết – Đọc – Nói để thi lấy chứng từ Anh ngữ quốc tế.

Đặc biệt, lịch trình First Step còn tồn tại khóa luyện thi IELTS siêng sâu dành riêng cho học viên ở độ tuổi thcs (IELTS for Teens). Các các bạn sẽ được trang bị các tài năng tiếng Anh đặc biệt quan trọng và chiến lược làm bài xích thi IELTS một cách tác dụng để đạt thang điểm trường đoản cú 6.5 – 7.5.

Tại sao nên chọn oimlya.com?

15 năm tởm nghiệm đào tạo và giảng dạy độc quyền về Anh ngữ học thuật theo tiêu chuẩn chỉnh ÚcGiáo trình Anh ngữ học tập thuật độc quyền được thiết kế và update bởi học viện chuyên nghành Ngôn ngữ UTS Insearch – trường đại học công nghệ SydneyTrực thuộc tổ chức giáo dục quốc tế IDP Education – bên đồng download kỳ thi IELTS80% học viên đạt IELTS 6.0+ trở lênĐội ngũ cô giáo đạt chuẩn chỉnh quốc tế (TESOL, CELTA,…) có trình độ chuyên môn cao, các kinh nghiệm đào tạo Anh ngữ cùng luyện thi IELTSCơ hội nhận ra học bổng với lộ trình chuyến qua tới 63 trường đại học số 1 Anh – Úc – Mỹ – New Zealand – Singapore

oimlya.com – Australian Centre for Education & Training