ASK AFTER LÀ GÌ

Phân biệt khổng lồ ask after sb; to ask sb around; lớn ask for sth

To ask /ɑːsk/1. To ask after sb

To ask for news about sb and how they are.

Bạn đang xem: Ask after là gì

(Hỏi thăm thông tin, tình trạng của người nào kia.)

Did she ask after me in her letter?

(Trong tlỗi nhỏ bé bỏng gồm hỏi thăm tới tôi không?)

SYN: To enquire after sb.2. To ask sb along

To ask sb if they would like khổng lồ go with you to an event or activity.

Hỏi coi bạn làm sao đó cũng muốn đi cùng bạn cho tới dự một sự khiếu nại hay hoạt động làm sao kia giỏi không?

Jane & Ed are going out tonight, và they've asked me along.

Cô Jane và anh Ed sắp sửa ra phía bên ngoài tối ni với họ vừa hỏi tôi có muốn đi cùng với bọn họ hay là không.

SYN: To invite sb along.3. To ask around:

To ask a number of different people in order lớn find out sth.

Hỏi một vài người để tìm kiếm kiếm điều gì đấy.

I don't know if there's any work, but I'll ask around for you.

Tôi không biết có vấn đề gì đến anh hay là không, nhưng lại tôi đang hỏi vài fan coi sao.

4.To ask sb baông xã (lớn sth)

To invite sb khổng lồ come bachồng to lớn your house with you for a drink, etc. when you are both out together.

Mời ai đó về nhà bạn uống chút ít nào đấy Lúc cả nhị đi chung với nhau.

I asked hyên ổn back for a coffee.

SYN: To have sb back; lớn invite sb baông xã (khổng lồ sth).5.To ask for sb

To say that you want lớn see or speak lớn sb.

Dùng để bảo rằng bạn muốn chạm chán giỏi thì thầm với ai đó.

There is sometoàn thân at the door asking for Thanh hao.

Có ai đứng kế bên cửa hy vọng thì thầm với Thành kia.

6. To ask (sb) for sth

a.To say that you want sb to give you sth.

Xem thêm: Thả Diều Ở Đâu Tphcm - Địa Điểm Thả Diều Ở Tp

Dùng khi bạn muốn ai chuyển cho chính mình đồ gia dụng gì đấy.

Huy asked for a guitar for his birthday.

Vào ngày sinh nhật của chính mình, Huy ý muốn bao gồm một cây lũ ghita.

SYN: To request sth.b. (Informal) To behave sầu in a way that it will almost certainly cause trouble.

Cư xử theo cách chắc chắn là sẽ tạo ra phiền hậu toái hay từ chuốc lấy phiền đức toái.

Not wearing a seat belt is just asking for trouble.

Không thắt đai an ninh là từ chuốc phiền toái mà thôi.

c. To say that you want to speak to lớn sb or be directed to lớn a place.

When you arrive, go to the reception và ask for Minh.

Lúc như thế nào cho tới thì đi liền mạch đến quầy tiếp tân cùng hỏi anh Minh nhé.

7. To ask sb in/up

To invite sb khổng lồ come inkhổng lồ the room or the building that you are in, especially your trang chủ.

Mời ai kia vào chống tuyệt vào tòa đơn vị cơ mà nhiều người đang ở đó, đặc biệt là ở trong nhà chúng ta.

Aren't you going to ask me in? It's cold out here.

Anh ko kể mời tôi vào vào đơn vị giỏi sao? Ở ngoài này rét mướt vượt.

SYN: To invite sb in/up.8. To ask sb out

To invite sb khổng lồ go out with you especially when would like a thắm thiết relationship with them.

Mời ai kia đi ra ngoài với chúng ta, quan trọng Lúc bạn muốn bao gồm mối quan hệ cảm tình cùng với bọn họ.