BÀI VIẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM

Thầy cô bắt buộc điền rõ thông tin cá nhân, tác dụng tự reviews và có phần giành riêng cho viên chức làm chủ đánh giá. Không tính ra, có thể xem thêm mẫu phiếu review và phân nhiều loại viên chức cho các ngành nghề khác. Vậy mời thầy cô thuộc theo dõi bài viết dưới đây của oimlya.com:


Phiếu tiến công giá, phân loại viên chức thầy giáo năm 2021


Phiếu reviews xếp loại unique viên chức theo quyết định 3277/QĐ-BGDĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………

Chức vụ, chức danh:………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Bài viết đánh giá công chức hàng năm

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị bốn tưởng:………………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:………………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối làm cho việc:………………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:………………………………………………………………….

5. Tác dụng thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác xác định rõ nội dung quá trình thực hiện; xác suất hoàn thành, hóa học lượng, tiến độ công việc):

6. Thái độ giao hàng nhân dân, doanh nghiệp lớn (đối với phần đa vị trí xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết quá trình của bạn dân và doanh nghiệp):

PHẦN DÀNH RIÊNG mang lại VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lí lý, phụ trách:

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

9. Năng lượng tập hợp, đoàn kết:

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhấn xét ưu, khuyết điểm:

2. Từ bỏ xếp các loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ; dứt tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không xong xuôi nhiệm vụ).

…., ngày....tháng....năm....NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…., ngày....tháng....năm....NGƯỜI NHN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần giành riêng cho cấp gồm thẩm quyền đánh giá)

1. Dấn xét ưu, khuyết điểm:

2. Công dụng đánh giá, xếp loại chất lượng:

(Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; chấm dứt tốt nhiệm vụ; ngừng nhiệm vụ; không xong xuôi nhiệm vụ).

…, ngày....tháng....năm.... NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ bọn họ tên)


Hướng dẫn viết phiếu đánh giá phân các loại viên chức năm 2021

1. Bao gồm trị bốn tưởng

Chấp hành nhà trương, mặt đường lối, mức sử dụng của Đảng, bao gồm sách, pháp luật ở trong phòng nước và những nguyên tắc tổ chức, kỷ qui định của Đảng, tuyệt nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình cùng phê bình;Đặt tiện ích của Đảng, đất nước – dân tộc, nhân dân, bầy lên trên tác dụng cá nhân;Có quan liêu điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng vàng; kiên trì lập trường; không xê dịch trước đầy đủ khó khăn, thách thức;Có ý thức nghiên cứu, học tập tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, bốn tưởng hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, ra quyết định và các văn bạn dạng của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; ko có biểu lộ suy thoái về đạo đức, lối sống, từ bỏ diễn biến, tự đưa hóa;Có lòng tin đoàn kết, chế tạo cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong sạch, vững mạnh;Có lối sinh sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, vào sáng, giản dị;Không để fan thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của chính mình để trục lợi.

3. Tác phong, lề lối có tác dụng việc

Có trọng trách với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong tiến hành nhiệm vụ;Có tinh thần trách nhiệm và phối kết hợp trong thực hiện nhiệm vụ;Có cách biểu hiện đúng mực và phong thái ứng xử, lề lối làm cho việc chuẩn chỉnh mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa truyền thống công vụ.

4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật

Chấp hành sự cắt cử của tổ chức;Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng nơi công tác;Thực hiện việc kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định;

5. Hiệu quả thực hiện nay chức trách, trọng trách được giao

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

Quán triệt, thiết chế hóa và tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đối kháng vị;Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đối chọi vị; không nhằm xảy ra những vụ, việc phạm luật kỷ luật, vi phi pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, phòng tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, 1-1 vị;Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết và xử lý khiếu nại, cáo giác theo thẩm quyền; chỉ đạo, tiến hành công tác cải cách hành chính, cải cách cơ chế công vụ, công chức trên cơ quan, tổ chức, đối kháng vịXây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao cai quản lý, phụ trách, vào đó xác minh rõ hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng thành phầm cụ thể.

+ Đối cùng với công chức, viên chức không giữ phục vụ lãnh đạo, quản lí lý:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đưa ra hoặc theo quá trình cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, unique thực hiện nhiệm vụ;Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp đối với những địa điểm tiếp xúc thẳng hoặc thẳng giải quyết quá trình của người dân cùng doanh nghiệp.

Lưu ý: Cần đánh giá chính xác, khách quan với trung thực thì từ bỏ đó bản thân viên chức bắt đầu thấy rõ được những điểm mạnh và những tiêu giảm của mình. Dựa trên đó viên chức mới có thể đánh giá đúng trong những mục tự xếp loại unique tương ứng là: xong xuất nhan sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; dứt nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

Phiếu nhận xét phân nhiều loại viên chức thầy giáo - chủng loại 1

UỶ BAN NHÂN DÂN TP..........TRƯỜNG TIỂU HỌC............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨCNăm 2021

Họ với tên: .................................……

Chức danh nghề nghiệp: Giáo Viên

Đơn vị công tác: ngôi trường Tiểu học ….

Hạng chức danh nghề nghiệp: cô giáo Tiểu học tập hạng 2; Bậc: 4/9 ; hệ số lương: 3.33

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Hiệu quả thực hiện quá trình hoặc trách nhiệm theo đúng theo đồng thao tác đã ký kết:

- luôn luôn thể hiện tại tính chủ động, sáng tạo, bảo vệ hòan thành trách nhiệm được giao.

- Trong tiến hành nhiệm vụ phiên bản thân luôn phát huy nguyên tắc triệu tập dân chủ, chấp hành thực hiện theo mặt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

- luôn luôn thể hiện nay tính chủ động, sáng sủa tạo, đảm bảo an toàn hòan thành trọng trách được giao.

- kết quả khi được phân công:

+ Đạt danh hiệu Giáo viên xuất sắc cấp trường năm học........

+ Xếp loại xong Bồi chăm sóc thường xuyên.

- kiểm tra chuyên phản ánh loại: Tốt

- ngày giờ công: Đảm bảo đầy đủ, không quăng quật giờ, vứt lớp. Có lòng tin trách nhiệm cao trong giảng dạy.

- Đạt chuyên môn đào tạo chuẩn chỉnh về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đảm bảo dạy đúng ngôn từ chương trình và chiến lược dạy học. Chuẩn bị bài lên lớp cẩn trọng theo hướng thay đổi mới.

- thường xuyên tham gia bồi dưỡng, trường đoản cú bồi dưỡng nâng cấp trình độ trình độ nghiệp vụ.

2. Việc triển khai quy định về đạo đức nghề nghiệp:

- phiên bản thân tôi hoàn hảo và tuyệt vời nhất không làm các việc vi phạm luật phẩm chất, danh dự, uy tín ở trong phòng giáo, ko xúc phạm danh dự, phẩm giá đồng nghiệp, nhân dân với học sinh.


- Tôi luôn luôn luôn có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, chuyên môn chuyên môn, nhiệm vụ của bạn dạng thân qua những tiết dự giờ người cùng cơ quan và tham dự chuyên đề của nhà trường tổ chức.

- sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu, được đồng nghiệp, quần chúng. # và học viên tín nhiệm.

- Sống mẫu mã mực, trong sáng; bao gồm uy tín cao trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

3. ý thức trách nhiệm, thái độ giao hàng nhân dân, niềm tin hợp tác cùng với đồng nghiệp cùng việc thực hiện quy tắc xử sự của viên chức:

- Tôi luôn luôn trung thực cùng với mọi chính sách báo cáo, tác dụng giảng dạy, và hiệu quả đánh giá chỉ học sinh.

- Trong môi trường xung quanh tập thể tôi luôn đề cao niềm tin đoàn kết với đa số người, thời gian nào tôi cũng có thể có tinh thần chia sẻ các bước với người cùng cơ quan trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

- trong khi tiếp xúc với quần chúng tôi luôn giữ cách biểu hiện đúng mực, thỏa mãn nhu cầu nguyện vọng chính đại quang minh của phụ huynh học sinh.

- tình cảm yêu, sự công bình và nhiệm vụ của một bên giáo dịp nào cũng rất được tôi đặt lên hàng đầu hoàn thành tốt mọi quá trình được giao.

4. Việc tiến hành các nghĩa vụ khác của viên chức:

- bạn dạng thân tôi luôn luôn tu chăm sóc đạo đức, lối sống lành mạnh luôn nhắc nhở người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình chấp hành giỏi pháp luật, thực hiện theo chủ trương, mặt đường lối, chế độ của Đảng với Nhà nước.

- Tự phiên bản thân có tinh thần tốt trong bài toán tiết kiệm, chống chọi chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, luôn luôn giữ gìn tư bí quyết đạo đức, thực hiện sớm và nghiêm túc cuộc chuyển vận “ tiếp thu kiến thức và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- luôn luôn giữ gìn sự cấu kết trong cơ quan, hòa đồng vui vẻ, gần gũi với đông đảo người, có thái độ và tinh thần giao hàng nhân dân tốt.

- quan lại hệ giỏi với quần chúng tại vị trí cư trú, được quần chúng yêu mến.

PHẦN DÀNH RIÊNG đến VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lượng lãnh đạo, cai quản lý, điều hành và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:

.........................................................................................................................

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao cai quản lý, phụ trách:

.........................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu: thân thiết trong công tác, luôn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Nhược: Đôi khi chưa khéo trong cập nhật công việc.

2. Phân nhiều loại đánh giá: hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ngày....tháng ... Năm 2021Viên chức tự tấn công giá

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý con kiến của tập thể đơn vị chức năng nơi viên chức công tác:


.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp làm chủ viên chức:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ngày....tháng … năm 2021Thủ trưởng trực tiếp đánh giá(ký tên, ghi rõ bọn họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Hiệu quả đánh giá, phân một số loại viên chức:

(Phân loại review theo 1 trong 4 nấc sau: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; không xong nhiệm vụ)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ngày … tháng … năm 2021

Thủ trưởng đối chọi vị

……........................

Phiếu reviews phân các loại viên chức gia sư - chủng loại 2

PHÒNG GD&ĐT..........

TRƯỜNG THCS.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨCNăm 2021

Họ và tên: ..............................................

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên trung học cơ sở hạng II

Đơn vị công tác: ngôi trường THCS...................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị bốn tưởng:

- Về tứ tưởng thiết yếu trị

+ bản thân tôi luôn chấp hành xuất sắc mọi công ty trương , mặt đường lối, chính sách của Đảng với pháp luật ở trong phòng nước.

+ luôn đấu tranh chống suy thoái về tứ tưởng bao gồm trị, phai ngạt lí tưởng, luôn bảo đảm an toàn lẽ phải, bảo đảm an toàn người tốt.

+ luôn gương chủng loại trong những lĩnh vực, cũng tương tự tuyên truyền chuyển động bà bé nhân dân thực hiện đúng quan lại điểm, mặt đường lối của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước và cơ chế tại địa phương.

+ tham gia học tập những chỉ thị nghị quyết của Đảng đầy đủ, tích cực.

2. Đạo đức, lối sống:

+ bản thân luôn luôn luôn thực hiện và học tập tập làm theo theo tấm gương đạo đức của hồ Chí Minh.

+ Không giao động trước những khó khăn thử thách

+ tất cả phẩm hóa học đạo đức tốt, tác phong cấp tốc nhẹn, chủng loại mực

+ Có lòng tin đoàn kết, tất cả lối sống trong sạch, giản dị, hòa nhã với người cùng cơ quan trong cơ quan.

+ gồm mối quan liêu hệ giỏi với nhân dân, học sinh cùng mái ấm gia đình thực hiện giỏi các quy định của phòng nước và địa phương khu vực cư trú.

3. Tác phong, lề lối có tác dụng việc:

+ luôn viết, nói và có tác dụng đúng quan tiền điểm, con đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật ở trong phòng nước.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan lại điểm, con đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng cũng như chính sách pháp luật trong phòng nước.

Xem thêm: Anti Là Gì ? Fandom Là Gì? Sự Đáng Sợ Của Antifan Đối Với Người Nổi Tiếng


+ luôn tự giác học hành không ngừng nâng cấp kiến thức về lý luận chủ yếu trị và trình độ nghiệp vụ.

+ Nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu, thực hiện tráng lệ các nguyên tắc tổ chức triển khai trong sinh sống đảng.

- luôn luôn đấu tranh, phòng chống những thể hiện suy thoái về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ từ bỏ diễn biến”, “ tự gửi hóa”.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

+Thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều đụng của tổ chức; đi đầu triển khai nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, luật của tổ chức, cơ quan, đối chọi vị.

5. Công dụng thực hiện tại chức trách, trách nhiệm được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến trình công việc):

* Về công tác giảng dạy:

- Tôi được đơn vị trường phân công đào tạo và giảng dạy bộ môn giờ Anh từ 6- 9, kiêm bỏ ra hội trưởng khuyến học, tổ phó tổ KH-XH.

- biên soạn giảng theo như đúng phân phối chương trình, nộp giáo án đúng lúc đúng pháp luật .

- Dự giờ, dạy đổi mới cách thức và thao giảng đầy đủ theo planer nhà ngôi trường đã đặt ra .

- Có lòng tin cầu tiến, không hoàn thành học hỏi để nâng cao năng lực cũng giống như chuyên môn nghiệp vụ.

- Trong cơ sở trường học bạn dạng thân luôn luôn năng nổ trong công việc, miêu tả vai trò và trách nhiệm trình độ chuyên môn cao. Hết lòng rất là với các bước được giao.

- Ý thức nhiệm vụ cao, tự giác vào lao động, học tập, công tác.

- luôn luôn quan tâm, thân cận với học sinh, rèn tài năng sống, kĩ năng tiếp xúc của học tập sinh.

- liên tiếp tham mưu trợ giúp tổ trưởng , những thành viên vào tổ để ngày càng unique đi lên

Trong quá trình công tác, bạn dạng thân luôn luôn có ý thức trách nhiệm các bước và xong xuôi tốt trọng trách được giao, tự giác, thân mật trong công việc. Tôi luôn luôn thực hiện quá trình đúng giờ, đúng planer nhà trường đề ra. Bởi vì vậy tôi đã có được những các kết quả như sau:

+ Khối 6 đạt 78% trên trung binh trở lên. Trong các số ấy khá xuất sắc chiếm 20%.

+ Khối 7 đạt 80% trên trung bình trở lên. Trong những số ấy khá giỏi chiếm 35%.

+ Khối 8 đạt 75% trên vừa đủ trở lên. Trong các số đó khá tốt chiếm 25%.

+ khối 9 đạt 74% trên trung bình trở lên. Trong đó khá giỏi chiếm 28%.

- So với hiệu quả năm trước thì tỉ lệ học viên khá, tốt ,trung bình cao hơn năm trước. Đó cũng là tác dụng nỗ lực phấn đấu của tất cả thầy và trò tương tự như việc hỗ trợ của đơn vị chức năng mình.

* Công tác chuyển động khuyến học khuyến tài.

- Kết hợp với ban ngành vào xã đưa ra hội khuyến học vẫn tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, của địa phương về công tác khuyến học tập khuyến tài.

- thông qua các buổi họp PHHS tổ chức tuyên truyền rộng đến phụ huynh học sinh về những tiêu chí hoạt động vui chơi của Chi hội, chân thành và ý nghĩa của việc đăng ký mái ấm gia đình hiếu học, cái họ hiếu học.

- đưa ra hội sẽ tham mưu với chỉ đạo địa phương để củng cố, xây cất hoàn thiện tổ chức triển khai Hội bên trên địa bàn.

- Kết hợp tốt với những Đoàn thể trong làng mạc trong việc vận động những tổ chức, cá nhân quyên góp tặng quà và học bổng cho học sinh nghèo, học viên có yếu tố hoàn cảnh khó khăn trong công ty trường. Tổ chức vận động học sinh đến trường, quan tiền tâm, hỗ trợ học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học.

- Thưởng và cung ứng cho GV trong phong trào bồi dưỡng HS giỏi :

- Thưởng cho học viên Tiên tiến, học tập sinh giỏi và học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.

* Về công tác quần bọn chúng đoàn thể:

- bao gồm mối quan lại hệ thân thiết hoà nhã, đúng mực cùng với Đảng uỷ cơ sở cũng như chi bộ nơi cư trú.

- Đẩy mạnh mẽ các hoạt động xây dựng tổ chức Đảng, chủ yếu quyền những tổ chức thiết yếu trị - thôn hội nghỉ ngơi địa phương, cơ quan đơn vị chức năng công tác.

- phiên bản thân tôi không hoàn thành học tập, nghiên cứu. Luôn xong tốt trọng trách được giao.

6. Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp lớn (đối với đa số vị trí xúc tiếp trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết các bước của fan dân với doanh nghiệp):

- Thực hiện xuất sắc nghĩa vụ công dân địa điểm cư trú.

- Giữ mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội xuất sắc nhằm thực hiện phương châm phối kết hợp giáo dục học sinh. Bao gồm ý thức trách nhiệm và ý thức phục

vụ nhân dân, tranh đấu với những bộc lộ quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, khiến phiền hà đến nhân dân.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhấn xét ưu, khuyết điểm:

a. Ưu điểm

+ Ý thức trọng trách cao, tự giác trong lao động, học tập, công tác.

b. Hạn chế, khuyết điểm

- Về công tác làm việc giảng dạy:

+ không thực sự giành nhiều thời gian đầu tư chi tiêu vào chuyên môn, đôi lúc còn chưa to gan dạn.


+Tinh thần phê cùng tự phê không cao.

- Về tham tối ưu tác xã hội:

+ chưa thực sự bao gồm quan hệ trực tiếp với quần bọn chúng nhân dân.

- Còn nể nang, e dè, ngại va chạm.

2. Trường đoản cú xếp các loại chất lượng: chấm dứt tốt nhiệm vụ

....., ngày…...tháng.......năm…….... NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

....., ngày....tháng…...năm……..NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần dành cho cấp gồm thẩm quyền tấn công giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

...............................................................................................................................

2. Công dụng đánh giá, xếp loại chất lượng:

...............................................................................................................................

(Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; kết thúc tốt nhiệm vụ; chấm dứt nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

......, ngày......tháng…...năm…......NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Phiếu đánh giá phân loại viên chức gia sư - mẫu mã 3

PHÒNG GD&ĐT......

TRƯỜNG TH......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - niềm hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2021

Họ và tên:.....................................................................

Chức danh nghề nghiệp:...............................................

Đơn vị công tác: Trường tè học.................................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Công dụng thực hiện công việc hoặc trách nhiệm theo phù hợp đồng thao tác đã ký kết kết:

Chấp hành nghiêm túc quy chế siêng môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung phù hợp với đối tượng người dùng học sinh; bảo đảm an toàn khối lượng, chất lượng quá trình và ngày giờ công.

Không hoàn thành học tập nâng cao trình độ trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có hiệu quả; hay xuyên tham khảo sách báo, Internet, ứng dụng technology thông tin trong huấn luyện và luôn luôn đổi mới phương pháp dạy học tập theo hướng thay đổi - lấy học sinh làm trung tâm. Giảng dạy được không ít tiết sử dụng giáo án điện tử.

Công tác giảng dạy, giáo dục học viên là nhiệm vụ cơ bản của bên trường nói chung và mỗi thầy giáo nói riêng, nên bản thân luôn đề cao công tác giảng dạy, tích cực và lành mạnh học tập, trau dồi trình độ nghiệp vụ, thay đổi phương pháp, nâng cấp hiệu quả giờ dạy.

Kết quả review định kì cuối năm học ........ Của lớp ...... Cụ thể như sau:

Sĩ sốĐánh giá chỉ môn học và HĐGDĐánh giá năng lực và phẩm chất
THCTĐC
SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%
261246%1454%01246%1454%0

Bản thân luôn luôn tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những văn bản của ngành, nghành trong công tác; thực hiện lãnh đạo của trình độ và BGH để chấm dứt tốt trách nhiệm được giao. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp: Tốt.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp:

- tâm huyết với nghề nghiệp, bao gồm ý thức giữ lại gìn danh dự, lương trung khu nhà giáo; có ý thức đoàn kết, yêu mến yêu, trợ giúp đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; gồm lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, đảm bảo quyền và ích lợi hợp pháp chính đáng của fan học, người cùng cơ quan và cộng đồng.

- Tận tụy với công việc; triển khai đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đối chọi vị, nhà trường, của ngành.

- vô tư trong giảng dạy và giáo dục, review đúng thực chất năng lực của fan học; thực hành thực tế tiết kiệm, chống bệnh thành tích, kháng tham nhũng, lãng phí.

- triển khai phê bình với tự phê thông thường xuyên, nghiêm túc; liên tiếp học tập cải thiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học tập để chấm dứt tốt trách nhiệm được giao, đáp ứng nhu cầu yêu ước ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

3. Lòng tin trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân, lòng tin hợp tác cùng với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc xử sự của viên chức:

- Tôn trọng học tập sinh, lắng nghe những ý kiến, đon đả đến cảm giác của học sinh, không làm cho các em bị lệ thuộc.

- Tạo một không khí học tập trường đoản cú giác, túa mở, khuyến khích học viên chủ động, sáng chế học tập, tạo cơ hội công bằng với cả học sinh.

- Trong tiếp xúc với công dân, phụ huynh học viên tại trường luôn luôn có cách biểu hiện lịch sự, hoà nhã, văn minh.

- Trong tình dục đồng nghiệp luôn chân thành, thân thiện, sức nóng tình giúp sức nhau cùng tân tiến vì sự nghiệp giáo dục đào tạo chung của nhà trường.

4. Việc triển khai các nghĩa vụ khác của viên chức:

- luôn luôn chấp hành tốt mọi công ty trương, mặt đường lối, Nghị quyết, chế độ của Đảng, Pháp luật của phòng nước, trong phòng trường, của ngành giáo dục. Luôn thực hiện tại phương châm "Sống và thao tác làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật".

- dìm thức cùng vận dụng chính xác chủ trương, nghị quyết của bỏ ra bộ, chủ yếu sách, Pháp luật trong phòng nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn luôn có niềm tin trách nhiệm cao trong công việc được giao, thân thiện tham tối ưu tác đoàn thể, mũi nhọn tiên phong trong các phong trào thi đua của Đoàn - Hội - Đội.

- triển khai nghiêm những bài toán cán bộ, viên chức không được gia công theo hình thức trong pháp lệnh cán cỗ công chức, viên chức.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá chỉ ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Có lập trường tứ tưởng chủ yếu trị vững vàng, luôn luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, ko vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.