Báo Cáo Đánh Giá Trách Nhiệm Người Đứng Đầu

Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và mua ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (64.91 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Báo cáo đánh giá trách nhiệm người đứng đầu

- tích cực và lành mạnh nghiên cứu, tham gia không hề thiếu việc học tập tập công ty nghĩa Mác –Lênin, tứ tưởng hồ nước Chí Minh, các chỉ thị, quyết nghị của Đảng, những đợt sinhhoạt chính trị và update kiến thức mới.- Đặt ích lợi quốc gia - dân tộc, đàn lên trên lợi ích cá nhân.* Tự đánh giá đạt mức: Tốt.2. Đạo đức, lối sống1- ko tham nhũng, quan lại liêu, cơ hội, vụ lợi; ko có biểu hiện suythoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.- gồm lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị.- Có niềm tin đoàn kết, xây dựng, yêu mến đồng chí, đồng nghiệp.- không để fan thân, tín đồ quen tận dụng chức vụ, quyền lợi của mìnhđể trục lợi; liên tục có ý thức nêu gương của bạn dạng thân và gia đình.* Tự review đạt mức: Tốt.3. Ý thức tổ chức kỷ luật- Chấp hành sự cắt cử của tổ chức, yên vai trung phong công tác.- tiến hành các quy định, quy chế, nội quy của địa phương, cơ quan, đơnvị khu vực công tác.- tiến hành kê khai tài sản đầy đủ, trung thực và công khai tài sản, thunhập theo quy định.- báo cáo đầy đủ, trung thực với cấp cho trên; đưa tin chính xác,khách quan.* Tự review đạt mức: Tốt.4. Tác phong, lề lối thao tác làm việc và kết quả thực hiện nay chức trách, nhiệmvụ được giao- Tác phong, lề lối có tác dụng việc:- Có trọng trách với công việc; năng động, sáng sủa tạo, dám nghĩ, dám làm,nói song song với làm, linh động trong triển khai nhiệm vụ;
- Có phương pháp làm vấn đề khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;- bao gồm ý thức kính trọng nhân dân, ngay gần dân, hiểu dân, lắng nghe chủ kiến củanhân dân, đảm bảo thực hiện không hề thiếu quyền và ích lợi hợp pháp, quang minh chính đại củanhân dân;- gồm ý thức hòa hợp tác, phía dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.- kết quả thực hiện nay chức trách, trọng trách được giao:- Có giải pháp xây dựng đảng bộ, bỏ ra bộ và những tổ chức đoàn thể chính trị- làng hội vào sạch, vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện công tác cách tân hành chính,phòng, kháng tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, 1-1 vị.- cửa hàng triệt, ví dụ hoá và triển khai chủ trương, con đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của nhà nước trên cơ quan, 1-1 vị.- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật trong phòng nước; tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sát, sơ kết,tổng kết, đúc kết kinh nghiệm.2- quan tâm chăm lo đời sống trang bị chất, tinh thần cho đảng viên, công chức,viên chức, tín đồ lao động.- quan hệ, kết hợp giữa cấp cho uỷ và tập thể lãnh đạo, sự đoàn kết, thốngnhất trong cơ quan, đơn vị.- gây ra và triển khai chương trình hành vi hằng năm của cá nhânđể bọn góp ý với kiểm tra, đo lường và thống kê thực hiện.* Tự reviews đạt mức: Xuẩt sắc.Trên phía trên là báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ trong thời hạn từ tháng…năm… Tôi xin cam kểt đã báo cáo đầy đủ, trung thực; bên cạnh đó thực hiệnnghiêm chỉnh các giải pháp khắc phục nêu trên.Đồng Hới, ngày tháng năm 201NGƯỜI BÁO CẤO
*
tò mò về kiểm toán báo cáo quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ phiên bản tại Tổng công ty Sông Đà.DOC 88 1 0
*
áp dụng quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng trong một cuộc kiểm toán report quyết toán chi tiêu địa phương.pdf 62 861 1
*
hoàn cảnh và những chiến thuật nhằm nâng cao tính yêu cầu trong nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ bố tại công 63 990 5
*
report thực tập tại Công ty nhiệm vụ hữu hạn đầu tư chi tiêu ứng dụng sản xuất bao bì Hà Nội 18 769 3

Xem thêm: Hướng Dẫn Rửa Màng Ro Theo Định Kỳ, Hướng Dẫn Cách Súc Rửa Màng Lọc Ro Theo Định Kỳ

*
phương pháp xử lý trọng trách của bạn đứng đầu 3 856 0
*
tư liệu BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG BÁO CÁO mang đến NIÊN HỌC 2007-2008 pdf 21 514 0
*
tài liệu Phiếu report Trách Nhiệm Giải Trình của nhà Trường báo cáo cho Niên học 2005-2006 pptx 15 357 0
*
Tài liệu báo cáo " Trách nhiệm của nhà nước trong bảo vệ quyền lợi quý khách hàng " docx 6 708 4
*
report "Trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh " pot 4 488 0
*
báo cáo " Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị nước trong câu hỏi phòng, kháng bạo lực gia đình " doc 6 862 5