BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ NĂM 2015

Các mẫu báo cáo giám sát, tiến công giá đầu tư được phát hành tại Thông tư số 22 gồm:

1. Mẫu report giám sát, reviews tổng thể đầu tư 6 tháng, cả năm:

2. Mẫu report giám sát, reviews dự án đầu tư sử dụng vốn bên nước, bao gồm:

- report giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án;

- report giám sát, review tình hình thực hiện dự án chi tiêu quý, 6 tháng, cả năm;

- báo cáo giám sát, review khi điều chỉnh dự án công trình đầu tư;

- report giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư;

- report giám sát, reviews định kỳ 6 tháng, cả năm trong quy trình tiến độ khai thác, vận hành.

Bạn đang xem: Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2015

3. Mẫu report giám sát, reviews dự án đầu tư chi tiêu theo hiệ tượng đối tác công tư, theo Thông tứ 22 năm 2015 của cỗ Kế hoạch đầu tư, bao gồm:

- report giám sát, reviews trước khi tiến hành khởi công dự án;

- report giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư chi tiêu quý, 6 tháng, cả năm;

- báo cáo giám sát, review khi điều chỉnh dự án đầu tư;

- report giám sát, tấn công giá chấm dứt đầu tư;

- báo cáo giám sát, nhận xét định kỳ 6 tháng, cả năm trong tiến trình khai thác, vận hành.

4. Mẫu báo cáo giám sát, review dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác tại mẫu mã số 11 mang đến Mẫu số 14 Thông tứ số 22/2015, bao gồm:

- report giám sát, nhận xét trước khi khởi công dự án;

- báo cáo giám sát, reviews tình hình triển khai dự án chi tiêu 6 tháng, cả năm;

- báo cáo giám sát, tiến công giá xong đầu tư;

- report giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, cả năm trong tiến độ khai thác, vận hành.

5. Mẫu báo cáo tình hình giải ngân cho vay vốn đầu tư công, theo Thông bốn 22/2015/TT-BKHĐT, bao gồm:

- báo cáo tình hình quyết toán giải ngân vốn đầu tư công quý, 6 tháng, cả năm của Kho bạc bẽo nhà nước cấp tỉnh

- báo cáo tình hình quyết toán giải ngân vốn chi tiêu công quý, 6 tháng, cả năm của Kho bạc tình nhà nước Trung ương.

6. Mẫu báo cáo giám sát đầu tư của cùng đồng:

Báo cáo giám sát định kỳ 6 tháng, cả năm của Ban Giám sát chi tiêu của cùng đồng.

7. Đối với các dự án có thực hiện nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn chi phí nhà nước những mẫu biểu cùng chế độ report thực hiện tại theo quy định so với dự án thực hiện vốn công ty nước. Riêng những dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, triển khai các chủng loại biểu theo nguyên tắc tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 22/2015/BKHĐT.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 22/2015/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Căn cứ hình thức Đầu bốn công ngày 18tháng 6 năm 2014;

Căn cứ phương tiện Xây dựng ngày 18 tháng6 năm 2014;

Căn cứ luật Đầu tư ngày 26 tháng11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 mon 9 năm năm ngoái của chính phủ nước nhà về đo lường và tính toán và reviews đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chínhphủ điều khoản chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơcấu tổ chức của cỗ Kế hoạch với Đầutư,

Bộ Kếhoạch với Đầu tư quy định cụ thể mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư như sau:

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư nàyquy định chi tiết về mẫu report giám sát và tiến công giá chi tiêu theo mức sử dụng củaNghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về giám sátvà tấn công giá đầu tư (trừ những dự án chi tiêu ra nước ngoài).

Các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốnvay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, tiến hành các mẫu báo cáo theo thôngtư này; hồ hết vấn đề khác biệt do đặc thù của việc sử dụng nguồn ngân sách này, thựchiện theo dụng cụ của lao lý về sử dụng nguồn chi phí ODA và vốn vay chiết khấu củacác đơn vị tài trợ nước ngoài.

2. Đối tượng vận dụng của Thông tứ nàylà các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập report giám sát, đánh giá đầutư.

Điều 2. Mẫu báo cáo giám sát,đánh giá chỉ đầu tư

1. Chủng loại báo cáogiám sát, reviews tổng thể chi tiêu 6 tháng, cả năm:

Mẫu số 01: báo cáo giám sát, reviews tổng thể đầu tư chi tiêu 6 tháng, cả năm.

2. Mẫu report giám sát, review dựán đầu tư chi tiêu sử dụng vốn nhà nước, bao gồm:

a) chủng loại số 02:Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi bắt đầu khởi công dự án;

b) chủng loại số 03:Báo cáo giám sát, review tình hình thực hiện dự án chi tiêu quý, 6 tháng, cảnăm;

c) mẫu mã số 04:Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án công trình đầu tư;

d) mẫu số 05:Báo cáo giám sát, tiến công giá dứt đầu tư;

đ) mẫu số 06:Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, cả năm trong quy trình tiến độ khai thác, vậnhành.

3. Mẫu report giám sát, reviews dựán đầu tư chi tiêu theo hình thức đối tác công tư, bao gồm:

a) chủng loại số 07:Báo cáo giám sát, reviews trước khi bắt đầu khởi công dự án;

b) chủng loại số 08:Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình tiến hành dự án chi tiêu quý, 6 tháng, cảnăm;

c) report giám sát, reviews khi điềuchỉnh dự án đầu tư (Thực hiện theo mẫu số 04: Báocáo giám sát, review khi kiểm soát và điều chỉnh dự án chi tiêu sử dụng vốn công ty nước);

d) mẫu mã số 09:Báo cáo giám sát, tiến công giá chấm dứt đầu tứ (Báo cáo giám sát, đánh giá trướckhi khai thác quản lý đối với dự án công trình nhóm C);

đ) mẫu mã số 10:Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, cả năm trong quá trình khai thác, vậnhành.

4. Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dựán đầu tư sử dụng nguồn ngân sách khác, bao gồm:

a) mẫu mã số 11:Báo cáo giám sát, review trước khi khởi công dự án (đối với dự án không thuộcdiện cung cấp Giấy ghi nhận đăng ký kết đầu tư);

b) mẫu mã số 12:Báo cáo giám sát, reviews tình hình triển khai dự án đầu tư 6 tháng, cả năm;

c) chủng loại số 13:Báo cáo giám sát, tấn công giá ngừng đầu tứ (đối với dự án công trình không nằm trong diện cấpGiấy chứng nhận đăng ký kết đầu tư);

d) mẫu mã số 14:Báo cáo giám sát, reviews định kỳ 6 tháng, cả năm trong quy trình khai thác, vậnhành.

5. Mẫu báo cáo tình hình quyết toán giải ngân vốnđầu tư công, bao gồm:

a) mẫu mã số 15:Báo cáo thực trạng giải ngân vốn đầu tư công quý, 6 tháng, cả năm của Kho bạcnhà nước cung cấp tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương

b) mẫu mã số 16:Báo cáo tình trạng giải ngân vốn chi tiêu công quý, 6 tháng, cả năm của Kho bạcnhà nước Trung ương.

6. Mẫu report giám sát đầu tư của cộngđồng:

Mẫu số 17: report giám liền kề định kỳ 6 tháng, cả năm của Ban Giám sát đầu tư chi tiêu củacộng đồng.

7. Đối với các dựán có áp dụng nhiều nguồn vốn, trong những số ấy có nguồn chi phí nhà nước các mẫu biểu cùng chếđộ report thực hiện tại theo quy định so với dự án thực hiện vốn nhà nước. Riêng các dự ánđầu bốn theo vẻ ngoài đối tác công tư, thực hiện các mẫu biểu theo phép tắc tại Khoản 3 Điều này.

8. Trong những mẫu bên trên đây, rất nhiều chữin nghiêng là những nội dung mang tính chất hướng dẫn cùng sẽ được người sử dụng cụ thểhóa căn cứ vào tình hình thực tế.

Điều 3. tổ chức triển khai thực hiện

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

2. Thông tứ này sửa chữa thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BKHĐTngày 02 tháng 6 năm 2010 của cục Kế hoạchvà Đầu tư chính sách về mẫu báo cáo giám sát, nhận xét đầutư.

3. Trong quy trình thực hiện, trường hợp cóvướng mắc, đề nghị những Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc chủ yếu phủ, cơ quankhác sống Trung ương, Ủy ban nhân dân những cấpvà tổ chức, cá thể có liên, quan tiền gửi ý kiến về cỗ Kế hoạch với Đầu tư để kịp lúc xem xét, điều chỉnh./.

Nơi nhận: - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ; - VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng thiết yếu phủ; - tandtc nhân dân tối cao; - Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - Kho bạc đãi Nhà nước; - Ngân hàng chính sách Xã hội; - Ngân hàng cách tân và phát triển Việt Nam; - UBTW mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - cơ sở Trung ương của các đoàn thể; - những Tập đoàn ghê tế, Tổng doanh nghiệp 91; - website của chính phủ; Công báo; - Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - những Ban thống trị các Khu ghê tế; - những đơn vị thuộc cỗ KH&ĐT; - Cục khám nghiệm văn phiên bản - bộ Tư pháp; - Lưu: VT, GS&TĐĐT.(K390).

BỘ TRƯỞNG Bùi quang quẻ Vinh

Mẫu số 01. Report giám sát, đánh giá tổng thể chi tiêu 6 tháng, cả năm

TÊN CƠ quan tiền BÁO CÁO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: /BCGSĐT

.... Tháng ngày năm ……

BÁOCÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ

(6tháng/năm)

Kính gửi:………………………………………………….

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢNHƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN quan liêu ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN:

- Nêu những văn phiên bản hướng dẫn được banhành vào kỳ báo cáo (số văn bản, ngàytháng ban hành, trích yếu hèn văn bản).

- Đánh giá sơ bộ công dụng và tác độngcủa các văn bản hướng dẫn được ban hành đối cùng với việc thống trị đầu tư.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH (nêu rõ thực trạng và hiệu quả thực hiện, đa số mặt được, không được,nguyên nhân với trách nhiệm của các cơ quan, tổchức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chế độ và loài kiến nghị những biệnpháp giải quyết).

1. Thực trạng lập,thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc nghành nghề dịch vụ quản lý.

2. Việc quản lý thực hiện những quy hoạchtheo quy định.

3. Những vướng mắc bao gồm và con kiến nghịcác phương án giải quyết

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ (nêu rõ thực trạng và kết quảthực hiện, hồ hết mặt được, chưa được, vì sao và trách nhiệm của các cơquan, tổ chức liên quan; những vướng mắc vềcơ chế, cơ chế và loài kiến nghị các biện pháp giải quyết).

- Tổng đúng theo số liệu về kế hoạch vốn đầutư trong năm;

- Tình hình thực hiện vốn đầu tưtrong kỳ (giá trị cân nặng thực hiện);

- kết quả huy hễ và giải ngân vốn đầutư vào kỳ;

- tình hình nợ đọng vốn đầu tư (nếucó);

- tình trạng lãng phí, thất thoát vốn đầu tư (nếu có).

(Kèm theo phụ biểu 01)

IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNGTRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG (nêu rõ thực trạng và kết quả thựchiện, số đông mặt được, không được, lý do và trách nhiệm của những cơ quan, tổchức liên quan; các vướng mắc về cơ chế,chính sách và kiến nghị những biện pháp giải quyết).

1. Vấn đề lập, thẩm định, phê coi xét chủtrương đầu tư.

2. Việc lập, thẩm định, phê trông nom đầutư chương trình.

3. Tình hình tiến hành các chươngtrình.

a) Việc thống trị thực hiện nay chươngtrình: lập mưu hoạch tổng thể và kế hoạch cụ thể triển khai chương trình;thực hiện nay và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch triển khaichương trình;

b) vấn đề lập, thẩm định, quyết định đầutư dự án thành phần nằm trong chương trình;

c) Tình hình triển khai chương trình: tiếnđộ thực hiện các kim chỉ nam của chương trình; tổng thích hợp tình hình tiến hành dự ánthành phần thuộc chương trình; giá chỉ trị trọng lượng thực hiện;

d) Tình hình triển khai kế hoạch vốn đầutư: việc kêu gọi vốn đến chương trình; giải ngân; nợ ứ vốn tạo cơ bản(nếu có);

đ) năng lực tổ chức tiến hành dự ánthành phần thuộc công tác và vấn đề chấp hành giải pháp về quản lý đầu tứ củachủ dự án công trình thành phần;

4. Những vướng mắc bao gồm và loài kiến nghịcác biện pháp giải quyết.

(Kèmtheo phụ biểu 02)

V. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦUTƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC (nêu rõ tình trạng và kết quảthực hiện, hồ hết mặt được, chưa được, nguyênnhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chứcliên quan; các vướng mắc về cơ chế, cơ chế và con kiến nghị các biện pháp giải quyết).

1. Tình trạng lập, thẩm định, phê duyệtchủ trương đầu tư.

2. Việc lập, thẩm định, ra quyết định đầutư.

3. Tình trạng lập, đánh giá và thẩm định phê duyệtthiết kế kỹ thuật, dự toán.

Xem thêm: Cách Copy Nhạc Từ Máy Tính Vào Điện Thoại Samsung

4. Tình hình tiến hành các dự án:

a) Việc làm chủ thực hiện tại dự án: lậpkế hoạch toàn diện và kế hoạch chi tiết thựchiện dự án; tình hình tiến hành và điều chỉnh kếhoạch;

b) Tình hình tiến hành dự án đầu tư: tiếnđộ thực hiện; cân nặng và cực hiếm khối lượngthực hiện; quality công việc; các biến rượu cồn trongquá trình triển khai dự án;

c) Tình hình triển khai kế hoạch vốn đầutư: việc huy động vốn cho dự án; giải ngân (tạm ứng, tịch thu tạm ứng, thanh toán); quyết toán vốn dự án hoàn thành; nợ đọng kiến tạo cơ bản(nếu có) và việc xử lý;

d) năng lực tổ chức triển khai dự ánvà câu hỏi chấp hành những quy định về cai quản đầu tư, của ban quản lý dự án và cácnhà thầu;

đ) nặng nề khăn, vướng mắc, phân phát sinhtrong quá trình thực hiện dự án và câu hỏi xử lý theo thẩmquyền;

e) Đề xuất cách thực hiện xử lý nặng nề khăn,vướng mắc, sự việc vượt thừa thẩm quyền.

5. Thực trạng khai thác, vận hành dựán đang hoàn thành.

6. Các vướng mắc thiết yếu và kiến nghịcác biện pháp giải quyết.

(Kèmtheo phụ biểu 03)

VI. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦUTƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (nêu rõ tình hìnhvà công dụng thực hiện, đông đảo mặt được, không được, lý do và trọng trách củacác cơ quan, tổ chức liên quan; các vướngmắc về cơ chế, cơ chế và kiến nghị các biện pháp giải quyết).

1. Thực trạng xây dựng và chào làng danhmục dự án;

2. Tình hình triển khai việc lựa chọnnhà đầu tư, đàm phán, ký phối kết hợp đồng và thực hiện thủ tụccấp Giấy ghi nhận đăng ký kết đầu tư;

3. Tổng vừa lòng tìnhhình thực hiện Hợp đồng dự án;

4. Bài toán chấp hành lý lẽ về cấp cho Giấychứng nhận đăng ký đầu tư;

5. Việc chấp hành lý lẽ về quản lí lýđầu tư của các bên ký phối hợp đồng dự án trong việc triển khai Hợp đồng dự án.

6. Thực trạng khai thác, vận hành, dựán.

7. Nặng nề khăn, vướng mắc, phân phát sinhtrong quy trình thực hiện dự án công trình và việc xử lý theo thẩm quyền;

(Kèmtheo phụ biểu 04)

VII. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦUTƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC (nêu rõ thực trạng và kếtquả thực hiện, hầu hết mặt được, không được, tại sao và trách nhiệm của các cơquan, tổ chức liên quan; những vướng mắc vềcơ chế, chế độ và loài kiến nghị các biệnpháp giải quyết).

1. Việc triển khai thủ tục đề xuất quyếtđịnh nhà trương đầu tư, cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chi tiêu và cấp giấy chứng nhậnđăng ký sale (nếu có).

2. Tiến độ thực hiện dự án với tiến độthực hiện mục tiêu của dự án.

3. Quy trình tiến độ góp vốn đầu tư, vốn điều lệ,góp vốn pháp định (đối với những ngành, nghề đầu tư chi tiêu kinh doanh có yêu cầu bắt buộc cóvốn pháp định).

4. Thực trạng khai thác, vận hành dựán: hiệu quả hoạt động chi tiêu kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sáchnhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phạt triển, thực trạng tài chủ yếu của doanhnghiệp và các chỉ tiêu chăm ngành theo nghành nghề dịch vụ hoạt động.

5. Việc triển khai các yêu mong về bảovệ môi trường, sử dụng đất đai, áp dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định.

6. Việc thực hiện quy định trên văn bảnquyết định nhà trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầutư (nếu có).

7. Việc đáp ứngcác điều kiện chi tiêu kinh doanh so với các dự án thuộc ngành, nghề đầu tư chi tiêu kinhdoanh tất cả điều kiện.

8. Tình hình thực hiện ưu đãi đầu tư(nếu có).

9. Những vướng mắc phạt sinh và kiếnnghị phương án xử lý.

(Kèm theo phụ biểu số 05)

VIII. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁCGIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CƠ quan liêu NHÀ NƯỚC (nêu rõ thực trạng và tác dụng thực hiện, gần như mặt được, chưa được,nguyên nhân với trách nhiệm của các cơ quan,tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chínhsách với kiến nghị các biện pháp giải quyết).

1. Tình hình thực hiện chính sách báocáo.

2. Đánh giá chất lượng của các báocáo.

3. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầutư vào kỳ.

- Số dự án được kiểm tra; mức độ đạt đượcso với planer (kèm theo danh mục những dự án được người dân có thẩm quyền quyếtđịnh đầu tư và cơ quan cai quản nhà nước tổchức kiểm tra);

- Số dự án công trình được tấn công giá; mức độ đạtđược so với kế hoạch (kèm theo danh mục các dự án được đánh giá theo từng loạiđánh giá);

- những phát hiện chính sau thời điểm kiểmtra, review các dự án.

4. Kế hoạch kiểm tra, nhận xét dự ánđầu tư trong kỳ tiếp sau (kèm theo danh mục những dự án dự kiến đang kiểm tra, review trong kỳ).

5. Đánh giá phổ biến về công tác giámsát, tiến công giá chi tiêu trong kỳ.

6. Công dụng xử lý sau giám sát, đánhgiá đầu tư.

7. Những vướng mắc bao gồm và kiến nghịcác biện pháp giải quyết.

IX. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁCGIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG (nêu rõ thực trạng vàkết quả thật hiện, phần lớn mặt được, không được,nguyên nhân cùng trách nhiệm của những cơ quan, tổchức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, cơ chế và con kiến nghị các biện pháp giải quyết).

1. Thực trạng triển bắt đầu khởi công tác giámsát chi tiêu của cùng đồng: công tác đào tạo, bức tốc năng lực; cơ cấu tổ chức,kinh phí hoạt động; số dự án được giám sát;...

2. Tình hình thực hiện chế độ báo cáocủa Ủy ban MTTQ những cấp.

3. Đánh giá unique của các báocáo.

4. Những phát hiện chủ yếu của công tácgiám sát chi tiêu của cộng đồng:

a) Sự cân xứng của đưa ra quyết định chủtrương đầu tư, quyết định đầu tư với quy hoạch phân phát triển kinh tế tài chính - làng hội, quyhoạch, kế hoạch áp dụng đất, quy hoạch liên quan và kế hoạchđầu tư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

b) vấn đề chấp hành các quy định của chủđầu bốn về: chỉ giới đất đai và sử dụng đất; quy hoạch mặtbằng bỏ ra tiết, cách thực hiện kiến trúc, xây dựng; xử lý chất thải, đảm bảo môi trường;đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định cư; tiến độ, chiến lược đầu tư;

c) Những việc làm xâm hại mang lại lợi íchcủa cùng đồng; những tác động tiêu cực của dự án công trình đến môi trường trong thừa trìnhthực hiện nay đầu tư, quản lý dự án.

d) Phát hiện nay những vấn đề làm khiến lãngphí, thất thoát vốn, tài sản thuộc dự án.

đ) Việc thực hiện công khai, minh bạchtrong quy trình đầu tư.

5. Tác dụng xử lý sau đo lường đầu tưcủa cùng đồng.

6. Các khó khăn vướng mắc, con kiến nghịgiải pháp xử lý.

(Kèmtheo phụ biểu 06)

(Nộidung đo lường và tính toán sát đầu tư của cộng đồng do Ủy bannhân dân những cấp thực hiện, chu kỳ hằng năm)

IX. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Các khuyến nghị về thay đổi cơ chế,chính sách, quản lý của thiết yếu phủ, những Bộ, ngành.

2. Các lời khuyên về tổ chức thực hiện.

THỦ TRƯỞNG CƠ quan liêu (ký tên, đóng dấu)

Phụbiểu 01

Tìnhhình triển khai kế hoạch vốn chi tiêu trong kỳ báo cáo

Đơn vịtính: tỷ đồng

TT

Nội dung

Kế hoạch vốn năm

Trong đó sắp xếp trả nợ ứ XDCB

Nợ ứ đọng XDCB còn lại

Tình hình thực hiện

Tình hình giải ngân

Thất thoát, tiêu tốn lãng phí được phân phát hiện

Giá trị

so cùng với KH (%)

Giá trị

so cùng với KH (%)

I

Dự án sử dụng vốn công ty nước

1

Vốn đầu tư công

1.1

Vốn NSNN

a

Vốn NSTW

b

Vốn NSĐP

1.2

Vốn ODA

1.3

Vốn TPCP

1.4

Vốn đầu tư chi tiêu công khác

2

Vốn nhà nước ngoài vốn chi tiêu công

3

Vốn khác

3.1

Trong nước

3.2

Nước ngoài

II

Dự án đầu tư chi tiêu theo bề ngoài PPP

1

Vốn chi tiêu công thâm nhập (không tính vào tổng vốn đầu tư)

2

Vốn chủ sở hữu

2.1

Vốn nhà quốc tế vốn đầu tư chi tiêu công

2.2

Vốn khác (trong nước)

2.3

Vốn không giống (nước ngoài)

3

Vốn vay

3.1

Vốn đầu tư chi tiêu công

3.2

Vốn nhà quốc tế vốn chi tiêu công

3.3

Vốn vào nước

3.4

Vốn nước ngoài

III

Dự án sử dụng nguồn ngân sách khác

1

Vốn vào nước

2

Vốn nước ngoài

IV

Tổng cộng

1

Vốn chi tiêu công (I.1 + II.1 + II.3.1)

2

Vốn công ty nước ngoài chi tiêu công (I.2 + II.2.1 + III.3.2)

3

Vốn khác

- nội địa (I.3.1 + II.2.2 + II.3.3 + III.1)

- nước ngoài (I.3.2 + II.2.3 + II.3.4 + III.2)

Phụlục 02

Tổnghợp số liệu về chương trình đầu tư chi tiêu công (do ban ngành là công ty trương trình, chủ dựán yếu tắc hoặc chủ đầu tư dự án)

TT

Nội dung

CTMTQG

CTMT

CTMTĐP

I

Chủ chương trình

1

Số lượng

2

Tổng vốn kế hoạch

3

Giá trị thực hiện

4

Giá trị giải ngân

II

Chủ dự án công trình thành phần

1

Số lượng

2

Tổng vốn kế hoạch

3

Giá trị thực hiện

4

Giá trị giải ngân

III

Chủ chi tiêu dự án thuộc những chương trình

1

Số lượng

2

Tổng vốn kế hoạch

3

Giá trị thực hiện

4

Giá trị giải ngân

Ghi chú:

1. CTMTQG: Chương trình phương châm Quốcgia.

2. CTMT: Chương trình mục tiêu do Chínhphủ đưa ra quyết định chủ trương.

3. CTMTĐP: Chương trình kim chỉ nam do địaphương đưa ra quyết định chủ trương.

Phụ biểu 03

Tình hình thực hiệngiám sát, đánh giá đầu tư chi tiêu các dự án công trình sử dụng vốn nhà nước

TT

Nội dung

Tổng cộng các dự án thực hiện vốn nhà nước

Phân theo nguồn vốn

Dự án đầu bốn công

DA SD vốn NN kế bên vốn ĐTC

Dự án sử dụng NSTW

TP CP

ODA

NS ĐP

Vốn ĐTC khác

Tổng số

A

B

C

Tổng số

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Chuẩn bị đầu tư

1

Chủ trương đầu tư

a

Số dự án công trình có kế hoạch chuẩn bị chủ trương đầu tư chi tiêu trong kỳ

b

Số dự án được đánh giá và thẩm định chủ trương trong kỳ

c

Số dự án có quyết định chủ trương vào kỳ

2

Quyết định đầu tư

a

Số dự án công trình có chiến lược lập BCNCKT trong kỳ

b

Số dự án công trình được đánh giá trong kỳ

c

Số dự án công trình có quyết định đầu tư chi tiêu trong kỳ

II

Thực hiện đầu tư

1

Số dự án công trình thực hiện đầu tư trong kỳ

a

Số dự án công trình chuyển tiếp

b

Số dự án công trình khởi công mới trong kỳ

2

Số dự án công trình đã thực hiện report giám sát, đánh giá đầu tư theo phương tiện trong kỳ

3

Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ (do người có thẩm quyền Quyết định đầu tư và cơ quan làm chủ NN thực hiện)

4

Số dự án đã thực hiện reviews trong kỳ

5

Số dự án công trình có phạm luật về thủ tục chi tiêu được phát hiện tại trong kỳ

a

Không cân xứng với quy hoạch

b

Phê chú ý không đúng thẩm quyền

c

Không thực hiện đầy đủ trình từ bỏ thẩm tra, thẩm định và đánh giá dự án

6

Số dự án có vi phạm luật quy định về làm chủ chất lượng được phát hiện nay trong kỳ (theo phương pháp về cai quản chất lượng hiện hành)

7

Số dự án công trình có thất thoát, tiêu tốn lãng phí được phát hiện nay trong kỳ (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán)

a

Tổng vốn đầu tư của các dự án tất cả thất thoát, tiêu tốn lãng phí bị phân phát hiện

b

Tổng số chi phí bị thất thoát, lãng phí được xác định

8

Số dự án công trình chậm quy trình trong kỳ

a

Số dự án chậm quá trình do thủ tục đầu tư

b

Số dự án chậm quá trình do công tác giải phóng khía cạnh bằng

c

Số dự án công trình chậm giai đoạn do năng lượng của công ty đầu tư, ban thống trị dự án và những nhà thầu

d

Số dự án chậm tiến trình do bố trí vốn không kịp thời

đ

Số dự án công trình chậm vày các nguyên nhân khác

9

Số dự án phải kiểm soát và điều chỉnh trong kỳ

a

Số dự án công trình phải kiểm soát và điều chỉnh mục tiêu, đồ sộ đầu tư

b

Số dự án công trình phải điều chỉnh vốn đầu tư

c

Số dự án công trình phải kiểm soát và điều chỉnh tiến độ đầu tư

d

Số dự án phải kiểm soát và điều chỉnh do các tại sao khác

10

Số dự án công trình phải xong xuôi thực hiện bởi vì các vì sao khác nhau

11

Số dự án tiến hành lựa lựa chọn nhà thầu vào kỳ

a

Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ

-

Chỉ định thầu

-

Đấu thầu hạn chế

-

Đấu thầu rộng lớn rãi

-

Hình thức khác

b

Tổng số gói thầu tất cả vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện tại trong kỳ

-

Đấu thầu không nên quy định

-

Ký thích hợp đồng không đúng quy định

III

Kết thúc đầu tư, chuyển giao đưa vào sử dụng

1

Số dự án dứt đầu tư trong kỳ

2

Lũy kế số dự án công trình đã hoàn thành nhưng chưa được quyết toán

3

Số dự án được quyết toán trong kỳ

4

Tình hình khai quật vận hành

a

Số dự án công trình đã chuyển vào vận hành

b

Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ thuật, ko có công dụng (nếu có)

c

Số dự án công trình được reviews tác đụng trong kỳ

Ghi chú: A*: dự án từ đội A trở lên (bao tất cả cả dự án đặc trưng Quốc gia)

Phụ biểu 04

Tình hình thực hiệngiám sát, tấn công giá đầu tư các dự án đầu tư theo bề ngoài PPP trong kỳ

TT

Nội dung

Tổng số

Phân theo nhóm

A*

B

C

I

Chuẩn bị đầu tư

1

Danh mục dự án

a

Số dự án thực hiện thủ tục khuyến nghị đầu tư

- vị cơ quan đơn vị nước đề xuất

- bởi vì nhà đầu tư chi tiêu đề xuất

b

Số dự án được phê để ý đề xuất, công bố

2

Số dự án công trình có quyết định đầu tư

3

Số dự án ngừng lựa lựa chọn nhà đầu tư

- chỉ định nhà đầu tư:

- Đấu thầu rộng lớn rãi:

4

Số dự án công trình được cấp phát mới Giấy ghi nhận đăng ký kết đầu tư

5

Số dự án công trình được kiểm soát và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng cam kết đầu tư

6

Số dự án công trình hoàn tất các thủ tục vừa lòng đồng dự án

II

Thực hiện đầu tư

1

Số dự án tiến hành đầu tư

a

Số dự án chuyển tiếp

b

Số dự án công trình khởi công mới

2

Số dự án đã thực hiện report giám sát, đánh giá đầu tư chi tiêu theo quy định

3

Số dự án công trình đã triển khai kiểm tra (do người dân có thẩm quyền Quyết định đầu tư chi tiêu và cơ quan quản lý NN thực hiện)

4

Số dự án công trình đã triển khai đánh giá

5

Số dự án có phạm luật quy định về thủ tục đầu tư, quản lý chất lượng được phát hiện

6

Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện (sau lúc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán)

a

Tổng vốn chi tiêu của những dự án tất cả thất thoát, lãng phí bị phát hiện

b

Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định

7

Số dự án công trình chậm tiến độ

a

Số dự án chậm quy trình tiến độ do giấy tờ thủ tục đầu tư

b

Số dự án chậm quy trình do công tác giải phóng mặt bằng

c

Số dự án chậm tiến trình do năng lực của nhà đầu tư, nhà thầu

d

Số dự án chậm tiến độ do lý do khác

8

Số dự án phải điều chỉnh

a

Số dự án công trình phải kiểm soát và điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư

b

Số dự án công trình phải kiểm soát và điều chỉnh vốn đầu tư

c

Số dự án phải kiểm soát và điều chỉnh tiến độ đầu tư

d

Số dự án phải điều chỉnh do các lý do khác

9

Số dự án phải ngừng thực hiện do các vì sao khác nhau

III

Kết thúc đầu tư, chuyển nhượng bàn giao đưa vào sử dụng

1

Số dự án hoàn thành đầu tư

2

Lũy kế số dự án công trình đã hoàn thành nhưng không được quyết toán

3

Số dự án