Bất bình đẳng là gì

Sử dụng GIS để giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng trong y tế có tính hệ thống ảnh hưởng đến cộng đồng da màu


*

Giải quyết bất bình đẳng chủng tộc và bất bình đẳng trong y tế có vai trò quan trọng trong cung cấp dịch vụ y tế cho tất cả người dân. Để đạt được sự bình đẳng trong y tế, tất cả mọi người phải có cơ hội tiếp cận toàn bộ tiềm lực y tế như nhau. Bình đẳng chủng tộc trong y tế có nghĩa là không ai bị thiệt thòi trong tiếp cận toàn bộ tiềm lực y tế bởi vì bản dạng chủng tộc của họ. Thông tin vị trí thông minh hỗ trợ hiểu rõ hơn các trải nghiệm của cộng đồng và phơi bày sự chênh lệch để nâng cao nhận thức về tình huống, cung cấp thông tin hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề trong thời gian thực. Bản đồ và ứng dụng cho phép tổ chức đặt đường cơ sở, giám sát tiến trình tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời thúc đẩy để đạt được sức khỏe tối ưu cho tất cả người dân.

Bạn đang xem: Bất bình đẳng là gì


Tăng cường hợp tác trong quan hệ đối tác giữa bạn với các tổ chức cộng đồng; các bộ lạc; nhà nghiên cứu khoa học; và các tổ chức phục vụ Người Da đen, Người Bản địa và Người Da màu (BIPOC) cũng như đẩy nhanh nỗ lực của bạn để thúc đẩy kết quả bình đẳng trong y tế bằng cách cho phép giao tiếp hai chiều. Kết nối với các công cụ khảo sát dễ triển khai. Lập bản đồ và phân tích kết quả để xác định những thách thức và quan điểm của cộng đồng. Với GIS, bạn có thể chia sẻ thông tin một cách dễ dàng ở định dạng dễ hiểu, cung cấp cho người dân một bức ảnh chụp nhanh chính xác về trải nghiệm của cộng đồng, các dịch vụ lân cận và thông tin đáng tin cậy.


*

Sử dụng thông tin vị trí thông minh để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực giữa các cộng đồng da màu. Tìm kiếm và hỗ trợ người da màu gặp phải tình trạng mất an ninh lương thực vì nhiều lý do, bao gồm các rào cản về giao thông, kinh tế và giãn cách xã hội. Định vị các khu vực có thể được hưởng lợi từ chương trình khuyến khích giảm chi phí giao hàng thực phẩm và giảm giá sản phẩm tươi sống. Xác định và loại bỏ các rào cản trong việc tiếp cận thực phẩm lành mạnh và có giá cả phải chăng để giảm thiểu rủi ro y tế cho cộng đồng da màu.

Xem thêm: Công Nghệ Thông Tin Và Cơ Hội Ngành Công Nghệ Thông Tin Và Cơ Hội Nghề Nghiệp


*

Đánh giá nhanh khả năng tiếp cận nguồn lực y tế hiện tại trong các cộng đồng da màu và xác định các lỗ hổng. Dự báo nhu cầu dịch vụ y tế trong tương lai để điều chỉnh phân bổ và giảm thiểu bất công y tế. Cải thiện khả năng tiếp cận theo địa lý với lập bản đồ và phân tích không gian nâng cao để bố trí cơ sở, tối ưu hóa các nỗ lực tiếp cận di động và tận dụng đối tác cộng đồng để mở rộng dịch vụ ở các khu vực chưa được phục vụ.


*

*

Các cơ quan chính phủ có thể sử dụng giải pháp này để truyền đạt tiến trình được thực hiện trong các chương trình hoặc sáng kiến về bình đẳng chủng tộc. Giải pháp bao gồm các ứng dụng được sử dụng để truyền đạt các chương trình hoặc sáng kiến quan trọng về bình đẳng chủng tộc, mô phỏng trực quan các chỉ số về tính đa dạng của lực lượng lao động, đánh giá quan điểm của công chúng, v.v.


ArcGIS BLOG

Lập kế hoạch Bình đẳng Chủng tộc trong Khôi phục từ COVID-19

GIS có thể giúp các tổ chức hướng các nguồn lực tương xứng đến nơi có nhu cầu lớn nhất trong cộng đồng.


Lập kế hoạch Bình đẳng Chủng tộc trong Khôi phục từ COVID-19 Tiến tới Bình đẳng trong Y tế thông qua GIS Vạch ra sự Bất bình đẳng Chủng tộc Ứng phó với COVID-19: Phân bổ theo Vị trí

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Tiến tới Bình đẳng trong Y tế thông qua GIS

Các nhà lãnh đạo đang sử dụng GIS để biết vị trí nguồn lực và những nơi có lỗ hổng.


Lập kế hoạch Bình đẳng Chủng tộc trong Khôi phục từ COVID-19 Tiến tới Bình đẳng trong Y tế thông qua GIS Vạch ra sự Bất bình đẳng Chủng tộc Ứng phó với COVID-19: Phân bổ theo Vị trí

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Vạch ra sự Bất bình đẳng Chủng tộc

Sử dụng dữ liệu để rút ra sự chênh lệch về khả năng tiếp cận, cơ hội và kết quả giữa các chủng tộc khác nhau.


Lập kế hoạch Bình đẳng Chủng tộc trong Khôi phục từ COVID-19 Tiến tới Bình đẳng trong Y tế thông qua GIS Vạch ra sự Bất bình đẳng Chủng tộc Ứng phó với COVID-19: Phân bổ theo Vị trí

VIDEO

Ứng phó với COVID-19: Phân bổ theo Vị trí

Hiểu cách bố trí các cơ sở xét nghiệm để phục vụ các cộng đồng dễ bị tổn thương một cách công bằng thông qua sử dụng phân bổ theo vị trí.


Lập kế hoạch Bình đẳng Chủng tộc trong Khôi phục từ COVID-19 Tiến tới Bình đẳng trong Y tế thông qua GIS Vạch ra sự Bất bình đẳng Chủng tộc Ứng phó với COVID-19: Phân bổ theo Vị trí

Hãy điền vào biểu mẫu này, sau đó chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ tổ chức chính quyền của bạn giải quyết tình trạng bất bình đẳng chủng tộc với GIS.