BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (143.8 KB, 12 trang )


Bạn đang xem: Bình luận các quy định về đánh giá hiện trạng môi trường

bài bác tập bự học kỳ môn khí cụ môi trườngLỜI MỞ ĐẦUĐánh giá bán tác động môi trường (ĐTM) là công cụ pháp lý và nghệ thuật quantrọng để xác định, phân tích, đoán trước tác động môi trường thiên nhiên của các dự án, các kếhoạch, quy hoạch phạt triển; hỗ trợ luận cứ công nghệ cho thiết yếu quyền, cơquan quản lý chuyên ngành với doanh nghiệp suy xét trong quy trình ra quyếtđịnh đầu tư. Những yêu cầu về ĐTM sẽ được cơ chế hóa và lao lý bởi phép tắc Bảo vệMôi trường của nước ta từ năm 1993. Cho tới nay, công tác ĐTM đã giúpChính phủ vn từng bước cụ thể hóa và nâng cao hệ thống qui định ĐTM,tạo lập cùng phát triển năng lực đội ngũ triển khai ĐTM, với đã ra quyết định chấm dứthoặc buộc kiểm soát và điều chỉnh nhiều dự án công trình có nguy cơ, khủng hoảng rủi ro cao đối với môi trường. Tuynhiên, vận động ĐTM ở việt nam vẫn biểu thị nhiều không ổn và yếu kém về cảchất lượng cũng giống như việc tuân hành quy trình ĐTM như quy định đã quy định. Đểhiểu rõ hơn về những chế định reviews tác động môi trường em xin lựa chọn đề bài:Bình luận về chế định đánh giá tác động môi trường làm đề tai nghiên cứu chobài tập to học kỳ.NỘI DUNGI.Tổng quan liêu về Đánh giá tác động môi trường.1. Định nghĩaCó các định nghĩa không giống nhau về review tác đụng môi trường. Theo khoản20, Điều 3 Luật đảm bảo môi trường năm 2005 thì “Đánh giá tác động môi trườnglà việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường thiên nhiên của dự án chi tiêu cụ thể đểđưa ra những biện pháp bảo đảm an toàn môi trường khi triển khai dự án đó”.12. Mục tiêu và chân thành và ý nghĩa của ĐTMMục đích cơ bạn dạng của vượt trình đánh giá tác động môi trường xung quanh là bảo đảm hàihòa sự vạc triển kinh tế tài chính xã hội với việc bảo vệ môi trường, hay nói cách khác là1
Xem: Giáo trình điều khoản môi trường. Trường Đại học nguyên lý Hà Nội. Nxb. CAND. Hà nội – 2006. Trang 138.1Bài tập bự học kỳ môn khí cụ môi trườngtạo sự cách tân và phát triển bền vững. Để thực hiện mục đích này, quá trình review tácđộng môi trường cần bảo vệ những yêu thương cầu ráng thể.Ý nghĩa của ĐTM: hoạt động đánh giá chỉ tác động môi trường thiên nhiên có ý nghĩa sâu sắc đặcbiệt quan liêu trọng, vắt thể:- ĐTM giúp họ xem xét nhiều sự việc quan trọng, nhất là công nghệxử lý chất thải, giảm thiểu ảnh hưởng tiêu rất tới môi và thống kê giám sát môi trường.- ĐTM đóng góp thêm phần ràng buộc nhiệm vụ pháp lý của những chủ dự án, những cơ sở.- báo cáo ĐTM là cửa hàng để cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền quyết định chophép thực hiện dự án;- báo cáo ĐTM là cơ sở để khẳng định trách nhiệm của những chủ thể của dự án công trình vầnhững hậu quả gây ra so với môi ngôi trường sau nay;- report ĐTM là địa thế căn cứ để khẳng định trách nhiệm của phòng ban nhà nước đốivới mọi hậu quả mà dự án gây ra so với môi trường, nhất là cơ quan trựctiếp thẩm định report này.II.Các chế định nhận xét tác đụng môi trường1. Đối tượng phải thực hiện ĐTMBất kỳ dự án nào có thể ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên đều cần được có ĐTM.Theo điều khoản Việt Nam, những đối tượng người sử dụng cần đề nghị lập báo cáo ĐTM được quyđịnh trên khoản 1, Điều 18 Luật bảo đảm môi ngôi trường năm 2005, bao gồm 7 team dự
án sau:“a. Dự án công trình đặc biệt quốc gia;b. Dự án có sử dụng một phần diện tích đất hoặc có tác động xấu đến khubảo tồn thiên nhiên, vườn cửa quốc gia, những khu di tích lịch sử dân tộc - văn hóa, di tích tựnhiên, danh lam thắng cảnh đã có xếp hạng;c. Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu mang đến nguồn nước lưu lại vực sông, vùng venbiển, vùng bao gồm hệ sinh thái được bảo vệ;2Bài tập béo học kỳ môn điều khoản môi trườngd. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu khiếp tế, khu vực công nghiệp, quần thể côngnghệ cao, khu vực chế xuất, cụm làng nghề;đ. Dự án công trình xây dựng bắt đầu đô thị, khu cư dân tập trung;e. Dự án khai thác, áp dụng nước dưới đất, tài nguyên thiên nhiên quy môlớn;g. Dự án công trình khác bao gồm tiềm ẩn nguy hại lớn gây tác động ảnh hưởng xấu so với môi trường.”Luật đảm bảo an toàn môi trường 2005 đã loại bỏ quy định bắt buộc các cơ sở sản xuấtkinh doanh đang vận động phải lập báo cáo ĐTM, mà chỉ quy định vấn đề áp dụngđối cùng với những đối tượng là các dự án. Theo pháp luật tại Luật đảm bảo an toàn môi trườngnăm 2005 và các Nghị kim chỉ nan dẫn thi hành thì các dự án có tác động ảnh hưởng tíchcực đến môi trường thiên nhiên hoặc xấu đi đến môi trường xung quanh ở mức độ không đáng chú ý thìkhông tuyệt nhất thiết cần lập báo cáo ĐTM: dự án công trình trồng rừng với diện tích 1000 ha,dự án xây dựng bệnh viện dưới 50 chóng bệnh…Các dự án khác như “quy hoạch tổng thể cách tân và phát triển rừng, quy hoạch phân phát triểnngành, tỉnh, tp trực ở trong Trung ương, quy hoạch đô thị, khu vực dân cư” thìđược xếp vào báo cáo đánh giá môi trường xung quanh chiến lược ĐMC. ĐMC là khái niệmmới được gửi vào Luật đảm bảo môi trường năm 2005. Bài toán phân loại dự án và
phân chia trách nhiệm này biểu thị tính khoa học trong chuyển động đánh giá chỉ môitrường, đồng thời nâng cao hơn nữa tính ví dụ và công dụng áp dụng trên thực tếcủa Luật bảo đảm an toàn môi ngôi trường năm 2005. Một mặt, nó bội phản ánh được tính cấp thiếtcủa công tác làm việc ĐTM ở nước ta hiện nay, khi mà lại ngày càng có thêm các dự ánphát triển kinh tế lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm và độc hại môi ngôi trường phức tạp, nặng nề giảiquyết. Mặt khác, công cụ này còn giúp cơ quan đơn vị nước có thẩm quyền cùng cácchủ dự án dễ dàng nhận biết dự án công trình nào cần phải thực hiện ĐTM để vận dụng vàtriển khai cho phù hợp với hình thức định. Đối với số đông trường hợp chưa hẳn đánhgiá tác động môi trường xung quanh thì vẫn phải đảm bảo an toàn những vẻ ngoài về môi trườngbằng bài toán cam kết bảo đảm môi trường.3Bài tập phệ học kỳ môn chế độ môi trường2. Báo cáo ĐTMTrách nhiệm lập báo cáo ĐTM của công ty dự ánTheo nguyên lý tại khoản 1, Điều 19 Luật bảo vệ môi trường 2005, công ty dự ánquy định trên Điều 18 Luật này có trách nhiệm lập báo cáo ĐTM trình phòng ban nhànước tất cả thẩm quyền phê duyệt. Nghĩa vụ rõ ràng của dự án được vẻ ngoài rõtrong khoản 3, khoản 4 Điều 19 Luật đảm bảo môi trường năm 2005. “Chủ dự ántự mình hoặc thuê tổ chức triển khai dịch vụ tư vấn lập report đánh giá tác động ảnh hưởng môitrường và chịu trách nhiệm về những số liệu, tác dụng nêu trong report đánh giátác hễ môi trường.” Đây là cơ chế mở về phương pháp lập report ĐTM.“Trường hợp có biến đổi về quy mô, nội dung, thơi gian triển khai, thực hiện,hoàn thành dự án thì chủ dự án công trình có trách nhiệm giải trình với cơ quan phê duyệt;trường hợp cần thiết phải lập báo cáo đánh giá bán tác động môi trường bổ sung.”Đây là quy định hoàn toàn mới, mô tả tính khoa học, sáng tạo trong hoạt độnglập báo cáo ĐTM.Điều 19 Luật đảm bảo môi ngôi trường năm 2005 cũng giải pháp “Báo cáo tiến công giá
tác động môi trường phải được lập đồng thời với report nghiên cứu giúp khả thi củadự án” (khoản 2, Điều 19 LBVMT 2005). Khí cụ này nhằm mục đích góp chủdự án phải xem xét việc đưa ra hầu hết phương án đảm bảo an toàn môi trường yêu thích hợpvới cách thực hiện xây dựng được lựa chọn.Nội dung report ĐTMNội dung report đánh giá tác động môi trường xung quanh được quy định rõ ràng và chitiết tại Điều trăng tròn Luật bảo đảm môi ngôi trường năm 2005. Về cơ bản, nội dung của báocáo ĐTM theo điều khoản của Luật bảo vệ môi trương năm 1993 vẫn được đảmbảo. Mặc dù nhiên, theo Luật bảo đảm môi ngôi trường năm 2005, những nội dung được đềcập trong report chi huyết hơn, đánh giá theo những góc độ phong phú và toàndiện hơn. Ví dụ, theo dụng cụ của Luật bảo đảm môi ngôi trường 1993, câu chữ đánh4Bài tập khủng học kỳ môn luật pháp môi trườnggiá hiện trạng môi trường vào báo các chỉ bao hàm những reviews về chấtlượng môi trường xung quanh tại địa điểm thực hiện tại dự án. Còn theo luật pháp của qui định bảovệ môi trường thiên nhiên năm 2005 bao hàm cả vấn đề đánh giá chất lượng môi trường sống vùngkề cận cũng giống như mức độ tinh tế cảm và sức chịu cài đặt của môi trường.Ngoài ra, nội dung báo cáo ĐTM còn được chính sách Điều 13 Nghị định số80/2006/NĐ-CP cũng khí cụ về nội dung của report ĐTM vấp ngã sung.Yêu cầu và ý nghĩa sâu sắc của báo cáo ĐTM- Yêu ước của báo cáo ĐTM: report ĐTM là việc thể hiện công dụng của quátrình ĐTM. Số đông yêu cầu đối với ĐTM cũng là đầy đủ yêu cầu chung của báocáo ĐTM. Ngoài những yêu cầu bình thường đó, report ĐTM còn phải thỏa mãn yêucầu rõ ràng về mặt ngôn từ và hình thức, cụ thể là:Về mặt nội dung: báo cáo ĐTM bắt buộc mô tả được mục tiêu, ý nghĩa kinh tế, xãhội, điểm lưu ý kỹ thuật, công nghệ và tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời báo cáoĐTM cần phân tích được hiện trạng môi trường trên địa bàn triển khai dự án, dự
báo được cụ thể từng thành phần môi trường trong những trường hợp không thựchiện dự án; dự đoán được những diễn biến môi trường khớp ứng với các dự ánkhác nhau nhằm so sánh những chiếc được cùng không được về môi trường. Báo cáoĐTM buộc phải chỉ rõ được toàn bộ các tác động môi trường thiên nhiên chủ yếu hèn trên cửa hàng so sánhlợi ích và giá cả của dự án, đồng thời đưa ra các biện pháp sút nhẹ những tácđộng xấu đi không thể né được.Về mặt hình thức: report ĐTM phải có một cách đầy đủ các yếu tố theo chủng loại quyđịnh tại Phụ lục 4 Thông bốn 08/2006/TT-BTNMT. Report ĐTM gồm các phầnnhư sau: mở đầu; biểu thị tóm tắt dự án; điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội; đánh giá tác hễ môi trường; biện pháp giảm thiểu những tác động xấu;phòng ngừa và ứng phó sự thế môi trường; cam kết thực hiện những biện pháp bảovệ môi trường… Theo phụ lục này, cấu trúc và yêu cầu của báo cáo ĐTM nên rõràng, dễ dàng hiểu, đúng ngôn ngữ, thuật ngữ phổ thông, chặt chẽ về mặt pháp lý…5Bài tập mập học kỳ môn lý lẽ môi trường- Ý nghĩa của báo cáo ĐTM:+/ report ĐTM là hiệu quả của một quy trình ĐTM, miêu tả nội dung củaĐTM. Đồng thời, nó là một trong văn bạn dạng tạo cơ sở pháp luật cho mọi quyết định và hoạtđộng ĐTM.+/ report ĐTM được đánh giá và thẩm định là giữa những cơ sở để cơ quan nhànước gồm thẩm quyền đưa ra quyết định triển khai triển khai dự án, công trình.+/ báo cáo ĐTM được thẩm định là cửa hàng để xác định trách nhiệm của các chủthể công trình, bao gồm dự án đối với những hậu quả tạo ra đối với môi trương saunày.+/ báo cáo ĐTM được thẩm định và đánh giá là địa thế căn cứ để xác định trách nhiệm của cơquan nhà nước so với những hậu quả mà dự án, dự án công trình đã tiến hành gây rađối với môi trường, nhất là các cơ sở trực tiếp phê duyệt và đánh giá và thẩm định báocáo ĐTM của dự án này.
Hồ sơ thẩm định report ĐTM bao gồm:- Văn bạn dạng đề nghị thẩm định và đánh giá của chủ dự án;- report ĐTM;- report nghiên cứu vớt khả thi hoặc report đầu tứ của dự án.Chủ dự án có nhiệm vụ giử hồ nước sơ kiến nghị thẩm định report ĐTM đến cơquan gồm thẩm quyền tổ chức việc thẩm định.Hình thức thẩm địnhTheo lý lẽ tại khoản 1, Điều 21 Luật đảm bảo an toàn môi ngôi trường năm 2005, hoạtđộng thẩm định report ĐTM được tiến hành thông qua hai vẻ ngoài đó là Hộiđồng thẩm định và tổ chức dịch vụ thẩm định.- Hội đồng thẩm định: yếu tố Hội đồng thẩm định và đánh giá được lý lẽ tạikhoản 2, khoản 3 Điều 21 Luật bảo đảm môi trường năm 2005.- Tổ chức dịch vụ thương mại thẩm định: đó là một loại dịch vụ môi trường hoạtđộng theo hướng dẫn của cục Tài nguyên và môi trường. Tổ chức triển khai dịch vụ7Bài tập béo học kỳ môn vẻ ngoài môi trườngthẩm định được tham gia đánh giá theo đưa ra quyết định của phòng ban phê chuẩn y dựán với phải phụ trách về ý kiến, tóm lại thẩm định của mình.Thời hạn và công dụng thẩm địnhThời hạn thẩm định và đánh giá được khí cụ tại Điều 12 Nghị định 80/2006/NĐ-CP.Kết trái thẩm định: sau khi tổ chức phiên họp phê chuẩn xong, Hội đồng thẩmđịnh vẫn ra tóm lại về report ĐTM của dự án. Tóm lại của Hội đồng thẩm địnhđược hiện tượng tại Điều 17 đưa ra quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT. Trong quy trình phêduyệt, ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền có trọng trách xem xét năng khiếu nại, con kiến nghịcủa chủ dự án, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá thể liên quan trước lúc phê duyêt.4. Chuyển động sau thẩm định report ĐTMLuật bảo đảm môi trường năm 2005 đã cơ chế khá rõ ràng, đưa ra tiết, phân định
được trọng trách kiểm tra của ban ngành nhà nước vào từng cấp và nêu cao tínhcưỡng chế thực hiện trên thực tiễn của các chủ dự án chi tiêu trong việc tiến hành báocáo ĐTM, cụ thể là tại Điều 12, Luật bảo đảm môi trường 2005.Đây là nội dung new được mức sử dụng trong Luật bảo đảm môi trường năm 2005. Nóđã khắc phục được tiêu giảm của Luật bảo đảm an toàn môi trường năm 1993. Trước đây, khichưa có chuyển động hậu thẩm định và đánh giá thì sau thời điểm triển khai dự án công trình trên thực tế không cócơ chế nhằm kiểm tra, đo lường và tính toán nó dẫn tới việc không tuân thủ pháp luật, có tác dụng sai cácnội dung trong report ĐTM đã có được xét duyệt.III.Thực tiễn công tác đánh giá tác động môi trường xung quanh ở việt nam và giảipháp trả thiện1. Yếu tố hoàn cảnh công tác ĐTM nghỉ ngơi Việt NamHoạt động đánh giá tác động môi trường xung quanh đã dành được nhiều hiệu quả quan trọngtrên thực tiễn.Sau rộng 10 năm chủ yếu thức bước vào hoạt động, với việc xúc tiến Luật đảm bảo an toàn môitrường năm 1993, rồi đến Luật bảo vệ môi trường năm 2005, công tác làm việc ĐTM vẫn đạtđược phần lớn thành tựu đáng kể, biểu thị ở hầu như nội dung cơ phiên bản sau:8Bài tập khủng học kỳ môn nguyên lý môi trường- máy nhất, hầu hết các chủ chi tiêu khi xin phép và tiến hành các dự án công trình đềunghiêm túc tuân thủ thực hiện report ĐTM theo cơ chế định.- thiết bị hai, công tác đánh giá và phê duyệt report ĐTM cũng nhận được kếtquả khả quan.- thiết bị ba, tiến trình thẩm định report ĐTM không kết thúc được cải thiện

Xem thêm: Thế Nào Là Câu Chủ Động Thành Câu Bị Động, Nêu Khái Niệm Về Câu Chủ Động, Câu Bị Động

- thiết bị tư, lực lượng cán cỗ làm công tác ĐTM đã có bước trưởng thành và cứng cáp đángkể về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ- đồ vật năm, chuyển động hợp tác trong nước cũng giống như hợp tác quốc tế về ĐTMngày càng được tăng cường và ngày càng hoàn thiện.- thiết bị sáu, sự tham gia của xã hội vào quá trình ĐTM ngày càng đượccoi trọng.Tồn tại, hạn chế: sát bên những thành quả đạt được, chuyển động ĐTM còn cómột số hạn chế trong mức sử dụng pháp luật cũng giống như trong quy trình thực hiện tại phápluật ĐTM, ví dụ là:- trang bị nhất, cơ chế, chính sách, quy định điều khoản về ĐTM còn chưa đồngbộ, gần đầy đủ, chưa thật sự chặt chẽ.- thứ hai, còn nhiều trường hợp tránh mặt thực hiện report ĐTM, hoặc cóthì report ĐTM được lập sơ sài với còn mang tính chất hình thức.- thứ ba, năng lực thẩm định báo cáo ĐTM của các cơ quan bên nước cóthẩm quyền còn yếu.- thứ tư, chuyển động sau thẩm định chưa được chú trọng.- vật dụng năm, việc thu hút gia nhập của xã hội, xã hội trong quá trìnhĐTM còn nhiều hạn chế vá bất cập.- thiết bị sáu, công tác làm việc ĐTM chưa thực sự được xem như là khâu đi trước vào quátrình chăm chú và phê duyệt dự án công trình đầu tư.Như vậy, trong thực tiễn công tác ĐTM ở nước ta thời gian qua cho biết thêm những quyđịnh điều khoản về ĐTM tuy vậy đã được quan lại tâm đổi mới và kiểm soát và điều chỉnh theo9Bài tập khủng học kỳ môn nguyên lý môi trườnghướng ngày càng nghiêm ngặt nhưng vẫn còn nhiều điểm bất cập. Để triển khai chiếnlược phạt triển tài chính - buôn bản hội tương tự như chiến lược phát hành và hoàn thiện hệthống điều khoản Việt phái mạnh định tìm hiểu năm 2020, vấn đề hoàn thiện những quy
định quy định về ĐTM là một trong những điều hết sức cần thiết.2. Một số trong những kiến nghịTrong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, tân tiến hóa đất nước, hộinhập kinh tế tài chính quốc tế, để giảm sút những bất cập trong công tác làm việc ĐTM, nâng caohiệu quả thực kiến tạo tác ĐTM chúng ta cần đề ra và triển khai đồng bộ, hiệuquả những giải pháp phù hợp. Nhằm mục đích hoàn thiện các quy định của pháp luật ViệtNam về ĐTM cũng tương tự nhằm tương khắc phục hạn chế trong công tác ĐTM, cá nhânem xin gửi ra một số trong những kiến nghị sau:- rà soát soát, khối hệ thống các quy định luật pháp về ĐTM.- Sửa đổi, bổ sung cập nhật các quy định new về ĐTM đáp ứng nhu cầu yêu cầu lý luận vàthực tiễn.- liên tiếp đảy mạnh công tác làm việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng caonhận thức và ý thức chấp hành điều khoản về ĐTM của cộng đồng; tăng cườngcông tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mang đến cán bộ môi trường.LỜI KẾTTrên đó là các quan điểm của cá nhân em về các chế định Đánh giá tác độngmôi ngôi trường theo lao lý Việt Nam hiện hành. Việc thường xuyên hoàn thiện với tổchức thực hiện xuất sắc các quy định lao lý trên sẽ có tác dụng tăng kết quả của hoạt độngĐTM, đưa ĐTM thiệt sự vươn lên là một cơ chế hữu hiệu trong công tác giảmthiểu tác động tiêu rất tới môi trường thiên nhiên và công tác bảo vệ môi trường.10Bài tập bự học kỳ môn pháp luật môi trườngDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Giáo trình công cụ môi trường, ngôi trường Đại học luật Hà Nội. Nxb.
Công an nhân dân. Tp hà nội – 2006.2.Pháp luật môi trường Việt phái mạnh – yếu tố hoàn cảnh và định hướnghoàn thiện. PGS.TS. Hoàng gắng Liên. Nxb. Tư pháp. Hà thành –2009.3.Một số vấn đề lý luận và trong thực tiễn về review tác hễ môitrường sống Việt Nam, Khóa luận xuất sắc nghiệp, ngôi trường Đại học tập LuậtHà Nội, người sáng tác Phạm Vân Anh. Thành phố hà nội – 2008.4.Những vấn đề pháp lý về nhận xét tác rượu cồn môi trường, Khóaluận xuất sắc nghiệp, trường Đại học quy định Hà Nội, tác giả Nguyễn ThịHiền Trang. Thủ đô hà nội – 2011.5.Luật đảm bảo môi ngôi trường năm 2005.6.http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com7.
http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/8.http://web.worldbank.org9.Thông tư, Nghị định và một số tài liệu khác bao gồm liên quan.11Bài tập khủng học kỳ môn cách thức môi trườngMỤC LỤC12


*
quy chế về tổ chức triển khai và hoạt động của Hội đồng thẩm định report đánh giá môi trường xung quanh chiến lược, Hội đồng thẩm định report đánh giá tác động môi trường xung quanh 8 825 3
*
Đánh giá bán tác động môi trường xung quanh 165 586 2
*
tư liệu Luận văn xuất sắc nghiêp “Đánh giá tác động môi trường thiên nhiên dự án nhà máy Sấy hải sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” pptx 79 1 5
*
Luận văn:Nghiên cứu review tác động môi trường xung quanh công trình cầu Cửa Đại thành phố Hội An tỉnh Quảng nam docx 13 688 0
*
Luận văn:Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường xung quanh công trình ước Cửa Đại thành phố Hội An thức giấc Quảng nam giới pot 13 572 0