Bổ Ích Tiếng Anh Là Gì

bổ ích* adj- Useful, helpful=rút ra bài học kinh nghiệm bổ ích+to learn a useful lesson=ý kiến có lợi cho công tác+ideas useful to lớn one"s work=bổ ích về các mặt+useful in many respects
Below are sample sentences containing the word "bổ ích" from the Vietnamese - English. We can refer khổng lồ these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "bổ ích", or refer to lớn the context using the word "bổ ích" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Bổ ích tiếng anh là gì


1. Cái gì ta làm gần như bổ ích.

Everything we do is so wholesome.

2. Ảnh tận hưởng bổ ích cho trung khu thần

Beneficial Effect on Our Spirit

3. Có tương đối nhiều thông tin bổ ích

Very informative, too.

4. Những tay nghề và chất vấn bổ ích

Instructive Experiences & Interviews

5. Khi toàn bộ việc làm đông đảo sẽ bổ ích

When All Work Will Be Rewarding

6. đối chiếu hai mẩu truyện này thật là bổ ích.

to lớn compare these accounts is instructive.

7. Tôi nghĩ về ông bà đã thấy chủ đề đó bổ ích.

I think you will find the subject truly informative.

8. Shop chúng tôi cũng tham gia các hoạt động giải trí bổ ích.

We also balance all of this with good recreation.

9. Hãy tìm đông đảo tài liệu đặc trưng bổ ích cho cử tọa.

Look for material that will be of particular value khổng lồ your audience.

10. Điều này rất có thể dẫn cho cuộc đàm luận thiêng liêng bổ ích.

This can lead to lớn a beneficial spiritual discussion.

11. Giáo Hội cũng có thể có các mối cung cấp tài liệu học bổ ích không giống trực tuyến.

The Church has also made other helpful study resources available online.

12. Cảm hứng hối hận này là vấn đề bình thường, trong cả bổ ích nữa.

This feeling of remorse is normal, even healthy.

13. (Ma-thi-ơ 28:19, 20) Điều này bổ ích cho học viên ra sao?

(Matthew 28:19, 20) How does this benefit our students?

14. Ngược lại, bài học vâng lời thời thơ ấu hoàn toàn có thể bổ ích suốt đời.

In contrast, the lesson of obedience learned in childhood can extend rewardingly throughout one’s life.

15. Đây là một trong những bài học tập bổ ích cho người làm bố mẹ ngày nay.

This provides a useful lesson for parents today.

16. Rocco nói không chút vì dự: “Đó là thách thức lớn nhất với bổ ích nhất.”

“That was the biggest và most rewarding challenge.”

17. Rộng nữa, toàn bộ các vấn đề làm phần đa sẽ thiệt sự lôi kéo và bổ ích.

What is more, all work will be truly absorbing and rewarding.

18. Cũng được! mặc dù sao, tôi hi vọng các em có một kỳ nghỉ hè bổ ích!

That's ok! In any case, I hope you'll have a productive summer!

19. Tuy vậy thật là bổ ích biết bao khi tất cả mọi fan lớn lên về thiêng liêng!

But how rewarding when all grow spiritually!

20. Qua kinh nghiệm tay nghề này chúng ta có thể rút tỉa tối thiểu ba bài học kinh nghiệm bổ ích.

We can learn at least three helpful lessons from this experience.

Xem thêm: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Hoàng Gia Thịnh

21. Số đông đảo người làm báp têm làm gia tăng niềm vui một trong những dịp bổ ích này.

Adding lớn the joy of these instructive occasions has been the large number who got baptized.

22. “Trước kia tôi cho rằng cuốn sách này bổ ích đến thanh thiếu thốn niên hơn là đến tôi.

“I believed that this publication was good for teenagers but not for me,” she said.

23. NGÀY nào còn sống và vận động thì một người rất có thể học được một cái gì bổ ích.

EVERY day that a person is alive & active, he can be taught something worthwhile.

24. 19 đồng ý sự chỉ huy của Đấng Christ thật sự đem về sự khoan khoái với bổ ích.

19 It is indeed refreshing and rewarding to lớn accept Christ’s leadership.

25. Tín đồ đó hưởng trọn được thức nạp năng lượng thiêng liêng dồi dào và dư dật hồ hết điều bổ ích trong quá trình của Chúa.

He enjoys an abundant supply of spiritual food and has plenty to do in the rewarding work of the Lord.

26. Sách dày 256 trang, khuôn khổ bự như tạp chí này, được trang trí bằng hơn 150 tranh hình ảnh bổ ích, nhiều phần có màu.

The book’s 256 pages, the same page size as in this magazine, are filled with over 150 teaching illustrations, most in beautiful color.

27. Có tác dụng sao chúng ta cũng có thể thấy rầu rĩ khi có vô số điều chúng ta cũng có thể học và vận dụng một giải pháp bổ ích?

How could we possibly be bored when there is so much that we could learn & apply beneficially?

28. 2, 3. A) khi phạm tội, hậu quả rất có thể là bọn họ phải với gánh nặng nề nào, và nguyên nhân điều này là bổ ích?

2, 3. (a) When we sin, what burden may we carry as a result, and why is this healthy?

29. Hãy dành thì giờ nhằm hưởng giải pháp điều độ đông đảo thú vui giải khuây lành mạnh và bổ ích, nhưng mà hãy tránh bắt chước sự quá độ của cố gian.

Take time khổng lồ enjoy some healthful và beneficial relaxation in moderation, but avoid imitating the excesses of the world.

30. Tôi muốn kể những mẩu chuyện thế này chính vì loài người họ cho rằng tình dục, rất vui với bổ ích, tất cả sự mơn trớn và cực khoái.

Now, I like to nói qua stories like this with my audiences because, yeah, we humans, we tend to think sex, sex is fun, sex is good, there's romance, & there's orgasm.

31. Kế đó, hãy sửa soạn một phần nhập đề gợi sự chăm chú đến vấn đề và mang đến cử tọa thấy rất nhiều điều sắp đến được đàm luận thật sự bổ ích mang đến họ.

Next, prepare an introduction that arouses interest in your subject and that shows your audience that what you are going khổng lồ discuss is of real value to them.

32. Cũng giống như Phao-lô, họ đang thấy hình thức tặng quà có một không hai này là bổ ích, với họ vẫn “mong-mỏi” được đi thăm anh em (Rô-ma 1:11).

lượt thích Paul, they will find this unique form of giving rewarding, & they will develop a “longing” for their brothers.—Romans 1:11.

33. Rất nhiều lời comment bổ ích khác cho biết thêm sự đào tạo và huấn luyện ở ngôi trường Ga-la-át lắp thêm một fan truyền giáo để làm việc lành, mặc dù được chỉ định và hướng dẫn đi đâu.

Other helpful comments illustrated how Gilead training equips a minister for good work, no matter where he is assigned.

34. Tuy vậy sẽ có một số trong những hy sinh với chối bỏ một trong những lạc thú trong những lúc tôn trọng các cam kết của mình, tuy nhiên người bầy ông chân chủ yếu sống một cuộc sống đời thường đầy bổ ích.

Though he will make some sacrifices & deny himself some pleasures in the course of honoring his commitments, the true man leads a rewarding life.

35. (Ga-la-ti 5:22, 23) Thức ăn thiêng liêng bổ ích mà shop chúng tôi nhận được trong buổi trao đổi đoạn tởm Thánh từng ngày và trong buổi học Tháp Canh gia đình giúp tôi vững bạo dạn để giao hàng ở Bê-tên.

(Galatians 5:22, 23) The rich spiritual food that we receive during the daily Bible text discussion and the family study of The Watchtower helps to strengthen me for Bethel service.