BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG WIKI

Bộ thông tin và Truyền thông(Ministry of Information và Communications (MIC)) là gì? Bộ tin tức và truyền thông media trong tiếng Anh là gì? Chức năng, trách nhiệm của Bộ tin tức và Truyền thông?


Cơ sở pháp lý:

– Nghị định số 17/2017/NĐ-CP lý lẽ chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ thông tin và truyền thông.

Bạn đang xem: Bộ thông tin truyền thông wiki


Khái niệm và khí cụ của pháp luật về tác dụng nhiệm vụ của Bộ tin tức và Truyền thông


1. Bộ thông tin và truyền thông media là gì?

Bộ thông tin và media là ban ngành của bao gồm phủ, triển khai chức năng thống trị nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phân phát thanh với truyền hình, tin tức điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước những dịch vụ công trong những ngành, nghành nghề dịch vụ thuộc phạm vi làm chủ nhà nước của bộ.

2. Bộ tin tức và truyền thông trong tiếng Anh là gì?

Bộ tin tức và truyền thông media trong giờ đồng hồ Anh là “Ministry of Information and Communications (MIC)”.

3. Chức năng, trọng trách của Bộ tin tức và Truyền thông

Tương ứng với từng chức năng, Bộ thông tin và truyền thông media sẽ gồm có nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ riêng, cố kỉnh thể:

Một là, triển khai chức năng quản lý nhà nước về báo chí truyền thông ( bao gồm báo in, báo năng lượng điện tử, phạt thanh, truyền hình, phiên bản tin thông tấn):

– phía dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy hoạch cải tiến và phát triển và quản lý báo chí trong cả nước, văn phòng thay mặt cơ quan hay trú ở nước ngoài của những cơ quan lại báo chí vn đã được Thủ tướng cơ quan chính phủ phê duyệt;

– tổ chức triển khai thông tin cho báo chí và thống trị thông tin của báo chí; triển khai việc đo kiểm và công bố số liệu liên quan đến vận động báo chí theo lao lý của pháp luật;

– hướng dẫn kỹ thuật về biện pháp, quy trình bảo quản thông tin và hệ thống làm chủ thông tin trong thực hiện quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;

– phát hành quy chế tổ chức hội thi, hội thảo, liên hoan báo chí;

– Kiểm tra báo chí lưu chiểu; làm chủ hệ thống lưu giữ chiểu báo chí in quốc gia; thực hiện lưu chiểu năng lượng điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử theo dụng cụ của pháp luật; kiểm tra vấn đề tổ chức triển khai phát ngôn và đưa thông tin cho báo chí của các cơ quan tiền hành chủ yếu nhà nước theo chế độ của pháp luật;

– Cấp, gia hạn, sửa đổi, bửa sung, lâm thời đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phân phát thanh, truyền hình; cấp, tịch thu thẻ nhà báo; thuận tình việc họp báo theo qui định của quy định về báo chí;

– gợi ý việc hoạt động vui chơi của báo chí cùng nhà báo vào cả nước, phối phù hợp với các ban ngành có tương quan quản lý hoạt động của báo chí việt nam liên quan liêu đến quốc tế và hoạt động báo chí của bạn nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

– Có ý kiến về việc bổ nhiệm người đứng đầu những cơ quan báo chí theo phương pháp của điều khoản về báo chí;

– thống trị nội dung, quality và giá thương mại dịch vụ phát thanh, vô tuyến theo lý lẽ của pháp luật.

Hai là, tiến hành chức năng làm chủ nhà nước về xuất bản, in, phân phát hành:

– phía dẫn, chỉ đạo, tổ chức tiến hành quy hoạch màng lưới xuất bản, in, tạo ra xuất bạn dạng phẩm đã có Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê duyệt;

– Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trợ thời đình chỉ, đình chỉ, thu hồi những loại bản thảo trong nghành xuất bản, in, desgin theo nguyên lý của pháp luật;

– xác thực và thống trị đăng cam kết xuất phiên bản của nhà xuất bản, đăng ký hoạt động cơ sở in, đăng ký hoạt động in so với sản phẩm không đề nghị cấp phép, đăng ký hoạt động phát hành xuất bạn dạng phẩm, đăng ký chuyển động xuất bạn dạng điện tử, xây cất xuất bản phẩm điện tử theo khí cụ của pháp luật;

– Tổ chức đánh giá xuất bạn dạng phẩm theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra xuất phiên bản phẩm lưu giữ chiểu và cai quản việc lưu chiểu xuất bản phẩm; tổ chức việc mua hàng và đưa xuất bạn dạng phẩm tới vùng bao gồm điều kiện kinh tế tài chính – thôn hội quan trọng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo; tổ chức hội chợ xuất bản phẩm cấp quốc gia và quản lý việc desgin xuất bạn dạng phẩm ra nước ngoài theo dụng cụ của pháp luật;

– đưa ra quyết định đình chỉ, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành với tiêu hủy xuất bạn dạng phẩm vi phạm pháp luật;

– Cấp, gia hạn, tịch thu chứng chỉ hành nghề chỉnh sửa theo điều khoản của pháp luật;

– quản lý các chuyển động hỗ trợ xuất bạn dạng theo hình thức của pháp luật;

– Có chủ ý về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tgđ (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản.

Ba là, thực hiện chức năng làm chủ nhà nước về thông tin đối ngoại:

– chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, lãnh đạo thực hiện nay chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án thông tin đối ngoại;

– khuyên bảo nội dung cùng việc đưa tin đối ngoại cho các cơ quan thông tấn, báo mạng của Việt Nam;

– chủ trì, kết hợp kiểm tra, tấn công giá hiệu quả công tác tin tức đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, phòng ban thuộc bao gồm phủ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương, những cơ quan báo chí, xuất bạn dạng trong và ko kể nước;

– Xây dựng cơ chế trao đổi, phối hợp, cung cấp, share thông tin giữa các cơ quan nhà nước với những cơ quan báo chí;

– Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ việc tổ chức cung cấp thông tin giải thích, nắm rõ các thông tin xô lệch về nước ta trên những lĩnh vực.

Xem thêm: Hướng Dẫn Số 11-Hd/Btctw - Hướng Dẫn Khen Thưởng Số 11

Bốn là, triển khai chức năng làm chủ nhà nước về thông tin điện tử:

– thống trị về thương mại & dịch vụ trò chơi điện tử và dịch vụ nội dung thông tin, ứng dụng tin báo trên mạng viễn thông, mạng internet theo phương pháp của pháp luật;

– Cấp, gia hạn, sửa đổi, té sung, lâm thời đình chỉ, đình chỉ cùng thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận về trò nghịch điện tử trên mạng và thông tin điện tử trên mạng theo công cụ của pháp luật.

Năm là, thực hiện thống trị nhà nước về thông tin cơ sở và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp cho huyện:

– hướng dẫn, chỉ huy và tổ chức triển khai chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về hoạt động thông tin cơ sở;

– Xây dựng những nội dung thông tin tuyên truyền trực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cỗ và phía dẫn tổ chức triển khai triển khai thực hiện;

– phía dẫn việc xây dựng và hoạt động của hệ thống tin tức cơ sở: Đài truyền thanh cấp xã; bạn dạng tin thông tin cơ sở; tư liệu không sale phục vụ vận động thông tin cơ sở; tin tức trực tiếp qua report viên, tuyên truyền viên tin tức cơ sở; bảng tin nơi công cộng và các bề ngoài hoạt động tin tức cơ sở không giống và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện;

– Tổ chức cung ứng thông tin, làm chủ nội dung thông tin của khối hệ thống thông tin các đại lý và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cung cấp huyện trên phạm vi cả nước.

Sáu là, thực hiện chức năng làm chủ nhà nước về bưu chính:

– phía dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra triển khai cơ chế, chính sách, kế hoạch, dự án, đề án, lịch trình về bưu chính; tổ chức triển khai kiểm tra danh mục, cơ chế hỗ trợ và chuyển động cung ứng dịch vụ thương mại bưu chính hoạt động công ích theo lý lẽ của pháp luật;

– công cụ về giá bán cước và unique dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ thương mại bưu bao gồm dành riêng, dịch vụ thương mại công ích trong vận động phát hành báo chí, dịch vụ bưu chính ship hàng cơ quan liêu Đảng, đơn vị nước và các dịch vụ bưu chính khác theo luật pháp của pháp luật;

– thống trị tem bưu chính, an ninh trong vận động bưu chủ yếu theo thẩm quyền;

– làm chủ bộ mã bưu bao gồm quốc gia, bộ mã số tem bưu bao gồm Việt Nam;

– Cấp, sửa đổi, vấp ngã sung, thu hồi giấy phép bưu chính; cấp, sửa đổi, bổ sung cập nhật văn phiên bản xác dấn thông báo vận động bưu chính;

– quy định theo thẩm quyền cùng hướng dẫn hoạt động vui chơi của mạng bưu chính công cộng và mạng bưu chính phục vụ cơ quan liêu Đảng, bên nước;

– Phối hợp quản lý về tuyên chiến và cạnh tranh và giải quyết tranh chấp trong nghành nghề dịch vụ bưu chính, đảm bảo quyền lợi đúng theo pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính theo cách thức của pháp luật.

Bảy là, thực hiện chức năng thống trị nhà nước về viễn thông:

– hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai quy hoạch, kế hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách phát triển viễn thông và Internet; thống trị thị ngôi trường viễn thông; ban hành danh mục, hình thức phạm vi, đối tượng, giá chỉ cước dịch vụ, viễn thông công ích và cơ chế, mức hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầu tư hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo giải pháp của pháp luật; tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích; tổ chức, quản lý thực hiện trách nhiệm viễn thông công ích do công ty nước giao;

– công ty trì, phối kết hợp hướng dẫn và quản lý về cạnh tranh và xử lý kiến nghị trong nghành nghề dịch vụ viễn thông, vận dụng viễn thông cùng Internet; đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng dịch vụ viễn thông, vận dụng viễn thông với Internet theo công cụ của pháp luật;

– Cấp, gia hạn, sửa đổi, ngã sung, nhất thời đình chỉ, đình chỉ cùng thu hồi các loại giấy tờ viễn thông theo nguyên tắc của pháp luật;

-Ban hành với tổ chức tiến hành quy hoạch và các quy định về thống trị và áp dụng kho số viễn thông và tên miền, showroom Internet; phân bổ, tịch thu kho số viễn thông cùng tên miền, địa chỉ Internet; xây dựng, trình cấp tất cả thẩm quyền ban hành và tổ chức tiến hành các phương pháp về đấu giá, ủy quyền quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet, quy định cụ thể về đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên mạng internet và hạng mục kho số viễn thông, tài nguyên mạng internet được đấu giá;

– ban hành cơ chế, thiết yếu sách, giải pháp và tổ chức thực hiện cai quản giá cước và khuyến mãi kèm theo trong lĩnh vực viễn thông với Internet theo nguyên lý của pháp luật; kiểm soát, đình chỉ vận dụng giá cước viễn thông khi công ty lớn viễn thông áp đặt, phá giá bán giá cước viễn thông tạo mất ổn định thị phần viễn thông, làm cho thiệt hại cho quyền, tiện ích hợp pháp của người tiêu dùng dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông khác cùng Nhà nước. Chỉ huy và khuyên bảo thực hiện chính sách báo cáo, kế toán, kiểm toán ship hàng hoạt động cai quản giá cước viễn thông cùng Internet;

– ban hành và tổ chức tiến hành các nguyên tắc về cai quản kết nối những mạng viễn thông;

– qui định theo thẩm quyền và hướng dẫn hoạt động vui chơi của mạng viễn thông cần sử dụng riêng phục vụ các cơ sở Đảng, bên nước;

– hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động; chỉ đạo, phía dẫn, kiểm tra việc chia sẻ và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông;

– hướng dẫn, chỉ huy công tác bảo đảm an ninh cơ sở hạ tầng, bình an thông tin trong vận động viễn thông theo cơ chế của pháp luật;

– cai quản chất lượng viễn thông và Internet; xây dựng, quản lí lý, quản lý và vận hành phòng demo nghiệm, hiệu chuẩn chỉnh chuyên ngành viễn thông với Internet;

– Thiết lập, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông và hệ thống chuyển mạng di động không thay đổi số thuê bao;

– Thiết lập, quản ngại lý, vận hành, khai thác đảm bảo bình yên hệ thống sever tên miền quốc gia, trạm trung gửi Internet quốc gia.

Tám là, triển khai chức năng thống trị nhà nước về công nghiệp technology thông tin, điện tử:

– hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chủ yếu sách, chương trình, đề án, dự án cách tân và phát triển công nghiệp technology thông tin, năng lượng điện tử;

– Trình cấp gồm thẩm quyền ban hành hoặc phát hành theo thẩm quyền chính sách ưu đãi, ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp technology thông tin; ra mắt danh mục và thi công chương trình cải tiến và phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm;

– Thẩm định những chương trình, kế hoạch, dự án cách tân và phát triển công nghiệp technology thông tin, những nội dung xúc tiến yêu thương mại, xúc tiến đầu tư chi tiêu trong nghành nghề dịch vụ công nghiệp technology thông tin, những dự án cải tiến và phát triển sản phẩm technology thông tin dùng nguồn vốn khoa học và technology của các bộ, ngành, địa phương;

– ban hành hoặc trình cung cấp thẩm quyền ban hành tiêu chí tiến công giá, chứng nhận về chức năng, kĩ năng kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp technology thông tin, điện tử; cơ chế chủ yếu sách thống trị và cải tiến và phát triển khu technology thông tin tập trung;

– Cấp, gia hạn, tạm thời đình chỉ, đình chỉ, tịch thu giấy phép, giấy bệnh nhận, chứng từ về công nghiệp công nghệ thông tin, năng lượng điện tử, nhân lực technology thông tin; ban hành, thừa nhận các chuẩn chỉnh kỹ năng technology thông tin;

– tổ chức các vận động hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại dịch vụ về công nghiệp technology thông tin, năng lượng điện tử;

– Thực hiện thống trị chất lượng so với sản phẩm, dịch vụ thuộc nghành nghề công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ tin tức và media còn triển khai các nhiệm vụ, quyền lợi khác theo hình thức của pháp luật.