Boardgame Là Gì

any of many games, for example chess, in which small pieces are moved around on a board with a pattern on it

Bạn đang xem: Boardgame là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự oimlya.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách sáng sủa.


The games phối card game, board game, and miniature wargaming mechanics khổng lồ simulate air combat in the 20th century.
As in the board game, there are railroads & utilities blocks that players can become landlord of & receive income from.
The additional circuits are purely expansion sets; you need a main board game (any edition) to use them.
Players complete quests by traveling through the towers in a fashion similar to moving around a board game.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của những chỉnh sửa viên oimlya.com oimlya.com hoặc của oimlya.com University Press tốt của các đơn vị cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: 5+ Ứng Dụng Phần Mềm Đọc Pdf Cho Android Tốt Nhất 2020, Những Ứng Dụng Đọc Pdf Tốt Nhất Cho Android

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn oimlya.com English oimlya.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語