BREAK AWAY LÀ GÌ

Bằng giải pháp rình rập đe dọa sẽ ly khai, những câu lạc cỗ ngơi nghỉ Division One vẫn nỗ lực có tác dụng tăng quyền bỏ ra phối hận biểu quyết của họ.

Bạn đang xem: Break away là gì


One theory is that this represents the monarchs breaking away from the power of the priests at Napata.
These electoral victories represent a break-away from the political machine of which Gaius Marius was trùm.
(John 8:32) Most Witnesses have sầu had to lớn break away from their former life-style and religious associations.
(Giăng 8:32) Phần lớn các Nhân Chứng phần đa vẫn đề nghị từ bỏ bỏ lối sống với những quan hệ tôn giáo trước đó của chính bản thân mình.
Now 3 chiều printing can break away barriers in design which challenge the constraints of mass production.
Bây giờ đồng hồ in 3 chiều rất có thể phá vỡ vạc tường ngăn trong kiến tạo thử thách các tinh giảm của câu hỏi sản xuất 1 loạt.
India was the first to lớn break away, followed by Africa, và then New Zealand, which started lớn drift north.
Ấn Độ vẫn tách ra trước tiên, tiếp nối là châu Phi, tiếp sau là New Zealand cũng ban đầu dò ra về phía bắc.

Xem thêm: Mẹo Chữa Vết Bỏng Hiệu Quả Từ Những Nguyên Liệu Có Sẵn Trong Bếp


Even the free-swimming feather stars sometimes go through this stage, with the adult eventually breaking away from the stalk.
Ngay cả số đông loài sao lông bơi lội thoải mái nhiều lúc cũng trải qua giai đoạn này, tuy thế Khi cứng cáp bọn chúng dứt cuống ra.
JOSEPH looked longingly toward the east, wishing he could break away from the caravan và make a run for it.
Meyer also stated that the ribbon represents the idea that Bella is unable khổng lồ completely break away from her human life.
Meyer cũng nói rằng dải ruy băng đó bảo hộ mang đến phát minh Bella bắt buộc bóc tách rời trọn vẹn cùng với cuộc sống đời thường con người của cô.
Italian Renaissance artists were aao ước the first lớn paint secular scenes, breaking away from the purely religious art of medieval painters.
Các người nghệ sỹ Ý là những người thứ nhất vẽ những form chình ảnh vậy tục, bứt khỏi nghệ thuật và thẩm mỹ thuần túy tôn giáo của thời Trung Cổ.
I"m just saying that everyone thinks the poem means khổng lồ break away from the crowd &, lượt thích, bởi vì your own thing.
Tôi chỉ sẽ bảo rằng số đông tín đồ nghĩ bài xích thơ đó Có nghĩa là thoát ra ngoài đám đông với hệt như, thao tác làm việc của mình.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M