Các văn bản hướng dẫn luật đất đai năm 2013

hiện nay, hệ thống các văn bản QPPL luôn có sự chuyển đổi theo thời gian. Vị thế, để tiện lợi trong bài toán tra cứu các văn bản và áp dụng các quy định luật pháp về đất đai, Thư Ký dụng cụ xin trân trọng gửi mang đến Quý người tiêu dùng và Thành viên toàn cục các văn bạn dạng hướng dẫn chế độ Đất đai 2013 (còn hiệu lực thực thi hiện hành thi hành) trên bảng dưới đây.


*
Mục lục bài viết

 Toàn bộ văn phiên bản hướng dẫn phương tiện đất đai 2013

Loại văn bản

STT

Văn bản hướng dẫn Luật Đất đai 2013

Ngày tất cả hiệu lực

Nghị định

1

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước

2

Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

3

Nghị định 43/2014/NĐ-CP lý giải thi hành biện pháp Đất đai

4

Nghị định 44/2014/NĐ-CP lao lý về giá đất

5

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước tịch thu đất

6

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản ngại lý, sử dụng đất trồng lúa

7

Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định khí cụ về thu tiền áp dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

8

Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị kim chỉ nan dẫn qui định đất đai

9

Nghị định 35/2017/NĐ-CP phương pháp về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước vào Khu ghê tế, Khu technology cao

10

Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê phương diện nước

11

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về cai quản lý, sử dụng đất trồng lúa

12

Nghị định 96/2019/NĐ-CP dụng cụ về khung giá đất

Thông tư

13

Thông bốn 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính vì Bộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường ban hành

14

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác nối sát với khu đất do bộ trưởng liên nghành Bộ tài nguyên và môi trường xung quanh ban hành

15

Thông tư 34/2014/TT-BTNMT cơ chế về xây dựng, quản lí lý, khai thác hệ thống thông tin khu đất đai do bộ trưởng Bộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên ban hành

16

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, reviews đất đai do bộ trưởng liên nghành Bộ tài nguyên và môi trường ban hành

17

Thông tứ 47/2014/TT-BTNMT hình thức kỹ thuật thành lập phiên bản đồ hành chính những cấp do bộ trưởng Bộ khoáng sản và môi trường ban hành

18

Thông tứ 02/2015/TT-BTNMT lý giải Nghị định 43/2014/NĐ-CP với Nghị định 44/2014/NĐ-CP do bộ trưởng liên nghành Bộ khoáng sản và môi trường ban hành

19

Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, review đất đai do bộ trưởng liên nghành Bộ tài nguyên và môi trường ban hành

20

Thông tứ 33/2016/TT-BTNMT Định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do bộ trưởng liên nghành Bộ khoáng sản và môi trường xung quanh ban hành

21

Thông tứ 33/2017/TT-BTNMT về phía dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị lý thuyết dẫn khí cụ đất đai và sửa đổi thông bốn hướng dẫn thi hành chính sách đất đai do bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường ban hành

22

Thông bốn 25/2014/TT-BTNMT về phiên bản đồ địa chính do Bộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên ban hành

23

Thông bốn 27/2018/TT-BTNMT lý lẽ về thống kê, kiểm kê khu đất đai cùng lập phiên bản đồ hiện trạng sử dụng đất.