Cách chia ip theo subnet

Nhằm tiết kiệm số lượng địa chỉ IPv4 hiện tại nay, hiện giờ đang bị hao dần vì chưng số lượng visitor Internet ngày càng nhiều nên biện pháp được giới thiệu để khắc chế là chia nhỏ showroom IP.

Bạn đang xem: Cách chia ip theo subnet

I. Phân chia subnet

Để có thể chia nhỏ một mạng lớn thành nhiều mạng con bằng nhau, người ta thực hiện mượn thêm một số bit mặt phần host để làm phần mạng, các bit mượn này được gọi là các bit subnet. Tùy thuộc vào so bit subnet mà có thể phân chia được số lượng mạng bé khác nhau với kích cỡ khác nhau.


Các bài toán vào Subnetting:

Bài toán xuôi:

Cho trước một địa chỉ mạng với các yêu cầu: 


Số subnet phân chia được bao nhiêu?Số host bên trên một subnet là bao nhiêu?Trong một subnet:Địa chỉ mạng là gì?Địa chỉ host đầu tiên?Địa chỉ host cuối cùng?Địa chỉ broadcast?Subnet mask tương ứng với mỗi mạng con?

Phân tích bài toán:

Gọi n là số bit mượn và m là số bit phần host.Số subnet có công thức sau: 2nSố host trên một subnet: 2m – 2Bước nhảy = 28-nVới mỗi subnet:Địa chỉ mạng: Octet bị mượn bội số với bước nhảy.Địa chỉ host đầu: Địa chỉ network +1Địa chỉ host cuối: Địa chỉ broadcast -1Địa chỉ broadcast: Địa chỉ mạng kế tiếp -1Địa chỉ mạng kế tiếp: Địa chỉ mạng trước + bước nhảySubnet mask tương ứng: Subnet mask ban đầu + n
n (số bit mượn)12345678
Bước nhảy1286432168421

 

Ví dụ 1: Thực hiện chia mạng 192.168.1.0/24 thành 4 subnet bằng cách mượn thêm 2 bit của phần host.

Số bit mượn: n=2

Số bit host: m=6


=> phân chia được 4 subnet mỗi subnet có 62 host

Với mỗi subnet:

Subnet 1Subnet 2Subnet 3Subnet 4
Địa chỉ mạng192.168.1.0192.168.1.64192.168.1.128192.168.1.192
Địa chỉ host đầu192.168.1.1192.168.1.65192.168.1.129192.168.1.193
Địa chỉ host cuối192.168.1.62192.168.1.126192.168.1.190192.168.1.254
Địa chỉ broadcast192.168.1.63192.168.1.127192.168.1.191192.168.1.255

 

Ví dụ 2: Thực hiện phân chia mạng 192.168.1.0/24 thành 4 subnet bằng cách mượn thêm 2 bit của phần host. (Ở ví dụ 2 này mình làm theo cách khác để các bạn không muốn học theo kiểu công thức như trên thì có thể tham khảo thêm)

Với các bit mượn là “00

192.168.1.00000000 -> 192.168.1.0/26 Địa chỉ network

192.168.1.00000001 -> 192.168.1.1/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.00111110 -> 192.168.1.62/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.00111111 -> 192.168.1.63/26 Địa chỉ broadcast


Với các bit mượn là “01

192.168.1.01000000 -> 192.168.1.64/26 Địa chỉ network

192.168.1.01000001 -> 192.168.1.65/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.01111110 -> 192.168.1.126/26 Địa chỉ host cuối


192.168.1.01111111 -> 192.168.1.127/26 Địa chỉ broadcast

Với các bit mượn là “10

192.168.1.10000000 -> 192.168.1.128/26 Địa chỉ network

192.168.1.10000001 -> 192.168.1.129/26 Địa chỉ host đầu

….


192.168.1.10111110 -> 192.168.1.190/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.

Xem thêm: Cách Chăm Sóc Da Bằng Bột Gram Flour Là Gì ? Bột Gram Có Tác Dụng Như Thế Nào?

10111111 -> 192.168.1.191/26 Địa chỉ broadcast

Với các bit mượn là “11

192.168.1.11000000 -> 192.168.1.192/26 Địa chỉ network

192.168.1.11000001 -> 192.168.1.193/26 Địa chỉ host đầu

….

192.168.1.11111110 -> 192.168.1.254/26 Địa chỉ host cuối

192.168.1.11111111 -> 192.168.1.255/26 Địa chỉ broadcast

Nhận xét:

Với mỗi dải bit mượn, ta chia ra được một subnet. Ở ví dụ trên, vì mượn 2 bit yêu cầu t chia được 22 subnet tương ứng với 2 bit nhị phân (00,01,10,11).

Phần network lúc này bao gồm phần network gốc cộng thêm các bit mượn. Địa chỉ IP lúc này có 26 bit network chứ không phải 24 bit như trước nữa đề nghị số prefix – length sẽ là /26. Subnet mask vào trường hợp này sẽ là “11111111.11111111.11111111.11000000” ở dạng nhị phân, tuyệt là 255.255.255.192 ở dạng thập phân.

Các bit phần host (ở trên đây là 6 bit cuối) sẽ chạy từ một dãy địa chỉ gồm các bit 0 (000000 – 6 bit 0)đến một dãy địa chỉ gồm các bit 1 (111111 – 6 bit 1). Tổng giá trị có thể có của một dãy nhị phân 6 bit là 26 giá trị. Ta bỏ ra nhị giá trị 000000 (là địa chỉ network) và 111111 (là địa chỉ broadcast) thì số lượng địa chỉ dùng được cho host của một subnet là 26 – 2 = 62 địa chỉ.

Như vậy, bằng cách mượn 2 bit của phần host, ta đã chia network 192.168.1.0/24 thành 4 subnet và mỗi subnet này có 62 host.

Các subnet được chia ra là 192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26 và 192.168.1.192/26.

2. Bài toán ngược:

*
Bài toán ngược

Trên bài toán ta thấy yêu thương cầu phân chia ít nhất 5 subnet phải ta có công thức 2n >= 5 và số host lớn nhất trong mạng là đôi mươi host bắt buộc ta có 2m – 2 >= 20 và ta có thêm n + m = 8. Giải hệ bất phương trình trên ta được kết quả n = 3 và m = 5 (có m và n rồi ta giải tiếp như bài toán xuôi thôi, các bạn tự giải tiếp nhé)

II. VLSM (Variable-Length Subnet Mask)

Với phương pháp phân chia như bên trên ta chỉ có thể phân chia một mạng lớn thành các mạng nhỏ bằng nhau. Trong nhiều trường hợp, việc chia đều như vậy không thể đáp ứng được yêu cầu về quy hoạch IP mang đến sơ đồ mạng.
*
Sơ đồ ví dụ về yêu thương cầu chia subnetTrên sơ đồ này, người quản trị được yêu cầu dùng một mạng 192.168.1.0/24 để quy hoạch IP mang lại tất cả các subnet trên sơ đồ.Để có thể thực hiện được yêu thương cầu này, mạng 192.168.1.0/24 cần phải được chia thành các mạng nhỏ có kích thước ko bằng nhau. Các subnet kích thước lớn rộng sẽ được sử dụng mang đến các mạng có số lượng host lớn và các subnet có kích thước nhỏ sẽ được sử dụng đến các mạng có kích thước nhỏ.
*
Chia subnet VLSM

Hình trên chỉ dẫn một phương pháp chia subnet không phần đông nhau đáp ứng nhu cầu được yêu cầu đặt ra của sơ trang bị mạng. Trên sơ vật dụng này , có thể thấy :

Mạng LAN cùng với 72 host được gán mang đến subnet 192.168.1.0/25 . Subnet này thực hiện 25 bit mạng cùng 7 bit host. Với 7 bit host, subnet này còn có tổng cộng 27 – 2 = 126 host, trả toàn đáp ứng đủ số lượng IP cho mạng LAN 72 host.Mạng LAN cùng với 60 host được cung cấp cho dải IP 192.168.1.128/26 . Subnet này còn có 26 bit mạng với 6 bit host. Cùng với 6 bit host, subnet này còn có tổng cùng 26 – 2 = 62 host, đáp ứng đủ số lượng IP mang lại mạng LAN 60 hostPhân tích tương tự có thể thấy các subnet này đều đáp ứng đầy đủ số host trên các mạng của những router.

Phương pháp phân tách một mạng thành hầu hết subnet có kích cỡ không hầu như nhau được tiến hành ở ví dụ như trên được gọi là cách thức chia subnet VLSM (Variable Length Subnet Mask). Một sơ thứ VLSM là 1 sơ thứ tồn tại những subnet của và một mạng sử dụng những subnet-mask có chiều dài núm đổi, hay rất có thể nói, là tất cả số prefix-length khác nhau.

III. Summary (Tóm tắt địa chỉ)

Nếu kĩ thuật phân chia subnet triển khai chia một mạng khủng thành các mạng nhỏ tuổi (subnet) thì kĩ thuật tóm tắt showroom (summary) lại triển khai gộp các mạng nhỏ tuổi thành một mạng lớn

Nguyên lý của kỹ thuật summary:

Để summary nhiều showroom network, tiến hành quan sát các octet của các add này tự trái sang buộc phải và xét octet không giống nhau đầu tiên. Thực hiện phân tích nhị phân những octet khác nhau đầu tiên này và liên tiếp chọn ra các bit nhị phân giống như nhau trong số octet. Phần network của địa chỉ cửa hàng summary sẽ tiến hành tạo thành từ các octet như là nhau trước kia và những bit nhị phân tương đương nhau của những octet vừa xét.Ví dụ: Hãy tóm tắt 4 showroom mạng sau đây thành một địa chỉ mạng duy nhất.168.0.0/24168.1.0/24168.2.0/24168.3.0/24Thực hiện tại :Có thể thấy rằng 4 add trên như thể nhau những octet trước tiên và sản phẩm hai, khác biệt ở octet thứ 3. Tiến hành phân tích nhị phân octet máy 3.

192.168.|000000|00.0

192.168.|000000|01.0

192.168.|000000|10.0

192.168.|000000|11.0

Ở octet lắp thêm 3, các địa chỉ này còn như thể nhau thêm được 6 bit nữa. Vậy địa chỉ network mà bao che cả 4 địa chỉ network sẽ cho sẽ sở hữu phần network bao gồm octet sản phẩm công nghệ 1, octet thứ 2 và thêm 6 bit như thể nhau tê nữa. Cho các bit sót lại làm phần host và clear bọn chúng về 0, ta sẽ sở hữu được được showroom network summnary đề nghị tim là 192.168.0.0/22. Network 192.168.0.0/22 sẽ che phủ cả 4 network vẫn cho.