CÁCH CHỌN APTOMAT 3 PHA THEO CÔNG SUẤT

Trong đó:Ilà Cường độ dòng điện (A - ampe) Plà hiệu suất tiêu thụ (W – watt) Ulà Điện áp (V – vôn)Nguồn điện:1Pha - 220Vvà3Pha - 380V

Cosφlà Hệ số hiệu suất =0,8(Lưu ý:Sau khi tínhITKQuý kháchchọnAptomatcó dòng điện danh định≥tính toán 1 cấp(Để dự phòng bình yên và upgrade phụ cài đặt nếu có) -không chọn các loại cao quá⇒Aptomatsẽ vận động không hiệu quả (chưa cho tới ngưỡng nhằm Aptomat nhảy)

II. CÁCH TÍNH

1. Tính đến từng đồ vật sử dụng:

VD1:Bình nóng giá buốt 30lítcó công suất2500W Điện áp sử dụng: 1Pha -220V

*
*

*

⇒ChọnMCB/MCCBcó dòng điện danh định =40A(Lựa chọn những nhiều loại như sau:MCB1P/40A;MCB 2P/40A;MCCB 2P/40A

VD4:Máy bơm công nghiệpcócông suất5kW Điện áp sử dụng: 1Pha -220V

*
⇒ChọnMCB/MCCBcó cái điện danh định =63A(Lựa lựa chọn những loại như sau:MCB1P/63A;MCB 2P/63A;MCCB 2P/63A(Tính tựa như cho những thiết bị khác)

*

2.Tính cho từng tầng/phòng

*

Nguồn điện đến Phòng ngủ 1:5,47kWĐiện áp sử dụng: 1Pha -220V

*
*
⇒ChọnMCBnhư sau:MCB 1P/32A;MCB 2P/32A(Tính tương tự như cho các Tầng khác)Nguồn năng lượng điện Tẩng tòa đơn vị (4 tầng): 35kWĐiện áp sử dụng: 1Pha-220V
*

⇒ChọnMCB/MCCBnhư sau:MCB 3P/80A;MCCB 3P/80A(MCB 3Pha dùng để làm chia 3 nhánh cho các Tầng - Đây vẫn luôn là Nguồn điện 1Pha 220V)

Tham khảo sản phẩm bên công ty chúng tôi: tại đây