Cách dùng each

Each với Every cũng được dùng rất phổ cập trong văn phạm tiếng anh giỏi Anh văn giao tiếp, trong một vài trường vừa lòng 2 từ bỏ này kiểu như nhau về nghĩa vày vậy rất dễ khiến nhầm lẫn cho nhiều bạn mới học tiếng anh.

Bạn đang xem: Cách dùng each


Trong bài viết này họ cùng phân biệt bí quyết dùng Each cùng Every thật chi tiết để chúng ta hiểu rõ và áp dụng trong các tình huống thực tế.

1. Giải pháp dùng "EACH"

- Each có thể cần sử dụng cùng với DANH TỪ (each book, each student)

- Each có thể cần sử dụng MỘT MÌNH (None of the rooms was the same. Each was different. = Each room was different: không có phòng nào kiểu như nhau. Từng phòng từng khác.)

- Each có thể dùng với đại từ bỏ không xác minh ONE (tuy nhiên thường xuyên là không nên thiết) (Each one of them = each of them)

- Each hoàn toàn có thể dùng trọng điểm hay cuối câu.

Ví dụ:

- The students were each given a book = Each student was given a book

sinh viên được phát mọi cá nhân một quyển sách.

- These oranges cost 25 pence each

Những quả cam này giá bán 25 xu một quả.

2. Cách dùng "EVERY"

- Every có thể dùng với DANH TỪ (every book, every student)

- Every rất có thể dùng với đại tự không khẳng định ONE, tuy nhiên không cần sử dụng MỘT MÌNH

Ví dụ:

- "Have you read all these books?" "Yes, every one."

Bạn đã đọc toàn bộ những quyển sách này à?" "Vâng, tất cả"

- Every rất có thể dùng EVERY ONE OF, nhưng mà không cần sử dụng EVERY OF

Ví dụ:

I’ve read every one of those books = I’ve read every one of them. (Không nói every of those books)

- EVERY ONE = EVERYBODY: dùng chỉ người

- EVERY ONE: cần sử dụng được cho từ đầu đến chân và vật

Ví dụ:

- Everyone enjoyed the party. = Everybody enjoyed the party

(Mọi fan đã có một buổi tiệc ra trò)

- He is invited to lots of parties and he goes to lớn each one of them = every one of them = every party.

(Anh ấy tốt được mời tham dự buổi tiệc và anh ấy không sót 1 trong các buổi nào cả.)

*
Cách rõ ràng Each cùng Every

3. Minh bạch EACH và EVERY

+ Each cùng Every là những ĐỊNH TỪ hay được thực hiện với danh từ.

* EACH cùng EVERY tất cả nghĩa tương tự nhau.

Ví dụ:

Prices go up each year = Prices go up every year. (Giá tăng hàng năm.)Each time / Every time I see her, she always smile to lớn me. (Mỗi lần gặp nhau cô ấy các nở nụ cười với tôi.)Each / Every room of this khách sạn is equipped with an alarm. (Mỗi chống trong khách sạn này gần như được trang bị báo động)

* tuy nhiên, Each và Every không trọn vẹn giống nhau:

EACH: các vật, vấn đề như những phần tử rời rạc, từng mẫu một.

EVERY: Thường dùng để làm chỉ trong tổng thể

Ví dụ:

- Every soldier saluted as the President arrived. The President gave each soldier a medal.

(Tất cả chiến sỹ đều cúi kính chào khi Tổng Thống đến. Ngài trao huân chương đến từng chiến sĩ.)

+ EACH thường được sử dụng với con số nhỏ.

EVERY thường được dùng với số lớn, hoặc nhằm chỉ những vật, sự việc như một đội nhóm (nghĩa tương tự như ALL)

Ví dụ:

- There were four books on the table. Each book was a different colour.

(Có tứ quyển sách ở trên bàn. Mỗi quyển có một màu không giống nhau.)

- At the beginning of the game, each players has three cards.

(Khi bắt đầu, mỗi bài thủ được vạc 3 quân.)

- Every sentence must have verb.

(Mỗi câu đều phải sở hữu động tự = tất cả các câu đều phải sở hữu động từ)

- Carol loves readings. She has read every book in the library.

(Carol thích hợp đọc sách. Cô ấy vẫn đọc hầu hết quyển sách trong thư viện.)

- I dream of visiting every countries in the world = all countries in the world.

(Tôi mong đi thăm phần đông nước trên nạm giới.)

+ EACH rất có thể được dùng cho nhị vật, việc, hoặc người (nghĩa tương đương BOTH), tuy nhiên EVERY thì không

Ví dụ:

- He was carrying a suitcase in each hands = He was carrying suitcases in both hands

(Mỗi tay anh ấy xách 1 vali = Anh ấy 2 tay xách 2 vali)

+ EVERY được dùng làm nói câu hỏi nào đó xảy ra thường xuyên như vậy nào, tuy nhiên EACH thì không

Ví dụ:

- "How often do you go shopping?" "Every day." (Không nói "EACH day" )

("Bạn có đi mua sắm thường xuyên không?" "Hàng ngày." )

- A bus comes every ten minutes. (Không nói "EACH ten minutes" )

(Cứ mười phút gồm một chuyến xe pháo buýt.)

4. Bài xích tập về Each và Every

Bài tập 1: xong câu cùng với Each hoặc Every (Complete the sentences with each or every) .

A: ..... Player has three cards.→ Each player has three cards.

B: Kate has read ..... Book in the library. → Kate has read every book in the library.

1: .... Side of a square is the same length.

2: .... Seat in the theatre was taken.

3: There are six apartments in the building. .... One has a balcony.

Xem thêm: Ôn Tập Cách Đọc Số Thập Phân Tiếng Anh, Cách Đọc Số Thập Phân Trong Tiếng Anh

4: There"s a train to London .... Hour.

5: She was wearing four rings - one on .... Finger.

6: Our football team is playing well. We"ve won .... Game this session.

Bài tập 2: Thêm Each hoặc Every dứt câu (Put in each or every)

A: There were four books on the table. ..... Book was a different colour.

→ There were four books on the table. Each book was a different colour.

B: The Olympic Games are held ..... Four years.

→ The Olympic Games are held every four years.

1: .... Parent worries about their children.

2: In a trò chơi of tennis there are two or four players. .... Player has a racket.

3: Nicola plays volleyball .... Thursday evening.

4: I understood most of what they said but not .... Word.

5: The book is divided into five parts & .... Of these has three sections.

6: I get paid .... Four weeks

7: We had a great weekend. I enjoyed .... Minute of it.

8: I tried khổng lồ phone her two or three times, but .... Time there was no reply.

9: oto sear belts save lives. .... Driver should wear one.

10: (from an exam) Answer all five questions. Write your answer to ....question on a separate sheet of papet.

Bài tập 3: Thêm Everyone hoặc Every one (Put in everyone (1 word) or every one (2 word))

A: Sarah is invited to a lot od parties and she goes khổng lồ .....;

→ Sarah is invited to a lot od parties và she goes khổng lồ every one;

1. As soon as .... Had arrived,we began the meeting.

2. I asked her lots of questions and she answered .... Correctly.

3. She"s very popular .... Like her.

4. I dropped a tray of glasses. Unfortunately .... Broke.

Đáp án:

Bài tập 1:

1) Each 2) Every 3) Each 4) every 5) each 6) every

Bài tập 2:

1) Every 2) Each 3) every 4) every 5) each 6) every 7) every 8) each 9) Every 10) each

Bài tập 3:

1) everyone 2) every one 3) Everyone 4) every one

Hy vọng với phần ôn tập cụ thể về cách phân biệt áp dụng Each và Every sinh sống trên, chúng ta đã nắm rõ hơn về 2 định tự này, chúc các bạn học giỏi tiếng anh.