Cách dùng regret

“Xưa chê anh nghèo giờ hối hận hận chưa?” – bạn có dịch được câu hát gây sốt này của RTee sang tiếng Anh không? sẽ không còn khó đâu nếu bạn biết tới cấu tạo regret – cũng là cấu trúc xuất hiện tại nhiều trong số bài tập sinh sống trường lớp. Thuộc Hack Não đoạt được để chưa hẳn “hối hận” nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng regret


I. Định nghĩa kết cấu regret

Regret là một trong động từ cùng cũng là một danh từ bỏ trong tiếng Anh

1. Danh từ bỏ regret


Danh trường đoản cú regret vừa là danh từ ko đếm được (khi nói về cảm giác), vừa là danh từ bỏ đếm được (khi nói về sự việc hối hận, nhớ tiếc nuối cố kỉnh thể).

Ví dụ

Minh feels regret about his mistake. Minh thấy tất cả lỗi về tội vạ của mình.

Soobin invited us lớn his party, but we had to lớn send him our regrets. Soobin mời chúng tôi đến bữa tiệc của anh ấy, nhưng chúng tôi phải lắp thêm lỗi anh ấy rùi.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin Hàng Đầu Tại Hà Nội

I quitted my job khổng lồ become a rapper và I have no regrets.Tớ sẽ bỏ quá trình của mình để biến đổi một rapper và tớ không hối hận hận.

*
*
*
*
*
*

Đáp án

Làm không còn đi rôi hãy xem đáp án nhé!

Làm hết không đó? Tới câu trả lời rồi nè

1. Regret

2. Not bringing

3. Lớn say

4. Moving

5. Lớn say

6. Regretted not

7. We regret not bringing our jackets.

8. Saying

V. Kết bài

Trong bài viết này, hack Não đã hướng dẫn bạn sử dụng cấu trúc ngữ pháp regret trong tiếng Anh một giải pháp chi tiết. Hãy lưu giữ regret + to V là thấy nuối tiếc khi phải làm gì, còn regret + V-ing là hối hận vì làm những gì nhé.