Cách Dùng Tính Từ Và Trạng Từ

Bài học tập này sẽ share đến chúng ta chức năng, vị trí của Adj (tính từ) với Adv (trạng từ) vào câu, đã giúp chúng ta nhận biết vị trí và bí quyết dùng tính từ với trạng từ nhé!


*

Tính từ cùng Trạng tự là chủ điểm đặc biệt quan trọng lúc luyện thi TOEIC. Trong nhà điểm này, TOEIC sẽ triệu tập vào một số trong những phần quan trọng như sau: Vị trí tính từ, trạng từ; đối chiếu hơn kém; hiện tại phân từ bỏ (V-ing) với Quá khứ phân tự (V-ed).

Bạn đang xem: Cách dùng tính từ và trạng từ

Unit 4: Ngữ Pháp TOEIC trọng điểm | Anh ngữ Ms Hoa

Để trả lời được câu hỏi của họ, nhất là phần Sentence completion của kì thi TOEIC, các bạn phải nắm vững chức năng, vị trí của tính từ tương tự như cách phân biệt tính từ cùng trạng từ trải qua đuôi của từ bỏ (phần này tôi đã nói trong chia sẻ Kinh nghiệm level 500-750.) Nếu các bạn chưa tất cả lộ trình học TOEIC 500- 750 cô gửi tặng kèm các em nhé! 

các em tìm hiểu thêm lộ trình học tập TOEIC ONLINE MIỄN PHÍ:

 

Mục tiêu của bài viết hôm nay, tôi muốn các bạn học cùng nhớ vị trí của tính từ, trạng từ trong một câu. Bài toán này coi như chúng ta đã cầm cố được 50 % vấn đáp đúng cho loại câu hỏi này.

I. Chức năng tính trường đoản cú (Adj):

Adjective (Adj)

- Tính tự là từ dùng để làm chỉ tính chất, color sắc, trạng thái,...

- Tính từ bỏ được dùng để làm mô tả đặc điểm hay cung cấp thêm thông tin cho danh từ.

Xem thêm: Mua Tam Thất Bắc Ở Đâu - Giá Bán Tam Thất Bắc Cập Nhật

Adverb (Adv)

- Trạng trường đoản cú thường là một thành phần bổ sung cập nhật ý nghĩa đến động từ hoặc cả câu

II. địa chỉ tính từ bỏ (Adj)

ADJECTIVE

ADVERB

1. Đứng sau hễ từ lớn be

Ex: My job is so boring

2. Đứng sau một vài động từ thắt chặt và cố định khác (chủ điểm khôn xiết quan trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make

Ex: 

- As the movie went on, it became more and more exciting

- Your friend seems very nice

- She is getting angry

- You look so tired!

- He remained silent for a while

3. Đứng trước danh từ

Ex: She is a famous businesswoman 

 1. Đứng sau động từ thường

Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly

 2. Đứng trước tính từ

Ex:

- It"s a reasonably cheap restaurant, và the food was extremely good.

- She is singing loudly

3. Đứng trước trạng tự khác

Ex: 

- Maria learns languages terribly quickly

- He fulfilled the work completely well

4. Đứng đầu câu, vấp ngã nghĩa cho tất cả câu

Ex: Unfortunately,the ngân hàng was closed by the time I got here

 

Bổ sung thêm vào cho các bạn sự thay đổi nghĩa của một số trạng từ đặc trưng khi có và không tồn tại đuôi –ly nhé:

1. Free• không lấy phí (không trả phí) You can come in free.• freely (tự do làm những gì ) He could speak freely about it.

2. Hard• hard ( chịu khó , chăm chỉ ) He works hard.• hardly ( hiếm khi , trạng từ bỏ tần suất, hầu hết không ) He hardly knows her.

3. High• high ( độ dài )Planes fly high.• highly ( những ) a highly paid job

4. Late• late ( muộn, trễ ) He left work late.• lately (gần đây, signal word đến thì hiện tại hoàn thành, hiện tại ngừng tiếp diễn ) What have you been doing lately?.

5. Wide• wide ( mở rộng ) xuất hiện the door wide.• widely (nhiều nơi) He has traveled widely

Sau đấy là một số bài rèn luyện đê những em làm quen cũng tương tự hiểu rõ về Chức năng, vị trí của Adj (tính từ) và Adv (trạng từ). Những em không nên bỏ qua nhé!

 

Chúng ta đã hoàn thành bài Trạng từ - Tính từ, bên nhau chuyển sang bài học tiếp theo nhé: Pronoun (Đại từ)