GIẢI TOÁN 4, GIẢI BÀI TẬP TOÁN 4, ĐỂ HỌC TỐT TOÁN 4 ĐẦY ĐỦ SỐ HỌC VÀ HÌNH HỌC

*

Bạn đang xem: Giải toán 4, giải bài tập toán 4, để học tốt toán 4 đầy đủ số học và hình học

• Ôn tập các số đến 100 000 • Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập những số mang lại 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức có chứa một chữ • luyện tập trang 7 • các số tất cả sáu chữ số • rèn luyện trang 10 • Hàng và lớp • So sánh những số có nhiều chữ số • Triệu với lớp triệu • Triệu với lớp triệu (tiếp theo) • luyện tập trang 16 • luyện tập trang 17 • dãy số tự nhiên • Viết số thoải mái và tự nhiên trong hệ thập phân • so sánh và xếp thự tự các số thoải mái và tự nhiên • luyện tập trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị đo trọng lượng • Giây, nạm kỉ • rèn luyện trang 26 • tìm kiếm số trung bình cùng • rèn luyện trang 28 • Biểu đồ • Biểu đồ dùng (tiếp theo) • luyện tập trang 33 • rèn luyện chung trang 35 • rèn luyện chung trang 36

Chương 2: tứ phép tính với các số từ bỏ nhiên. Hình học


• Phép cộng • Phép trừ • luyện tập trang 40 • Biểu thức bao gồm chứa hai chữ • đặc điểm giao hoán của phép cộng • Biểu thức tất cả chứa ba chữ • Tính chất kết hợp của phép cộng • rèn luyện trang 46 • Tìm nhì số lúc biết tổng với hiệu của nhì số kia • luyện tập trang 48 • rèn luyện chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • hai tuyến phố thẳng vuông góc • hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song • Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc • Vẽ hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song • thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật • thực hành vẽ hình vuông vắn • rèn luyện trang 55 • rèn luyện chung trang 56
• Nhân với số có một chữ số • đặc điểm giao hoán của phép nhân • Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia cho 10, 100, 1000,... • Tính chất phối kết hợp của phép nhân • Nhân cùng với số bao gồm tận cùng là chữ số 0 • Đề - xi - m2 • Mét-vuông • Nhân một số trong những với một tổng • Nhân một vài với một hiệu • rèn luyện trang 68 • Nhân với số có hai chữ số • rèn luyện trang 69 • trình làng nhân số gồm hai chữ số với 11 • Nhân với số có cha chữ số • Nhân với số có cha chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 74 • luyện tập chung trang 75
• phân chia một tổng cho một số • phân tách cho số có một chữ số • luyện tập trang 78 • Chia một trong những cho một tích • phân tách một tích cho một vài • phân chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 • phân tách cho số bao gồm hai chữ số • chia cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 83 • phân tách cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • rèn luyện trang 84 • Thương bao gồm chữ số 0 • phân chia cho số có ba chữ số • luyện tập trang 87 • phân chia cho số có bố chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 89 • rèn luyện chung trang 90 • luyện tập chung trang 91
• tín hiệu chia hết đến 2 • dấu hiệu chia hết đến 5 • rèn luyện trang 96 • dấu hiệu chia hết đến 9 • tín hiệu chia hết mang lại 3 • luyện tập trang 98 • rèn luyện chung trang 99 • Ki-lô-mét vuông • rèn luyện trang 100

Xem thêm: Viện Kiểm Sát Là Gì ? Quy Định Của Pháp Luật Về Kiểm Sát Viên

• Phân số • Phân số với phép chia số tự nhiên và thoải mái • Phân số và phép phân tách số tự nhiên (tiếp theo) • luyện tập trang 110 • Phân số cân nhau • Rút gọn phân số • luyện tập trang 114 • Quy đồng mẫu mã số các phân số • Quy đồng mẫu số những phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 117 • luyện tập chung trang 118 • so sánh hai phân số cùng mẫu số • luyện tập trang 120 • đối chiếu hai phân số khác mẫu số • luyện tập trang 122 • rèn luyện chung trang 123 phần 1 • rèn luyện chung trang 123 phần 2 • rèn luyện chung trang 124
• Phép cùng phân số • Phép cùng phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 128 • rèn luyện 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 131 • rèn luyện chung trang 131 • Phép nhân phân số • luyện tập trang 133 • luyện tập trang 134 • tìm kiếm phân số của một số • Phép phân tách phân số • luyện tập trang 136 • rèn luyện trang 137 • luyện tập chung trang 137 • rèn luyện chung trang 138 phần 1 • luyện tập chung trang 138 phần 2 • luyện tập chung trang 139
• giới thiệu tỉ số • Tìm hai số lúc biết tổng với tỉ số của nhị số đó • luyện tập trang 148 • luyện tập trang 149 • rèn luyện chung trang 149 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của nhì số đó • luyện tập 1 trang 151 • rèn luyện 2 trang 151 • rèn luyện chung trang 152 • rèn luyện chung trang 153
• Tỉ lệ bạn dạng đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) • thực hành thực tế • thực hành thực tế (tiếp theo)
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phép tính cùng với số tự nhiên • Ôn tập về các phép tính cùng với số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu thiết bị • Ôn tập về phân số • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số • Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về tìm số trung bình cùng • Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng và hiệu của nhị số đó • Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó • luyện tập chung trang 176 • luyện tập chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • luyện tập chung trang 179
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số từ bỏ nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng •Chương 2: bốn phép tính với những số từ bỏ nhiên. Hình học •Chương 3: tín hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành •Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. Ra mắt hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bạn dạng đồ •Chương 6: Ôn tập