Cách giải nhanh hóa hữu cơ

... nkhô nóng công thức sau: n CO2 a 2.b (*) 54 Gặp toán: Nung m gam Fe bầu không khí, sau thời gian ta thu đợc a gam láo lếu hợp hóa học rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO Hoà chảy không còn a gam lếu láo hợp hóa học rắn X vào ... Nếu toán bắt buộc tính quý hiếm m, a, b, V ta vận dụng nhanh hao công thức đới a Trờng đúng theo 1: tính kăn năn lợng Fe ban sơ trớc bị ôxi trở thành m gam lếu vừa lòng X gồm: sắt, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 mFe 7.a 56.n ... ko rã nớc) nặng trĩu m1 gam vào V lít dung dịch B (NO3)b xM Sau thời gan đem A trọng lượng m2 gam Nếu toán thù cần tính kăn năn lợng m gam sắt kẽm kim loại B bay ta áp dụng nkhô hanh công thức: mB a.M B m m1 a.M...

Bạn đang xem: Cách giải nhanh hóa hữu cơ


*

email.com 10 Pmùi hương pháp giải nhanh khô tập Hoá Hữu Blog: www.caotu28.blogspot.com ... caotua5lg3
tin nhắn.com Pmùi hương pháp giải nkhô nóng tập Hoá Hữu Blog: www.caotu28.blogspot.com 3) Pmùi hương pháp trung bình: * Nguyên ổn tắc: Dùng khẳng định công thức phân tử chất hữu hỗn hợp - Phương pháp khối...
*

... Sao_HBKH Tng hp Cỏc Phng phỏ 23 N p gii Nhanh Húa Hc Tr T (1, 2, 3, 4) b = 0,006 mol c = 0,012 mol d = 0,006 mol (ỏp ỏn A) nh Sao_HBKH N Tng hp Cỏc Phng phỏ p gii Nkhô cứng Húa Hc Tr 24 Vớ d 8: Kh ht m ... bo ton electron tớnh lc bt c cỏc giai on trung gian ta s tớnh nhm nkhô nóng c bi toỏn nh Sao_HBKH N Tng hp Cỏc Phng phỏ p gii Nhanh Húa Hc Tr 33 Vớ d 2: Trn 0,81 gam bt nhụm vi bt Fe2O3 v CuO ri ... giỏ tr m A 105,6 gam C 70,4 gam nh Sao_HBKH N B 35,2 gam D 140,8 gam Tng hp Cỏc Phng phỏ p gii Nhanh hao Húa Hc Tr gii Cỏc phn ng kh st oxit cú th cú: 3Fe2O3 + CO 2Fe3O4 + CO2 (1) Fe3O4 + CO ...
*

... ankan A ,công thức C 2H2n+2 lếu láo vừa lòng X tất cả H2 hiđrocacbon % ankan A phản bội ứng là: A% = – 34 Xác định công thức phân tử ankan A nhờ vào làm phản ứng bóc tách A: Tiến hành làm phản ứng tách V(l) ankan A ,công thức ... yếu ớt BOH: ( Dd Điện thoại tư vấn dd đệm) pH = 14 + (log Kb + logCb) 26 Tính hiệu suất phản nghịch ứng tổng đúng theo NH3 : (Tổng vừa lòng NH3 từ láo lếu hòa hợp tất cả N2 H2 với tỉ trọng mol khớp ứng 1:3) H% = – (Với X tỉ khối lúc đầu Y tỉ ... hiđro hóa anken C nH2n tự hỗn vừa lòng X gồm anken C nH2n H2 (tỉ lệ 1:1) láo hợp Y hiệu suất hiđro hoá là: H% = – 32 Tính hiệu suất phản nghịch ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no: Tiến hành phản bội ứng hiđro hóa...
*

... A ,công thức CnH2n+2 lếu đúng theo X có H2 hiđrocacbon % ankan A bội phản ứng là: % A=MA/MX – 43 Xác định công thức phân tử ankan A dựa vào bội nghịch ứng bóc tách A: Tiến hành bội nghịch ứng bóc V(l) ankan A ,công thức ... hỗn thích hợp anken H2 ban sơ.+ M2 phân tử khối hận lếu phù hợp sau phản nghịch ứng, ko làm color dd Br2 + Công thức ankin dựa vào bội nghịch ứng hiđro hoá là: Số n ankin CnH2n-2 = <2(M2-2)*M1>/(14(M2-M1)) 64. Công thức ... ankan =nCO2/(nH2O-nCO2) 57.Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hsinh hoạt phụ thuộc vào tỉ lệ thành phần mol ancol O2 bội nghịch ứng cháy: Giả sử đốt cháy trọn vẹn mol ancol no, mạch hlàm việc A, công thức CnH2n +2Ox phải k mol ta...
*

... n = M2 = 12,5 (12,5  2)10 =3 14(12,5  10) M có công thức phân tử C3H6 16 Công thức xác minh công thức phân tử ankin phụ thuộc phân tử khối hận hỗn hợp ankin H2 trước sau dẫn qua bột Ni nung lạnh o ... công thức phân tử A ? ( Với nH O = 0,7 mol > n CO = 0,6 mol ) => A ankan Số C ankan = nCO2 n H 2O  nCO2 = 0,6 0,7  0,6 =6 Vậy A có công thức phân tử C6H14 http://megabook.vn/ Page 11 Công thức ... Page Công thức tính số đồng phân ete tạo ra láo lếu thích hợp n ancol đối kháng chức : Số ete = n ( n  1) lấy ví dụ như : Đun nóng hỗn hợp tất cả ancol 1-1 chức no với H2SO4 sệt 1400c láo lếu vừa lòng ete ? Số ete = (  1) =3 10 Công...

Xem thêm: Cảnh Báo An Toàn Khi Nào Cho Trẻ Nằm Võng, Nôi Không? Lợi Hay Hại


16 phương thức kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm các công thức giải nhanh trắc nghiệm chất hóa học


... Phơng pháp 4: Phơng pháp Bảo toàn điện tích 40 Phơng pháp 5: Phơng pháp Bảo toàn electron 46 Phơng pháp 6: Phơng pháp vừa đủ 62 Phơng pháp 7: Phơng pháp quy thay đổi 77 Phơng pháp 8: Phơng pháp ... pháp 13: Phơng pháp phân chia hỗn hợp thành hai phần không 145 Phơng pháp 14: Phơng pháp mối quan hệ đại lợng 150 Phơng pháp 15: Phơng pháp chọn đại lợng tương thích 160 Phơng pháp 16: Phơng pháp lựa chọn đại ... phù hợp 170 Phơng pháp 16+ : Phơng pháp thực hiện công thức kinh nghiệm 178 Phơng pháp 12: 2 PH N II: CC CễNG TH C GI I NHANH TR C NGHI M HểA H C 185 CHNG I: CC CễNG TH C GI I NHANH TRONG HểA H...
... MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬPhường TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC c C6H12O = 2011 (6 2).(6 3) = Công thức tính số đồng phân amin solo chức no, mạch hsinh sống : Cn H2n+3N Số đồng phân Cn H2n+3N ... định công thức phân tử M M1= 10 M2 = 12,5 Ta có : n = (12,5 2)10 =3 14(12,5 10) M tất cả công thức phân tử C3H6 Created by: Trần Văn uống Trung MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬPhường TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 2011 ... Created by: Trần Văn Trung MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 2011 25 Công thức tính khối lượng muối clorua cho muối hạt cacbonat chức năng cùng với dung dịch HCl giải pngóng khí CO2 H2O...
... = const nh v ng nng 2 I I = A (cụng ca 2 W = 2 I I = A (cụng 2 ngoi lc) 11 S tng t gia cỏc i lng gúc v i lng di chuyn ng cù v chuyn ng thng W = I 2 nh lut bo ton ng lng nh v ng I ( ... |v|Max = A; |a|Min = Vt biờn: x = A; |v|Min = 0; |a|Max = 2A * Chỳ ý: + Vn tc nkhô giòn pha /2 so vi li + Gia tc nkhô giòn pha /2 so vi tc + Gia tc ngc pha so vi li v 2 H thc c lp: A = x + ( ) C ... súng v tn s ca cỏc vch quang ph ca nguyờn t hirụ: Laiman R= En =- En Em > En hfmn 1 = + 13 12 23 v f13 = f12 +f23 (nh cng vộct) CHNG IX VT Lí HT NThành Phố Hà Nội Hin tng phúng x * S nguyờn t cht phúng x cũn...
... theo yờu cu (Dng ny cú kt qu) Cụng thc: n OH = 3n hoc n OH - = 4n Al3+ - n HOAHOC.ORG đ NGễ XUN QUNH (10) (11) MT S CễNG THC KINH NGHIM DNG GII NHANH BI TON HO HC Vớ d : Cn mang đến bao nhiờu lớt dung ... (hoc NaAlO2) thu c lng kt ta theo yờu cu (Dng ny cú kt qu) Cụng thc: n H = n (14) + hoc n H+ (15) = 4n AlO - 3n Vớ d : Cn mang đến bao nhiờu lớt dung dch HCl 1M vo dung dch phụ vương 0,7 mol NaAlO2 hoc ... iKL=húa tr kim loi mui nitrat HOAHOC.ORG đ NGễ XUN QUNH n KL i KL = nskungfu i spk (20) - isp kh: s e m N+5 nhn vo (Vd: iNO=5-2=3) MT S CễNG THC KINH NGHIM DNG GII NHANH BI TON HO HC - Nu cú Fe...
... kân hận đối với H2 6,25 Xác định công thức phân tử M M1= 10 M2 = 12,5 Ta bao gồm : n = (12,5  2)10 =3 14(12,5  10) M bao gồm công thức phân tử C3H6 16 Công thức xác định công thức phân tử ankin phụ thuộc phân ... hiđro hóa ankin hoàn toàn ) o Số n ankin (CnH2n-2 ) = 2( M  2) M 14( M  M ) 17 .Công thức tính công suất làm phản ứng hiđro hóa anken H% = 2- Mx My 18 .Công thức tính công suất phản bội ứng hiđro hóa anđehit ... gam H2O Tìm công thức phân tử A ? ( Với nH O = 0,7 mol > n CO = 0,6 mol ) => A ankan Số C ankan = nCO2 n H 2O  nCO2 = 0,6 0,7  0,6 =6 Vậy A bao gồm công thức phân tử C6H14 11 Công thức tính khối hận...
... , suy hh axit vừa không còn Giải : Vì 22, Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (1) (2),ta có: m = 7,74 + 0,5.( 1.35,5 + 0,28.96) = 38,93 gam => chọn A Hướng dẫn giải : Áp dụng hệ thức (2),ta có: m = 13,5 ... S: CƠNG THỨC Cách kiếm tìm sản phẩm khử: ∑ iKL nKL = ∑ isp khử n sp khử (3) VD : i A n A + iB nB = 6nS + 2.nSO + 8nH S 2 Trong cơng thức trên, A, B nhì sắt kẽm kim loại ttê mê gia phản bội ứng CƠNG THỨC Cách kiếm tìm ... Fe3O4, Fe dư) → Fe2(SO4)3 + SPK + H2O Cơng thức tính nhanh: m sắt = 0,7 mhhA + 5,6 ne/trao đổi Suy trọng lượng muối bột = (mFe/56) Mmuối (9) BÀI TẬPhường ÁP DỤNG Bài (Câu 12 – đề ĐH khối B – 2007) Nung m...
... hợp Y tất cả tỉ kăn năn so với H2 6,25 Xác định công thức phân tử M M1= 10 M2 = 12,5 Ta bao gồm : n = = M gồm công thức phân tử C3H6 16 Công thức khẳng định công thức phân tử ankin dựa vào phân tử khối lếu láo ... ứng hiđro hóa ankin hoàn toàn ) Số n ankin (CnH2n-2 ) = 2M1(M2-2)/14(M2-M1) 17 .Công thức tính năng suất làm phản ứng hiđro hóa anken H% = 2- 2Mx/My 18 .Công thức tính năng suất phản bội ứng hiđro hóa anđehit ... 9,45 gam H2O Tìm công thức phân tử A ? Số C ancol no = Vậy A gồm công thức phân tử C2H6O ví dụ như 2: Đốt cháy hoàn toàn lượng hiđrocacbon A thu 26,4 gam CO2 16,2 gam H2O Tìm công thức phân tử A ?...
... LỚPhường BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TOAN 10 – 11 – 12 VÀ LTĐH ĐC: Dương sơn, Hòa Châu , Hòa vang, TP.. Đà Nẵng A  Q  U K=Ki K Anh + Qn = Ú Ki *Lớp 11 l=li l=li Điện dung 2 ... info
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ chủ đề liệu new đăng cầm tắt văn phiên bản trong trái tim bà mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm chiêu mộ người thân trong đợt nghỉ lễ đầu năm điểm sáng thông thường cùng sứ mệnh của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn uống từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 cthị xã cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài bác cô nhỏ nhắn phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu nhỏ trau củ bài xích ca nđính đi trên kho bãi cat sự cách tân và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập vnạp năng lượng học trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập Tỷ Lệ thống kê tất cả lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8