Cách gọi tên andehit

R có thể là H hoặc cội hiđrocacbon và đặc biệt quan trọng có hợp chất CHO-CHO, trong các số đó m = 2, R không có.

Bạn đang xem: Cách gọi tên andehit

– cách làm của anđehit no đơn chức, mạch thẳng:

CnH2n+1CHO (n ≥ 0)

– trong phân tử anđehit tất cả nhóm chức -CHO links với gốc R rất có thể no hoặc không no.

b/ Phân loại:

– phụ thuộc đặc điểm cấu trúc gốc hidrocacbon:

+ Anđehit no

+ Anđehit ko no

+ Anđehit thơm

– nhờ vào số nhóm –CHO

+ Anđehit đối kháng chức

+ Anđehit nhiều chức

*

CH2=CH-CH=O propenal: Anđehit ko no

C6H5-CH=O benzanđehit: Anđehit thơm

O=CH-CH=O anđehit oxalic: Anđehit nhiều chức

2. Danh pháp

Tên thế thế:Tên hiđrocacbon no tương ứng với mạch thiết yếu + al

Tên thông thường:anđehit + thương hiệu axit tương ứng.

*
AnđehitTên rứa thếTên thông thường
HCH=OCH3CH=OCH3CH2CH=O(CH3)2CHCH2CH=OCH3CH=CHCH=Ometanaletanalpropanal3-metylbutanalbut-2-en-1-alfomanđehit (anđehit fomic)axetanđehit (anđehit axetic)Propionanđehit (anđehit propionic)isovaleranđehit (anđehit isovaleric)crotonanđehit (anđehit crotonic)

3. đặc điểm vật lý

– Ở đk thường, những anđehit đầu dãy là các chất khí và tan rất tốt trong nước. Các anđehit tiếp sau là các chất lỏng hoặc rắn, độ tan sút khi phân tử khối tăng.

– nhiệt độ sôi của anđehit thấp hơn của rượu khớp ứng vì giữa các phân tử anđehit không tồn tại liên kết hidro.

– dung dịch bão hòa của anđehit fomic (37 – 40%) được call là fomalin.

Xem thêm: Lý Do Tài Khoản Facebook Bị Khóa Tạm Thời Là Sao, Đây Là Câu Trả Lời!

4. đặc điểm hóa học

a. Phản ứng cùng hiđro

*

b. Phản bội ứng thoái hóa không hoàn toàn

HCHO + 2AgNO3+ H2O + 3NH3−tº→ H-COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

TQ:R-CH=O + 2AgNO3+ H2O + 3NH3−tº→ R-COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

Pư trên có cách gọi khác là pư tráng bạc.

Hay: 2CH3-CH=O + O2−tº, xt→ 2CH3-COOH

2R-CHO + O2−tº, xt→ 2R-COOH

Nhận xét:Anđehit vừa biểu đạt tính lão hóa vừa biểu thị tính khử.

c. Chức năng với brom với kali pemanganat

Anđehit rất dễ bị oxi hoá, nó làm mất màu nước brom, dung dịch kali pemanganat và bị oxi hoá thành axit cacboxylic, thí dụ :

RCH=O + Br2+ H2O → R-COOH + 2HBr

* chú ý :Đối cùng với HCHO làm phản ứng xảy ra như sau :

HCH=O + 2Br2+ H2O → CO2+ 4HBr

5. Điều chế, ứng dụng

a. Điều chế

– tự ancol: lão hóa ancol bậc I.

R-CH2OH + CuO −tº→ R-CHO + H2O + Cu

– Fomanđehit được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp oxi hoá metanol nhờ oxi không khí ở 600ºC – 700ºC cùng với xúc tác là Cu hoặc Ag :

*

– từ hiđrocacbon

CH4+ O2−tº, xt→ HCHO + H2O

2CH2=CH2+ O2−tº, xt→ 2CH3-CHO

CH CH + H2O −HgSO4→ CH3-CHO

b. Ứng dụng

– Fomanđehit :

Fomanđehit được sử dụng chủ yếu hèn để phân phối poli(phenolfomanđehit) (làm chất dẻo) và còn được dùng trong tổng đúng theo phẩm nhuộm, dược phẩm.

hỗn hợp 37- 40% fomanđehit vào nước điện thoại tư vấn là fomalin (còn call là fomol) được dùng để ngâm xác rượu cồn vật, nằm trong da, tẩy uế, diệt trùng…

– Axetanđehit : Axetanđehit đa số được dùng để làm sản xuất axit axetic.


*
Trước đó

Tính chất hoá học của Andehit. Bí quyết viết bội nghịch ứng tráng gương của andehit như thế nào?