CÁCH LÀM FORM TÌM KIẾM TRONG ACCESS

Tìm phát âm về các Form, tạo những biểu mẫu mã khác nhau, phối kết hợp sử dụng Sub size để làm nên liên kết dữ liệu phức tạp


Giới thiệu về form (Biểu mẫu) trong Access

Form là thành phần bối cảnh (hộp thoại, cửa ngõ sổ) nhằm cập nhật, chỉnh sửa, xem tin tức dữ liệu ... Size thường được hỗ trợ các nguồn dữ liệu là những bảng (Table), các Query nhằm hoạt động.

Bạn đang xem: Cách làm form tìm kiếm trong access


Để chế tác Form, nhấn Create trên Ribbon. Có thể chọn: Form - để tạo Form cùng với nguồn cấp cho từ bảng đang chọn Form Design - để sinh sản Form ở cơ chế Design View. Dữ liệu tự động hóa dàng buộc với form nếu gồm chọn Table tốt Query Form Wizard - cung cấp từng bước để sản xuất Form Blank Form - sản xuất Form trống, chưa xuất hiện nguồn cấp tài liệu nào Multiple Items - dạng size hiện thị được không ít Record một dịp
*

Tạo Single Form

Single Form hiện lên một record tại một thời điểm. Từ Navigation Panel bấm chọn Table/Query đề xuất làm mối cung cấp cấp dữ liệu cho Form. Tiếp đến chọn thực đơn Create, lựa chọn Form. Form bắt đầu tạo ra, hiện thị lên ở dạng Layout View.

Có thể chọn cơ chế Design View 1 2, Ở cơ chế này nhấn buộc phải chuột vào khu vực Form chọn Form Properties mở ra Property Sheet 3 nhằm chỉnh một số tùy chỉnh thiết lập cơ phiên bản như:


*

Form chia thành ba phần, gồm

Form header - phần đầu Form, thường trình bày các tiêu đề Detail - phần chủ yếu chứa câu chữ Form footer - phần cuối khung

Tại thẻ Format 4

Caption để tiêu đề đến Form Width đổi khác chiều rộng lớn Record Selectors quăng quật ký hiệu lựa chọn Record

Tại thẻ Data 5

Record Source cho thấy thêm nguồn dữ liệu (Table/Query) Allow Addition Chon phép thêm record mới hay không Allow Deletions Chon phép xóa record hay không Allow Edits Chon phép sửa record hay không

Tại thẻ Other 6

Pop Up nếu chọn Yes do đó hiện thị ngơi nghỉ dạng hộp thoại nổi lên Modal nếu như YES thì chất nhận được chuyển vỏ hộp thoại/cửa sổ không giống khi Form sẽ mở

Khi bấm chọn các điều khiển (Control - các phần tử trong Form) thì cũng có thể có Property Sheet để triển khai việc với điều khiển và tinh chỉnh đó. Từ đó biết được tin tức về một số loại control, định dạng hiện thị (màu sắc, chữ), dữ liệu link ...

*

Các Control phát sinh tự động thường tía trị vào một Layout, để vứt bỏ nó thì chọn các Control, trên Ribbon chọn Arrange > Remove Layout

Đưa nút lệnh Button vào Form

Chọn Button trong các Controls, đưa loài chuột vẽ nó vào Form. Cửa ngõ số Wizard xuất hiện, chọn hành vi muốn tiến hành khi click chuột nút bấm. Ví dụ, hành vi là xóa Record : khi Wizard nhắc nhở chọn Categories là Record Operations, action chọn là Delete Record, tiếp theo sau nhập title nút bấm tại phần Text.

Ví dụ mở Form

*

Tạo size dạng Datasheet

Form dạng Datasheet, hiện tại thị những ô lưới để nhập dữ liệu tương tự như như bảng tính Excel. Nguồn cấp cho dữ liệu có thể từ các Query hay các Table. Ví dụ chế tác một Query viết tên là CacLop để triển khai nguồn tài liệu như sau:


Query này đơn giản dễ dàng liệt kê lại những trường dữ liệu của bảng LOP, tuy nhiên tạo ra Query về sau để rất có thể chỉnh sửa lọc dữ liệu. Nó rất có thể làm Form nhỏ trong một Form phụ vương với tài liệu lọc liên quan.

Các Query đó, rồi bấm chế tác Form, lựa chọn mục DataSheet, giữ gìn và khắc tên Form là CacLop_Sub

Có thể đưa sang chế độ Design View, tại đây hoàn toàn có thể chỉnh tiêu đề cột 1, đặt những thuộc tính cho Control. Hiệu quả mở Form có dạng 2

*

*

Thực hành áp dụng Sub Form

Sub Form là 1 trong những Form bé nằm trong form cha, nó có contact dữ liệu cùng với Record đang chỉnh sửa ở form cha. Ví dụ, Form thân phụ soạn thảo Record về ngành học, thì đồng thời nó hiện thị lên một Form bé là danh sách những lớp học tập thuộc ngành học tập đó.

Tạo một Blank Form viết tên là FormNganhLop, tiếp nối đặt các thuộc tính:

Caption: những ngành với lớp Record Selector: No Record Source: chọn bảng NGANH bật hiện thị form Header, để vào đó một Label, nhập vào dòng xoáy chữ CÁC NGÀNH VÀ LỚP, sau đó định dạng làm thế nào để cho dễ đọc.

Bấm vào nút nhấn Add Existing Fields bên trên Ribbon (Design), kéo những trường hiện thị lên ở Field các mục bên bắt buộc vào khung gồm các trường NGANHID, TENNGANH, MA, Sonam.

Xem thêm: Cách Lắp Cpu Máy Tính Chuẩn Cho Máy Tính Chơi Game, Cách Lắp Ráp Cpu Của Intel Và Amd

Trong kia NGANHID tùy chỉnh Visible là NO

Thêm vào Form những nút bấm Button, cấu hình thiết lập là các Command Button với Category/Action cấu hình thiết lập theo Wizard gồm các nút bấm gồm:

Record Navigation > Go to Next Record Record Navigation > Go to lớn Previews Record Record Operations > Delete Record Record Operations > Save Record Record Operations > showroom New Record
*

Tiến hành các bước để đưa Form có sẵn là CacLop_Sub, sẽ chỉnh sửa để sinh sống mỗi Record thiết yếu hiện thị danh sách những lớp theo ngành.

Kéo CacLop_Sub vào size chính, lựa chọn nó 1. Sau đó thiết lập cấu hình liên kết cùng với Form thân phụ bằng trường liên hệ tại 2, có Link Master Fields với Link Child Fields, đó là hai trường liên hệ - NGANHID trong size chả cùng NGANHID trong size con.

*

Liên kết Control vào Form

Một Control vào Form có thể lấy giá bán trị của chính nó viết trong những truy vấn bởi mẫu !!

Ví dụ từng bước xây cất ra Form tinh vi để hiện thị lên danh sách học sinh của lớp được chọn. Tất cả một ComboBox để lựa chọn Khóa, lúc một khóa được lựa chọn thì danh sách các lớp trực thuộc khóa này được liệt kê vào một các mục Box, khi gồm chọn lớp trong List Box thì hiện thị lên danh sách lớp bên trong một Sub-Form ...

Tạo một Blank Form, đánh tên là FormHocSinhDS, kéo vào kia một ComboBox đánh tên là Khoa, tùy chỉnh dữ liệu mang lại nó như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: nhấn vào ... để thiết kế Query dữ liệu cho nó.

SELECT NIENKHOA.KHOAID, NIENKHOA.TenKhoa FROM NIENKHOA; Bound Column: 1 default Value: điền quý giá mặc định khi mở khung (ví dụ 4) Column Count: 2 Colunm Widths: 0cm;2.54cm

*
tiếp tục đặt vào một List Box, đánh tên Lop, list Box này là danh sách các lớp nằm trong Khóa chọn, bao gồm các thiết lập như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: nhấp chuột ... để gây ra Query dữ liệu cho nó.

SELECT LOP.LOPID, LOP.NIENKHOAID, TenCacLop.TENDAYDUFROM TenCacLop INNER JOIN LOP ON TenCacLop.LOPID = LOP.LOPIDWHERE (((LOP.NIENKHOAID)=!!)); Query trên vẫn tham chiếu dữ liệu tại vị trí =!! Bound Column: 1 Column Count: 3 Colunm Widths: 0cm;0cm;2.54cm
bây giờ nếu chạy lần thứ nhất thì nó vẫn hiện thị đúng list lớp khớp ứng với bộ combo Box Khoa, mặc dù khi Form sẽ mở thì đổi khác Khoa nó chưa cập nhật theo. Để xung khắc phục:

Bắt sự khiếu nại khi full bộ Box chuyển đổi dữ liệu, tại nằm trong tính On Change, bấm chuột ... Nhằm sinh hàm VBA khi bộ combo Box thay đổi giá trị. Trong thủ tục bắt sự kiện này, chỉ cần viết mẫu code là yêu ước Lop hấp thụ lại tài liệu Me!.Requery, nội dung vừa đủ như sau:

Private Sub Khoa_Change() Me!.RequeryEnd Sub lúc Khóa được lựa chọn thì Lớp theo khóa hiện tại thị


*

Sub form danh sách học sinh theo lớp

Tạo một Sub form danh sách học viên dạng DataSheet, cùng với nguồn dữ liệu bảng học tập sinh, khắc tên là HocSinhLop

Ở phần Footer có thêm vào một trong những TextBox khắc tên là sohocsinh, với ở trong tính Control Source là =Count() để cho biết tổng học sinh trong danh sách.

Chuyển sang trọng chế đố Datasheet View, chỉ hiện nay thị các cột như hình (các cột không giống ẩn đi), trong những số đó cột tên được tùy chỉnh sắp xếp tăng dần.

*

Quay trở về FormHocSinhDS, kéo HocSinhLop vào - khắc tên HOCSINH, thiết lập thuộc tính để link với LOP

links Master Fields : Lop link Child Fields : LOPID

Kéo thêm vào một trong những TextBox hiện thị lên số học viên của lớp, với nằm trong tính Control Source : =.

!

Kết quả chạy vẫn như sau:

*

Tiếp theo triển khai tác vụ, ví như bấm kép vào họ của một học sinh nào đó, thì vẫn hiện thị vỏ hộp thoạt biên soạn thảo cụ thể cho học sinh đó.

Chọn nguồn cấp là bảng HocSinh, bấm sản xuất Form viết tên là HocSinhChiTiet như sau:

*

Quay trở lại chế độ Design View của HocSinhLop, trên Ho bắt sự kiện On Dbl Click, với câu chữ VBA như sau:

Private Sub Ho_DblClick(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "HocSinhChitet", , , "HOCSINHID = " và Me!.ValueEnd Sub "Mở khung HocSinhChitet, thanh lọc HOCSINHID = Me!"Me! là giá chỉ trị hiện tại trên FormHocSinhDS

*