Cách làm món mì ý

Nói mang lại non sông hình loại ủng, đã thật thiếu thốn sót ví như chúng ta quên nói đến món mì Ý nóng làm thịt bò bằm