CÁCH LÀM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thứ tự các chỉ tiêu bao gồm thể thay đổi trong thuyết minh báo cáo tài chính cho bạn vừa và nhỏ tuổi ( mẫu B09 – DNN theo QĐ số 48 ) cùng doanh nghiệp lớn ( chủng loại B09 – dn theo TT số 200 sửa chữa QĐ số 15 ) nhưng mà về cơ bản tên những chỉ tiêu là tương tự nhau.

Bạn đang xem: Cách làm thuyết minh báo cáo tài chính


1. Khái niệm

Bản thuyết minh report tài đó là một thành phần hợp thành ko thể bóc tách rời của bộ báo cáo tài chính. Dùng làm mô tả chi tiết và phân tích những thông tin số liệu vẫn được trình bày trong những bảng biểu: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả vận động kinh doanh, report lưu chuyển tiền tệ tương tự như các thông tin quan trọng khác theo các chuẩn mực kế toán.

Cụ thể: Đặc điểm buổi giao lưu của doanh nghiệp, các chính sách, nguyên tắc, chế độ kế toán áp dụng .

Sau đây là các nội dung sẵn sàng cho cách lập thuyết minh báo cáo tài chủ yếu một giải pháp khoa học tập và đúng chuẩn nhất.

*
Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính

2. Cửa hàng số liệu nhằm lập thuyết minh report tài chính

Căn cứ đa phần để lập thuyết minh báo cáo tài bao gồm là:

– những sổ kế toán tài chính tổng thích hợp và cụ thể liên quan tiền của kỳ lập báo cáo.

– Thuyết minh report năm trước tức khắc kề.

– Các report tài chủ yếu khác trong bộ report tài chính của kỳ lập báo cáo: Bảng bằng phẳng kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển khoản tệ.

– địa thế căn cứ vào thực trạng thực tế của chúng ta và các tài liệu tương quan khác.

3. Phương thức lập thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh report tài chính của bạn cần phải đạt được những yêu bắt buộc sau:

– đại lý lập cùng trình bày report tài chủ yếu và các cơ chế kế toán cụ thể được tuyển lựa và áp dụng so với các giao dịch thanh toán và sự khiếu nại quan trọng.

– trình bày các thông tin trọng yếu chưa được trình diễn trong các report tài chính khác.

– cung cấp thông tin bổ sung không được trình diễn trong các báo cáo tài bao gồm khác nhưng lại quan trọng cho việc trình diễn trung thực và phù hợp tình hình tài chủ yếu doanh nghiệp.


4. Phương pháp lập thuyết minh báo cáo tài bao gồm theo những chỉ tiêu

Thứ tự những chỉ tiêu bao gồm thể chuyển đổi trong thuyết minh báo cáo tài chính cho khách hàng vừa và bé dại ( chủng loại B09 – DNN theo QĐ số 48 ) và doanh nghiệp lớn ( mẫu B09 – doanh nghiệp theo TT số 200 thay thế sửa chữa QĐ số 15 ) nhưng lại về cơ bản tên những chỉ tiêu là giống nhau.

4.1. Đặc điểm hoạt động của DN

– hình thức sở hữu vốn: Là công ty Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trọng trách hữu hạn, doanh nghiệp hợp danh hay doanh nghiệp tứ nhân.

Đối với doanh nghiệp tất cả vốn đầu tư nước ngoài đề xuất thuyết minh rõ: Tên giang sơn và vùng khu vực của từng nhà đầu tư chi tiêu trong công ty (bao bao gồm chủ chi tiêu có quốc tịch đất nước hình chữ s và quốc tịch nước ngoài và phần trăm % góp vốn tại thời điểm lập thuyết minh report tài chính).

– nghành kinh doanh: Nêu rõ tên nghành kinh doanh: marketing thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng, vận tải, bên hàng, khách hàng sạn,… hoặc tổng thích hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

– tổng số công nhân viên và bạn lao động: Nêu rõ con số lao động bình quân trong năm của DN.

– Ngành nghề gớm doanh: Nêu rõ vận động kinh doanh chính và điểm lưu ý sản phẩm phân phối hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp.

– chu kỳ sản xuất, sale thông thường: ngôi trường hợp chu kỳ kéo dài thêm hơn nữa 12 mon thì thuyết minh thêm chu kỳ luân hồi sản xuất marketing bình quân của ngành, lĩnh vực.

– Đặc điểm hoạt động vui chơi của doanh nghiệp trong thời điểm tài bao gồm có tác động đến báo cáo tài chính: Nêu rõ rất nhiều sự khiếu nại về môi trường xung quanh pháp lý, cốt truyện thị trường, đặc điểm hoạt động kinh doanh, quản ngại lý, tài chính, các sự kiện sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi quy mô… có ảnh hưởng đến report tài bao gồm của doanh nghiệp.

– cấu trúc doanh nghiệp (nếu có): Danh sách các công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc( trình diễn chi tiết: Tên, địa chỉ, tỷ lệ vốn góp,…của từng đối chọi vị).

4.2. Cơ chế kế toán vận dụng tại DN

– Kỳ kế toán: Kỳ kế toán năm theo năm dương định kỳ (từ 01/01/N – 31/12/N ). Nếu doanh nghiệp có năm tài thiết yếu khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày ban đầu và ngày dứt niên độ kế toán.

– Đơn vị tiền tệ sử dụng: Ghi rõ là Đồng Việt Nam, hoặc một đơn vị tiền tệ không giống được chọn lọc theo qui định của cơ chế Kế toán 

– chính sách kế toán áp dụng: Nêu rõ DN áp dụng theo chế độ kế toán DN nhỏ tuổi và vừa hay cơ chế kế toán doanh nghiệp lớn.

– bề ngoài kế toán áp dụng: Nêu rõ hính thức kế toán vận dụng là nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật cam kết – sổ cái hay hiệ tượng kế toán trên sản phẩm vi tính.

– Tuyên ba về câu hỏi tuân thủ chuẩn mực kế toán tài chính và chế độ kế toán hiện hành: Nêu rõ report tài chính giành được lập với trình bày phù hợp với các chuẩn chỉnh mực và cơ chế kế toán vn hay không. Trường vừa lòng không áp dụng chuẩn mực kế toán tài chính nào thì nên ghi rõ.

4.3. Cách thức – cách thức các phần hành kế toán tài chính cơ bản

a. Cách thức ghi nhận những khoản tiền và những khoản tương tự tiền:

– Nêu rõ tiền gửi bank là tất cả kỳ hạn hay là không kỳ hạn.

– Nêu rõ các khoản tương tự tiền được khẳng định trên cở sở nào? Có tương xứng với phép tắc của chuẩn chỉnh mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” tốt không?

b. Chế độ kế toán nợ buộc phải thu:

– tiêu chí phân loại các khoản nợ đề xuất thu (phải thu khách hàng, cần thu khác, đề nghị thu nội bộ)

– phương thức lập dự trữ phải thu cực nhọc đòi.

Xem thêm: Post Credit Là Gì - After Credit Là Gì

c. Bề ngoài giá trị mặt hàng tồn kho:

– lý lẽ ghi nhấn hàng tồn kho: Nêu rõ mặt hàng tồn kho được ghi thừa nhận theo giá nơi bắt đầu hoặc theo giá trị thuần rất có thể thực hiện nay được.

Phương pháp tính quý giá hàng tồn kho: Nêu rõ công ty lớn áp dụng cách thức nào ( trung bình gia quyền; nhập trước, xuất trước; hay tính theo giá đích danh, phương thức giá bán lẻ ).

– phương pháp hạch toán sản phẩm tồn kho: Nêu rõ công ty lớn áp dụng phương pháp kê khai liên tiếp hay phương thức kiểm kê định kỳ.

– cách thức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Nêu rõ công ty lớn lập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho trên đại lý chênh lệch lớn hơn của giá nơi bắt đầu và cực hiếm thuần rất có thể thực hiện nay được của sản phẩm tồn kho tốt lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự trữ đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến trong năm này phải lập thêm xuất xắc hoàn nhập.

d. Nguyên tắc kế toán và phương thức khấu hao gia sản cố định:

– Nêu rõ cực hiếm ghi sổ của TSCĐ là theo nguyên giá bán hay giá review lại.

– cách thức kế toán các khoản ngân sách phát sinh trễ ghi nhấn ban đầu( chi phí nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa) được ghi dìm vào cực hiếm ghi sổ hay túi tiền sản xuất, gớm doanh;

– Nêu rõ các phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo pp con đường thẳng, pp khấu hao theo số dư giảm dần,…

e. Nguyên tắc ngân sách trả trước:

– Nêu rõ túi tiền trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, ghê doanh bao hàm những khoản chi phí nào.

– phương thức và thời gian phân bổ ngân sách trả trước;

– có theo dõi đưa ra tiết chi phí trả trước theo kỳ hạn không?

f. Lý lẽ kế toán nợ đề xuất trả:

– bao gồm theo dõi nợ buộc phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn sót lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ không?

– Có nhận xét lại nợ buộc phải trả vừa lòng định nghĩa những khoản mục chi phí tệ tất cả gốc nước ngoài tệ không?

g. Qui định ghi dìm vốn công ty sở hữu:

– Vốn góp của nhà sở hữu có được ghi dấn theo số vốn thực góp không?

– lợi nhuận chưa triển lẵm được khẳng định như vậy nào? Nguyên tắc trưng bày lợi nhuận, cổ tức.

h. Lý lẽ và phương pháp ghi nhấn doanh thu, thu nhập cá nhân khác:

– Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: tất cả tuân thủ khá đầy đủ các đk ghi nhận lợi nhuận quy định tại chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính “Doanh thu và thu nhập cá nhân khác” giỏi không? Các cách thức nào được thực hiện để ghi nhấn doanh thu.

– doanh thu hợp đồng xây dựng: bao gồm tuân thủ chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính “Hợp đồng xây dựng” không? Các cách thức nào được sử dụng để ghi nhận lệch giá hợp đồng xây dựng.

– Các cách thức ghi thừa nhận doanh thu hoạt động tài chính.

– những nguyên tắc ghi nhận các khoản thu nhập khác.

i.Nguyên tắc kế toán các khoản bớt trừ doanh thu:

– những khoản giảm trừ doanh thu gồm phần đa gì?

– có tuân thủ chuẩn chỉnh mực kế toán “Các sự kiện gây ra sau ngày ngừng kỳ kế toán tài chính năm” để điều chỉnh lệch giá không?

k. Phương pháp kế toán giá vốn sản phẩm bán:

– Có bảo đảm nguyên tắc phù hợp với doanh thu không?

– Có đảm bảo an toàn nguyên tắc thận trọng, ghi nhấn ngay các chi tiêu vượt bên trên mức thông thường của mặt hàng tồn kho không?

– các khoản ghi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá vốn hàng buôn bán gồm phần nhiều gì?

l. Hình thức và phương thức ghi nhận ngân sách chi tiêu tài chính: tất cả ghi nhận đầy đủ chi tiêu lãi vay, lỗ chênh lệch tỷ giá bán của kỳ report không?

m. đưa ra phí bán sản phẩm và chi phí cai quản doanh nghiệp: bao gồm ghi nhận vừa đủ chi phí bán sản phẩm và chi phí thống trị doanh nghiệp tạo ra trong kỳ không?

n. Qui định và cách thức ghi nhận túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập cá nhân chịu thuế cùng thuế suất thuế TNDN trong thời điểm hiện hành.

o. Các nguyên tắc và phương thức kế toán khác: Nêu rõ các nguyên tắc và phương thức kế toán không giống với mục tiêu giúp cho người sử dụng phát âm được là báo cáo tài chính của người sử dụng đã được trình bày trên cơ sở vâng lệnh hệ thống chuẩn chỉnh mực kế toán nước ta do cỗ Tài bao gồm ban hành.

4.4.Thông tin bổ sung cho những khoản mục trình diễn trong BCĐKT:

– trong phần này, công ty phải trình diễn và phân tích cụ thể các số liệu sẽ được trình diễn trong Bảng phẳng phiu kế toán sẽ giúp người sử dụng báo cáo tài chính làm rõ hơn nội dung những khoản mục tài sản, nợ bắt buộc trả cùng vốn nhà sở hữu.

– Đơn vị tính giá yêu cầu thống tuyệt nhất trong phần “Thông tin bổ sung cho những khoản mục trình diễn trong Bảng bằng phẳng kế toán” và trong BCĐKT.

– Số liệu ghi vào cột “Đầu năm” được đem từ cột “Cuối năm” trong bạn dạng thuyết minh báo cáo tài chủ yếu năm trước. Số liệu ghi vào cột “Cuối năm” được lập trên cơ sở số liệu rước từ:

+ Bảng cân đối kế toán năm nay;

+ Sổ kế toán tổng hợp;

+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.

Ví dụ: lập thuyết minh BCTC tại tiêu chí “ mặt hàng tồn kho”: số liệu được đem lên tiêu chí này căn cứ vào số dư nợ những tài khoản 152, 153,154,155,156,157 trên sổ cái( ghi sổ bằng cách thức Nhật ký chung) hoặc sổ Nhật ký sổ cái( ghi sổ bằng phương pháp nhật ký kết – sổ cái).

– công ty được dữ thế chủ động đánh số vật dụng tự của thông tin cụ thể được trình diễn trong phần này theo nguyên tắc tương xứng với số dẫn tự Bảng bằng phẳng kế toán và bảo đảm dễ đối chiếu và hoàn toàn có thể so sánh giữa các kỳ.

4.5.Thông tin bổ sung cho những khoản mục trình diễn trong report kết quả chuyển động kinh doanh:

– trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu vẫn được biểu hiện trong report kết quả chuyển động kinh doanh sẽ giúp người sử dụng report tài chính nắm rõ hơn nội dung của các khoản mục doanh thu, chi phí.

– Đơn vị tính đề xuất thống độc nhất trong phần “Thông tin bổ sung cập nhật cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” và trong báo cáo kết quả vận động kinh doanh.

– Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được đem từ bạn dạng thuyết minh báo cáo tài thiết yếu năm trước. Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên đại lý số liệu mang từ:

+ báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh năm nay;

+ Sổ kế toán tổng hợp;

+ Sổ với thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp cụ thể có liên quan.

– công ty được chủ động đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình diễn trong phần này theo nguyên tắc tương xứng với số dẫn từ report kết quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo dễ so sánh và hoàn toàn có thể so sánh giữa các kỳ.

4.6. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong report lưu giao dịch chuyển tiền tệ:

– vào phần này, công ty phải trình diễn và phân tích các số liệu vẫn được diễn đạt trong báo cáo lưu chuyển khoản tệ sẽ giúp đỡ người sử dụng hiểu rõ hơn về những yếu tố tác động đến lưu chuyển khoản qua ngân hàng trong kỳ của doanh nghiệp.

– Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp tất cả mua hoặc thanh lý những khoản đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp con hoặc 1-1 vị marketing khác thì các luồng tiền này buộc phải được trình bày thành đông đảo chỉ tiêu lẻ tẻ trên report lưu chuyển tiền tệ.

– Đơn vị tính đề xuất thống tuyệt nhất trong phần “Thông tin bổ sung cập nhật cho những khoản mục trình bày trong report lưu chuyển tiền tệ” với trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

– Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được đem từ phiên bản thuyết minh report tài bao gồm năm trước; Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên đại lý số liệu rước từ:

+ báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong năm này

+ Sổ kế toán tổng hợp;

+ Sổ và thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.

4.7.Những tin tức khác:

Trong phần này, doanh nghiệp phải trình diễn những thông tin quan trọng khác (nếu có) ngoài ra thông tin đã trình bày trong những phần trên nhằm đưa tin mô tả bởi lời hoặc số liệu theo giải pháp của các chuẩn chỉnh mực kế toán ví dụ nhằm giúp cho tất cả những người sử dụng hiểu report tài chính của chúng ta đã được trình diễn trung thực, hòa hợp lý.