Cách Sử Dụng Các Hàm Countif Trong Excel

Excel mang đến oimlya.com 365 Excel cho oimlya.com 365 dành mang lại máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web app Excel 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm COUNTIFS áp dụng tiêu chí cho những ô trong vô số nhiều dải ô và đếm số lần đáp ứng nhu cầu tất cả các tiêu chí.

Bạn đang xem: Cách sử dụng các hàm countif trong excel


*

Video này là một trong những phần trong khóa đào tạo mang tên Các hàm IF nâng cao.

Cú pháp

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, ,…)

Cú pháp của hàm COUNTIFS có các đối số sau đây:

criteria_range1 Bắt buộc. Phạm vi trước tiên trong kia cần reviews các tiêu chuẩn liên kết.

criteria1 Bắt buộc. Tiêu chí dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản để khẳng định những ô nào đề nghị đếm. Ví dụ: tiêu chí có thể được biểu thị là 32, ">32", B4, "táo" hoặc "32".

criteria_range2, criteria2, ... Tùy chọn. Phần đông phạm vi bổ sung và tiêu chí liên kết của chúng. được cho phép tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí.


Quan trọng: Mỗi phạm vi bổ sung cập nhật phải gồm cùng số hàng với cột cùng với đối số phạm vi tiêu chí 1. Những phạm vi không độc nhất vô nhị thiết buộc phải liền kề cùng với nhau.


Chú thích

Tiêu chí của từng phạm vi vẫn được vận dụng cho một ô từng lần. Nếu toàn bộ các ô đầu tiên thỏa mãn các tiêu chuẩn liên kết của chúng, thì số đếm tăng thêm 1. Nếu tất cả các ô trang bị 2 thỏa mãn các tiêu chí liên kết của chúng, thì số đếm lại tăng thêm 1, với cứ như vậy cho tới khi sẽ đánh giá hoàn thành tất cả những ô.

Xem thêm: Cách Làm Củ Cải Muối Cay Giòn Ngon Cho Ngày Tết, Hướng Dẫn Khử Mặn Củ

Nếu đối số tiêu chí là tham chiếu tới một ô trống, thì hàm COUNTIFS coi ô trống là cực hiếm 0.

Bạn hoàn toàn có thể dùng các ký từ bỏ đại diện— vệt hỏi (?) với dấu sao (*) — trong tiêu chí. Lốt hỏi sẽ khớp với ngẫu nhiên ký tự đối kháng nào với dấu sao vẫn khớp với ngẫu nhiên chuỗi cam kết tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi giỏi dấu sao thực, hãy gõ một dấu ngã (~) trước ký tự đó.

Ví dụ 1

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng sau đây, rồi dính vào ô A1 của trang tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên chọn công thức, thừa nhận F2, rồi dìm Enter. Trường hợp cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem toàn bộ dữ liệu.

Nhân viên bán hàng

Vượt hạn ngạch Q1

Vượt hạn ngạch Q2

Vượt hạn ngạch Q3

Davidoski

Không

Không

Burke

Không

Sundaram

Levitan

Không

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(B2:D2,"=Có")

Đếm xem có từng nào lần Davidoski vượt hạn ngạch doanh số cho các giai đoạn Q1, q2 và quận 3 (chỉ vào Q1).

1

=COUNTIFS(B2:B5,"=Có",C2:C5,"=Có")

Đếm coi có bao nhiêu người bán vượt cả hạn ngạch quận 1 và quận 2 của họ (Burke và Sundaram).

2

=COUNTIFS(B5:D5,"=Có",B3:D3,"=Có")

Đếm coi có từng nào lần Levitan và Burke vượt cùng một hạn ngạch mang lại các giai đoạn Q1, q.2 và q3 (chỉ trong Q2).

1

Ví dụ 2

Dữ liệu

 

1

2

3

4

5

6

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTIFS(A2:A7,"1")

Đếm coi từ ô A2 đến ô A7 có từng nào số ở giữa 1 và 6 (không bao gồm 1 và 6).

4

=COUNTIFS(A2:A7, "

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.