Cách sử dụng call

Trong khi trong một cuộc họp, chúng ta có thể quay số bao gồm mình hoặc người tiêu dùng khác. Để thâm nhập cuộc họp của công ty qua điện thoại.

Bạn đang xem: Cách sử dụng call


Điều kiện

Tài khoản lưu trữ là Pro trở lênĐăng ký những cuộc hotline ra add-on plan

Windows/ Mac

1. Thực hiện Call Me

Bạn hoàn toàn có thể quay số thiết bị điện thoại của chính mình để truy hỏi cập ngẫu nhiên cuộc họp làm sao từ thiết bị điện thoại thông minh của bạn.

1. Đăng nhập Zoom cùng tham gia một cuộc họp.

2. Nhấp vào Join Audio nếu khách hàng chưa tham gia buổi họp qua âm thanh.

*

Nếu các bạn đã tham gia cuộc họp bằng âm thanh máy tính, hãy nhấp vào Audio Options.

*

3. Nhấp vào tab Call Me

4. Nhấp vào biểu tượng cờ để lựa chọn mã tổ quốc của số điện thoại của bạn.

*

5. Nhập số điện thoại cảm ứng của bạn, tiếp nối bấm Call Me.

Lưu ý : nếu khách hàng đang quay số điện thoại bao hàm tiện ích mở rộng, hãy nhập vết gạch nối “-” sau số điện thoại cảm ứng thông minh và nhập phầm mềm mở rộng. Ví dụ: 6032331333-156 con quay số phần không ngừng mở rộng 156.

*

2. Thực hiện cuộc gọi ra

Lưu ý : nếu bạn là tín đồ tham gia, bạn chỉ có thể gọi ra số quốc tế sau thời điểm chủ nhà sẽ tham gia cuộc họp.

1. Đăng nhập Zoom với tham gia một cuộc họp.

2. Nhấp vào Invite trong điều khiển cuộc họp.

*

3. Nhấp vào tab Invite by Phone.

Xem thêm: Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục Quận 12, Phòng Giáo Dục Đào Tạo

*

4. Nhập tên tín đồ được mời.

5. Nhấp vào hình tượng cờ để chọn mã nước nhà của số điện thoại thông minh của fan được mời.

6. Nhập số điện thoại thông minh của fan được mời, tiếp đến chọn Call.

Lưu ý : nếu khách hàng đang cù số năng lượng điện thoại bao hàm tiện ích mở rộng, hãy nhập dấu gạch nối “-” sau số điện thoại thông minh và nhập ứng dụng mở rộng. Ví dụ: 6032331333-156 xoay số phần mở rộng 156.

Android/ iOS

1. Thực hiện cuộc gọi ra

Lưu ý: nếu bạn là bạn tham gia, chúng ta chỉ hoàn toàn có thể gọi ra số quốc tế sau khi chủ nhà đang tham gia cuộc họp.

1. Đăng nhập vào zoom với tham gia một cuộc họp.

2. Thừa nhận Participants trong tinh chỉnh cuộc họp.

*

3. Nhấn Invite ở cuối những người dân tham gia.

4. Dìm Invite Phone Contacts.

5. Mời ai đó mang đến cuộc họp bằng cách nhập số thủ công bằng tay hoặc lựa chọn 1 số liên lạc qua năng lượng điện thoại:

Nhập tên cùng số của người được mời, tiếp đến nhấn Call.

*

Nhấn vào hình tượng danh bạ

*
 và lựa chọn một số liên lạc nhằm gọi. Nếu được nhắc, hãy chất nhận được Zoom để truy cập danh bạ smartphone của bạn. Những trường sẽ tiến hành điền cùng với thông tin contact của bạn, tiếp nối bạn nhận Call.

*

Lưu ý: Nếu nhiều người đang quay số năng lượng điện thoại bao hàm tiện ích mở rộng, hãy nhập vết gạch nối “-” sau số điện thoại thông minh và nhập app mở rộng. Ví dụ: 6032331333-156 con quay số phần không ngừng mở rộng 156.