Cách sử dụng hàm fixed

Hàm FIXED vào excel trả về một đại diện văn uống bản của một trong những được làm tròn đến một vài vị trí thập phân được chỉ định và hướng dẫn. FIXED là 1 trong hàm dựng sẵn trong excel được phân nhiều loại là Hàm Chuỗi / Văn uống phiên bản .

Nó rất có thể được thực hiện như một hàm bảng tính (WS) vào Excel. Là một hàm trang tính, hàm FIXED rất có thể được nhập như một phần của phương pháp trong một ô của trang tính.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm fixed

ĐỊNH NGHĨA HÀM FIXED

Trả về một thay mặt văn phiên bản của một số được thiết kế tròn đến một trong những vị trí thập phân được hướng dẫn và chỉ định.

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

Trả về quý hiếm chuỗi / văn uống phiên bản.

Xem thêm: Cổng Thông Tin Điện Tử Quận Long Biên Bị Kiểm Điểm Vì Sai Phạm Đất Đai

CÚ PHÁP

=FIXED(number, , )

Trong đó:

Number: Số để làm trònDecimals: Số địa điểm thập phân đã hiển thị vào kết quả.No_commas: Không đề nghị. Nếu tsi mê số này được đặt thành TRUE, công dụng sẽ không còn hiển thị vết phẩy. Lúc No_commas nó được đặt thành FALSE, thì vẫn hiển thị vệt phẩy vào tác dụng. Nếu tđắm đuối số này bị bỏ qua, công dụng vẫn hiển thị vết phẩy.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ:

Chúng ta hãy xem một vài ví dụ về FIXED của excel và tìm hiểu giải pháp áp dụng FIXED có tác dụng hàm bảng tính vào Microsoft Excel.

Yêu cầu: Làm tròn những số trong bảng bên dưới đây:

Cách làm:

Để có tác dụng tròn số mang đến địa chỉ thập phân chỉ định, vận dụng hàm FIXED.

+ Nhập cách làm tại ô D6

=FIXED(B6, C6, TRUE)

+ Kết quả trả về trên ô D6 là “1200.4”

*

+ Công thức tại ô D6 lúc giá trị lô ghích là FALSE

=FIXED(B6,C6, FALSE)

+ Kết trái trả về trên ô D6 là “1,200.4”

*

+ Nhập công thức tại ô D7

=FIXED(B7,C7, TRUE)

+ Kết quả trả về tại ô D7 là “35124”

*

+ Công thức trên ô D7 khi quý hiếm xúc tích là FALSE

=FIXED( A2, 0, FALSE)

+ Kết quả trả về trên ô D7 là “35,124”

*

+ Tương trường đoản cú công thức ô D8

=FIXED(52.1254, 2, TRUE)

+ Kết trái trả về ô D8 là “52.13”

*

vì vậy bạn đã biết cách làm cho tròn số cho vị trí thập phân được chỉ định và hướng dẫn rồi, thật dễ dàng yêu cầu không nào.

CHAR – Hàm Chuyển thay đổi một mã số trong cỗ mã ANSI sang ký kết từ khớp ứng.EXACT – Hàm so sánh hai chuỗi văn uống bản
Hàm excel

Post navigation


Previous Previous post: Ứng dụng hàm TEXT vào bài toán thay đổi văn bản bên trên excel