CÁCH SỬ DỤNG HÀM UPPER TRONG EXCEL 2007

Hàm UPPER là 1 trong trong số những hàm cách xử trí dữ liệu đặc thù trong Excel. Tác dụng của hàm UPPER là gửi chữ hay thành chữ in hoa. Trong bài viết này bọn họ thuộc khám phá cách áp dụng hàm UPPER trong Excel trải qua một số ví dụ nhé.

Cấu trúc hàm UPPER

Lúc mong muốn cần sử dụng hàm UPPER để chuyển đoạn text trong ô A1 trường đoản cú chữ hay thành chữ in hoa, ta viết hàm nlỗi sau:

*


*

Lúc sử dụng trong Excel như sau:

*

cũng có thể thấy hiệu quả là đoạn text trong ô A1 sẽ chuyển thành đoạn text được viết hoa cục bộ tại ô B2 với hàm UPPER

Ứng dụng hàm UPPER

Viết hoa đoạn text nằm giữa trong chuỗi văn bản

lấy ví dụ như họ có đoạn text tại ô A2 là “học excel online”

Yêu cầu là bắt buộc cần sử dụng hàm, phương pháp trong Excel để chuyển đoạn text tại ô A2 thành học EXCEL online (có viết hoa chữ EXCEL)

*

Các bước làm như sau:

*

Bước 1: Sử dụng hàm SEARCH với hàm LEN nhằm xác định vị trí và độ dài đoạn ký kết từ bỏ cần viết hoa là “excel”

Bước 2: Sử dụng hàm LEFT với RIGHT để tách bóc phần ký từ phía bên trái và mặt buộc phải chữ Excel

Bước 3: Thực hiện tại viết hoa chữ excel với hàm UPPER

Cách 4: Nối các ký trường đoản cú lại cùng nhau vày lốt &, có kèm thêm vệt cách sống mỗi đoạn nối

Cách 5: Sử dụng hàm TRIM để loại trừ dấu phương pháp vượt sau thời điểm nối (trường hợp có)

Trong phép tắc xử trí dữ liệu dạng text, thông thường chúng ta nên phối kết hợp những hàm lại cùng nhau chứ không chỉ là dùng 1 hàm đơn lẻ. Các hàm thường xuyên xuyên được áp dụng là LEFT, MID, RIGHT, LEN, TRIM, PROPER, UPPER, LOWER, SEARCH… do đó để hoàn toàn có thể giải pháp xử lý xuất sắc dữ liệu dạng text, các bạn phải nắm vững giải pháp sử dụng toàn bộ các hàm này để ứng dụng xuất sắc trong các trường hợp cụ thể.

Tìm hiểu thêm một trong những hàm xử trí tài liệu dạng text:

Hướng dẫn 3 cách đổi khác chữ thường thành chữ hoa và ngược trở lại vào Excel năm nhâm thìn, 2013, 2010