Cách Sử Dụng Present Simple

Thì Bây Giờ đối kháng (Simple Present Tense) là một trong những vào các thì tiếng Anh - chủ điểm ngữ pháp căn bạn dạng thứ nhất nhưng bất cứ người học tiếng Anh nào thì cũng các đề nghị “nằm lòng” trước khi tham gia học rất nhiều mảng kiến thức và kỹ năng không ngừng mở rộng cùng sâu xa rộng.

Bạn đang xem: Cách sử dụng present simple

Trong bài viết này, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ một cách chi tiết sẽ giúp các bạn nắm rõ thì Bây Giờ solo gồm công thức, giải pháp cần sử dụng và dấu hiệu nhận biết như thế nào, cũng như giúp chúng ta có thể sâu chuỗi kiến thức bài học tiện lợi hơn. Bên cạnh đó, rất nhiều ví dụ phân tích cụ thể với bài tập tập luyện nâng cấp sẽ giúp đỡ các bạn càng ráng chắc chắn thêm về thì Hiện tại đơn này. Vậy chúng ta thuộc bắt vào bài học ngay nhé!

Tsay đắm khảo video clip về thì hiện nay đơn

Tất cả những điều chúng ta cần biết về thì này:

#1: Khái niệm

#2: Công thức thì hiện nay tại đơn

#3: Sử dụng thì này như thế nào?

#4: Dấu hiệu dìm biết

#5: bài tập thực hành

#6: Đáp án

#1. KHÁI NIỆM THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Thì hiện giờ đơn (Simple Present tense) là thì dùng để làm biểu đạt một hành vi mang ý nghĩa thường xuyên (regular action), theo kiến thức (habitual action) hoặc hành vi lặp đi tái diễn tất cả tính quy luật, hoặc miêu tả chân lý và thực sự rõ ràng.

Ví dụ:

  ➢ I walk to school every day. ( Tôi đi học hằng ngày)

➢ He often plays soccer. (Anh ấy thường xuyên chơi nhẵn đá)

 

*

ví dụ như về thì bây chừ đơn

#2. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

*

Thể

Động từ “tobe”

Động từ “thường”

Khẳng định

S + am/is/are + ……

I + am

He, She, It + is

You, We, They + are

E.g.1: I am a student. (Tôi là học sinh.)

E.g.2: They are teachers. (Họ đông đảo là giáo viên.)

E.g.3: She is my mother. (Bà ấy là người mẹ tôi.)

 

S + V(s/es) + ……

I, You, We, They + V (nguyên thể)

He, She, It + V (s/es)

E.g.1: He always swim in the evening. (Anh ấy luôn luôn đi bơi lội vào buổi tối.)

E.g.2: Mei usually goes to bed at 11 p.m. (Mei thường xuyên đi ngủ vào tầm khoảng 11 giờ tối).

E.g.3: Every Sunday we go khổng lồ see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần Shop chúng tôi hay đi thăm ông bà).

 

Phủ định

S + am/is/are + not +

is not = isn’t ;

are not = aren’t

E.g.: She is not my frikết thúc. (Cô ấy không phải là bạn tôi.)

 

S + do/ does + not + V (nguyên thể)

vày not = don’t

does not = doesn’t

E.g.: He doesn"t work in a shop. (Anh ta không làm việc sinh hoạt cửa ngõ tiệm.)

 

Nghi vấn

Yes – No question (Câu hỏi ngắn) 

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t. 

E.g.: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi gồm trường đoản cú để hỏi)

Wh- + am/ are/ is (not) + S + ….?

E.g.:

a) What is this? (Đây là gì?)

b) Where are you? (quý khách hàng nơi đâu thế?)

 

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

 

E.g.: Do you play tennis?

Yes, I vày. / No, I don’t.

Wh- questions (Câu hỏi gồm từ bỏ nhằm hỏi)

Wh- + do/ does (not) + S + V(nguim thể)….?

E.g.:

a) Where bởi vì you come from? (quý khách đến từ đâu?)

b) What vị you do? (Cậu làm cho nghề gì vậy?)

 

Lưu ý khác

khi phân tách cồn từ ở thì này, so với ngôi đầu tiên (I), thứ hai (you) với lắp thêm 3 số các (they) thì đụng từ bỏ không hẳn phân tách, thực hiện đụng từ bỏ nguyên thể không tồn tại “to” như sinh sống ví dụ nêu bên trên. Đối với ngôi sản phẩm 3 số không nhiều (he, she, it), nên chia đụng tự bằng phương pháp thêm đuôi gồm "s/es" tùy từng ngôi trường hòa hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau rượu cồn từ:

– Thêm s vào ẩn dưới hầu hết các động từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vào các hễ tự xong xuôi bởi ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y và thêm ies vào sau cùng các hễ từ hoàn thành bởi vì một phụ âm + y:

study - studies; fly - flies; try - tries ...

 

MTại RỘNG: Cách phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng mang lại toàn bộ những trường đoản cú, ở trong những trường đoản cú loại khác nhau)

Chú ý: giải pháp phân phát âm prúc âm cuối này bắt buộc phụ thuộc vào phiên âm quốc tế (international transcription) chứ không hề nhờ vào bí quyết viết (spelling).

– /s/: Khi tự gồm âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

– /iz/: Lúc từ bỏ bao gồm âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

– /z/: Khi trường đoản cú gồm âm cuối là những phụ âm sót lại hoặc nguim âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

#3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

➣ Diễn tả một thói quen xuất xắc hành động diễn ra liên tiếp, lặp đi lặp lại.

Ví dụ: 

- I brush my teeth every day.

Tôi đánh răng mỗi ngày.

- I usually get up at 6 o"clochồng.

Tôi liên tiếp đột nhiên thức giấc vào khoảng 6h sáng sủa.

➨ Ta thấy việc thức dậy cơ hội 6h sáng sủa là hành vi lặp đi tái diễn thường xuyên => sử dụng thì bây chừ đối chọi. Vì công ty ngữ là “I” đề nghị rượu cồn tự “get up” sống dạng ngulặng thể.

- July is always on time.

July luôn luôn luôn đúng giờ đồng hồ.

I brush my teeth every day

➣ Diễn tả chân lý, sự thật minh bạch.

Là các sự thiết bị, hiện tượng kỳ lạ minh bạch vào cuộc sống đời thường không có gì để ttinh quái luận

Ví dụ: 

- The sun sets in the west

Mặt ttránh lặn làm việc phía tây.

- The earth moves around the Sun.

Trái khu đất quay quanh phương diện ttách.

➨ Việc trái khu đất luôn quay quanh phương diện ttách là sự thật minh bạch => cần sử dụng hiện thời solo.

The earth moves around the Sun.

➣ Diễn tả vụ việc xẩy ra vào tương lai

Cách này thường vận dụng để nói đến thời gian biểu, thời khóa biểu, công tác hoặc kế hoạch, lịch trình ...

Ví dụ:

- The plane takes off at 7 a.m this morning.

Máy bay đựng cánh cơ hội 7 giờ đồng hồ sáng ngày hôm nay.

- The train leaves at 8 a.m tomorrow.

Tàu phát xuất cơ hội 8 giờ sáng mai.

➨ Mặc dù sản phẩm công nghệ bay chưa đến tốt tàu không xuất phát nhưng mà do đó là kế hoạch trình bao gồm sẵn phải đã sử dụng thì bây giờ đối chọi.

The plane takes off at 7 a.m this morning

➣ Sử dụng trong câu điều kiện nhiều loại 1

Ví dụ:

- If my headabịt disappears, we can play tennis.

Nếu cơn nhức đầu của mình qua đi, chúng ta có thể chơi tennis.

If my headađậy disappears, we can play tennis.

➣ Sử dụng trong một số cấu trúc không giống trong giờ đồng hồ Anh

Ví dụ:

- We will wait until he comes.

Chúng tôi sẽ đợi cho đến Lúc anh ấy cho tới.

- They will go lớn the beach only when it is sunny.

Họ đã đi biển lớn chỉ khi ttránh nắng nóng.

Xem thêm: Nam Phi (South Africa Là Ở Đâu, Gửi Tiền Đến Nam Phi

They will go khổng lồ the beach only when it is sunny.

Bạn đề xuất tsi mê khảo: Tất tần tật ngữ pháp ẵm trọn 990 điểm TOEIC

#4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Dấu hiệu nhận thấy thì hiện thời đơn: Lúc trong câu có các trạng từ bỏ chỉ tần suất: 

➢ Always (luôn luôn) , usually (hay xuyên), often (thường xuyên), frequently (hay xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hãn hữu khi), rarely (thi thoảng khi), hardly (thi thoảng khi) , never (ko bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (hay xuyên) ...

Ví dụ:

We sometimes go to the beach. (Thỉnh thoảng công ty chúng tôi đi biển.) I always drink lots of water. (Tôi thường hay uống nhiều nước.)

➢ Every day, every week, every month, every year, every morning … (từng ngày, hàng tuần, hàng tháng, từng năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, mặt hàng quý, hàng năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening. (Họ xem truyền ảnh mỗi buổi tối.) I play football weekly. (Tôi đùa bóng đá hàng tuần.)

➢ Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ cha lần/ tư lần ……..từng ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes to lớn the cinema three times a month. (Anh ấy đi xem phyên 3 lần từng tháng.) I go swimming once a week. (Tôi đi bơi mỗi tuần một lần.)

Nếu bạn muốn nhận bốn vấn tmê man gia các khóa huấn luyện và đào tạo của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi thẳng đào tạo và giáo trình tự biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, cân xứng cùng với từng trình độ của Học viên. Bạn Hãy đăng ký ngay Tại Đây nhé!

 #5. BÀI TẬPhường THỰC HÀNH

 Bài 1: Chia rượu cồn từ trong ngoặc sống thì Hiện Tại Đơn:

 1. I (be) ________ at school at the weekkết thúc. 2. She (not study) ________ on Friday. 3. My students (be not) ________ hard working. 4. He (have) ________ a new haircut today. 5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00. 6. She (live) ________ in a house? 7. Where your children (be) ________? 8. My sister (work) ________ in a bank. 9. Dog (like) ________ meat.10. She (live)________ in Floridomain authority. 11. It (rain)________ almost every day in Manchester. 12. We (fly)________ to Spain every summer. 13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning. 14. The bank (close)________ at four o`clock. 15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass. 16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying. 17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night. 18. My best frikết thúc (write)________ khổng lồ me every week. 19. You (speak) ________ English? trăng tròn. She (not live) ________ in HaiPhong đô thị.

bài tập 2: Sử dụng phần lớn rượu cồn từ bỏ đến tiếp sau đây để điền vào vị trí trống thích hợp.

cause(s) - connect(s) - drink(s) - live(s) - open(s) - speak(s) - take(s)

1. Tanya .......... German very well.

2. I don"t often ...... ............ ... coffee.

3. The swimming pool . . ...... . ......... at 7.30 every morning.

4. Bad driving ... . .. .. ......... ...... many accidents.

5. My parents .. .. . ................. in a very small flat.

6. The Olympic Games .. .................. . ....... .. ..... . place every four years.

7. The Panama Canal ............... ..... .. . ............ the Atlantic & Pacific Oceans.

các bài tập luyện 3: Sử dụng các cồn trường đoản cú sau nhằm chấm dứt câu.

believe sầu eat flow go grow make rise tell translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice ....... in Britain.

3. The sun ... ............ ......................... . ... in the east.

4. Bees ................. . ... .... ..... ....... ... honey.

5. Vegetarians ...... meat.

6. An atheist ....... in God.

7. An interpreter .... ....... .. ............. from one language inkhổng lồ another.

8. Liars are people who ............................. ........ ...... the t ruth.

9. The River Amazon ....................................... inlớn the Atlantic Ocean.

các bài tập luyện 4: Chia đụng trường đoản cú mang lại đúng 

1. Julie ............... (not / drink) tea very often.

2. What time ........ ............. ....... ..................................................... (the banks / dose) here?

3. I"ve sầu got a oto, but I .................. ....................... ..... ... .. ...... .. (not / use) it much.

4. "Where ... .. .. ..... .. ..... ...... ..... ...... (Ricarbởi vì / come) from?" - "From Cuba."

5. "What . ............. .... (you / do)?" - I"m an electrician."

6. lt .................................................................... .................... (take) me an hour khổng lồ get lớn work. How long .................................. ................. ......... ....... ................... (it / take) you?

7. Look at this sentence. What ...................... . ...... ... . ...................................... (this word / mean)?

8. David isn"t very fit. He .... .... . . ..... .... .. .......... ... (not / do) any sport.

bài tập 5: Đặt thắc mắc mà các bạn sẽ hỏi Lisa về bạn dạng thân với gia đình cô ấy. 

1. You know that Lisa plays tennis. You want to know how often. Ask her.

How often ............................................................................................... ?

2. Perhaps Lisa"s sister plays tennis too. You want to know. Ask Lisa.

......... ...................... your sister . . ....... . .... ... ........ ...... ........... .. ........ 

3. You know that Lisa reads a newspaper every day. You want to know which one. Ask her.

....................................................................... ..........................................

4. You know that Lisa"s brother works. You want to know what he does. Ask Lisa.

...................................................................................................................

5. You know that Lisa goes to lớn the cinema a lot. You want to lớn know how often. Ask her.

 ................................................................................................................

6 You don"t know where Lisa"s grandparents live. You want khổng lồ know. Ask Lisa.

............................................................................................................

Những bài tập 6: Viết lại câu trả chỉnh

E.g.: They / wear suits to lớn work? => Do they wear suits lớn work?

she / not / sleep late at the weekends =>________ we / not / believe sầu the Prime Minister =>________ you / understand the question? =>________ they / not / work late on Fridays =>________ David / want some coffee? =>________ she / have three daughters =>________ when / she / go khổng lồ her Chinese class? =>________ why / I / have to lớn clean up? =>_______

bài tập 7: Hoàn thành đoạn đối thoại sau:

Rita: (►) Do you lượt thích (you / like) football, Tom? 

Tom: (►) / love (1 / love) it. I`m a United fan. (1)……………………………… (I / go) lớn all their games. Niông chồng usually (2) ................................................. (come) with me. And (3) ............................................... (we / travel) lớn away games, too. Why (4) ............................................. (you / not / come) khổng lồ a match some time? Rita: I`m afraid football (5)………………………………….. (not / make) sense to lớn me — men running after a ball. Why (6) ...................................................... (you / take) it so seriously? Tom: It"s a wonderful game. (7) ................................................ (I / love) it. United are my whole life. Rita: How much (8)………………………………….. (it / cost) to buy the tickets và pay for the travel? Tom: A lot. (9) ............................. (I / not / know) exactly how much. But (10) (that / not / matter) lớn me. (11) ............................ (I / not / want) to lớn vì chưng anything else. (12) .......................... (that / annoy) you? Rita: No, (13) .......................... (it / not / annoy) me. I just (14) (find) it a bit sad.

#6. ĐÁP.. ÁN

Bài 1: 

1 - am

2 – does not study

3 – are not

4 – has

5 – have

6 – lives

7 – Where are your children?

8 – works

9 – likes

10 – lives

11 – rains

12 – fly

13 – flies

14 – closes

15 – tries – vì not think

16 – passes

17 – is - watch

18 – writes

19 – Do you speak English?

trăng tròn – does not live

Bài 2:

1. speaks

2. drink

3. opens

4. causes

5. live

6. take

7. connects

Bài 3:

1. goes

2. doesn’t grow

3. rises

4. make

5. don"t eat

6. doesn"t believe

7. translates

8. don"t tell

9. flows

Bài 4:

1. doesn"t drink

2. vị the banks close

3. don"t use

4. does Ricarvị come

5. do you do

6. takes ... does it take

7. does this word mean

8. doesn"t do

Bài 5:

1. How often bởi you play tennis

2. Does your sister play tennis?

3. Which newspaper vị you read?

4. What does your brother do?

5. How often vị you go to the cinema?

6. Where vì chưng your grandparents live?

Bài 6: Câu trả chỉnh

1. She doesn’t sleep late at the weekends.

2. We don’t believe sầu the Prime Minister.

3. Do you understvà the question?

4. They don’t work late on Fridays.

5. Does David want some coffee?

6. She has three daughters.

7. When does she go lớn her Chinese class?

8. Why vày I have to clean up?

những bài tập 7

1. I go

2. comes

3. we travel

4. don’t you come

5. doesn’t make

6. vì you take

7. I love

8. does it cost

9. I don’t know

10. that doesn’t matter

11. I don’t want

`12. Does that annoy

13. it doesn’t annoy

14. find 

LÀM THÊM BÀI TẬPhường. RÈN LUYỆN THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: TẠI ĐÂY

Trên đây là tổng thể cụ thể bài học về thì hiện thời đối kháng (Simple present tense) gồm những: Khái niệm, cách làm, biện pháp thực hiện, tín hiệu nhận biết và bài tập tập luyện, nhằm mục tiêu góp các bạn phát âm thật rõ kỹ năng và kiến thức về thì cơ phiên bản này cũng tương tự hoàn toàn có thể vận dụng bao gồm xác trong tiếp xúc. Các các bạn nhớ rằng học tập thêm những bài học về những thì tiếng Anh khác bên trên site oimlya.com nhé! 

Nếu bao gồm bất kể vướng mắc xuất xắc trở ngại như thế nào trong học tập, chúng ta chớ e dè comment bên dưới nội dung bài viết và để được lí giải cùng đáp án nha!