Cách sử dụng whether or not

Cấu trúc whether or được sử được áp dụng khôn xiết phổ cập trong các bài bác thi viết tiếng anh. Tuy nhiên tín đồ học tập vẫn còn đó tương đối mơ hồ nước về kiểu cách sử dụng cấu trúc này. Bài viết sau sẽ giúp đỡ bạn củng cụ kết cấu cùng phương pháp sử dụng whether or trong giờ anh nhé.

Bạn đang xem: Cách sử dụng whether or not

1. Cấu trúc cùng giải pháp sử dụng whether or

Cấu trúc:

- Whether or + khổng lồ Verb/ Clause

Cấu trúc whether or được thực hiện nhằm mục đích mục tiêu giới thiệu 2 sự chọn lọc tốt sự thay thế sửa chữa.

ví dụ như mang lại cấu trúc whether or + to lớn V:

- We can’t decide whether to lớn paint the wall red or trắng.

Dịch nghĩa: Chúng tôi cần yếu quyết định được giữa việc phải tô bức tường màu đỏ giỏi white color.

*

(Whether or được thực hiện Khi chỉ dẫn sự lựa chọn)

lấy ví dụ như đến cấu trúc whether or + Clause (mệnh đề)

- He didn’t know whether she was laughing or crying.

Dịch nghĩa: Anh ta lần chần được liệu cô ấy đã cười cợt hay vẫn khóc.

+ Lưu ý: Chúng ta sẽ nhờ vào chủ ngữ nhằm sử dụng kết cấu whether or + Clause xuất xắc khổng lồ V.

Whether or + to V nếu giữa hai mệnh đề gồm thuộc chủ ngữ. Whether or + clause được thực hiện Khi hành vi sau tất cả nhà ngữ khác mệnh đề trước.

lấy ví dụ số 1: vấn đề bọn họ đo đắn giỏi đưa ra quyết định color tô gần như là hành động của và một công ty fan. Ở ví dụ 2 có sự khác biệt giữa fan do dự chọn lọc với fan tiến hành hành động.

Ví dụ:

- We can’t decide whether lớn paint the wall red or White.

= We can't decide whether I'll paint the wall red or Trắng.

Hai câu bao gồm cùng ngữ nghĩa, bạn có thể lược bỏ mệnh đề giả dụ bọn chúng tất cả cùng công ty ngữ.

Một số ví dụ khác:

- A student will have to learn all the lessons whether they are easy or difficult.

Dịch nghĩa: Một học sinh vẫn buộc phải học toàn bộ các bài học cho dù nó dễ tốt là tương đối khó.

- She might come. We don’t know.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Nhạc Chuông Iphone Độc Lạ, Đơn Giản Nhất

= We don’t know whether she will come or not.

Dịch nghĩa: Chúng tôi phân vân, cô ấy gồm đến hay là không.

- He might recognize us. We don’t know.

= We don’t know whether he will recognize us or not.

- Hoa may not lượt thích it. she will have khổng lồ take this medicine.

= Hoa will have sầu to lớn take this medicine whether she like it or not.

- Nam may or may not come with them. They will have sầu lớn go.

= They will have khổng lồ go whether he comes with them or not.

2. Cấu trúc với phương pháp sử dụng whether or nghỉ ngơi thể phủ định

Khác cùng với cấu trúc whether or, cấu tạo "whether or not/ whether ... or not" được sử dụng để nói đến ban bố mang tính chất đối lập.

Cấu trúc:

- whether or not + mệnh đề Hoặc whether + mệnh đề + or not

(whether or not dùng làm nói bài toán bạn yêu cầu làm cho mặc dù mong muốn giỏi không)

Ví dụ:

- We have sầu different views about whether or not governments should help elderly people.

Dịch nghĩa: Chúng tôi bao gồm quan điểm không giống nhau về câu hỏi gồm yêu cầu hay là không việc cơ quan chính phủ nên giúp sức những người già.

- Whether she likes it or whether she doesn’t, she will have sầu khổng lồ work on this project.

( Dịch nghĩa: Cho dù cô ấy ưa thích hay không, cô ấy vẫn đã bắt buộc làm việc vào dự án công trình này.)

= Whether or not she like it, she will have khổng lồ work on this project.

Xem thêm: Mã Hóa Thông Tin Thành Dữ Liệu Là Quá Trình, Mã Hóa Dữ Liệu Là Gì

( Dịch nghĩa: Cô ấy bao gồm ưa thích nó hay không, cô ấy vẫn đã bắt buộc thao tác vào dự án công trình này.)

= Whether she lượt thích it or not, she will have khổng lồ work on this project.

( Dịch nghĩa: Cho dù cô ấy phù hợp hay không, cô ấy vẫn vẫn bắt buộc làm việc vào dự án này.)


Chuyên mục: Kiến thức