CÁCH SỬ DỤNG WHICH WHO WHOM WHOSE

3 Relative Clauses – Mệnh đề tình dục 7 cách rút gọn gàng mệnh đề quan hệ8 Phân biệt phương pháp dùng Who, Whom với Whose trong giờ đồng hồ anh8.4 khác nhau WHO, WHOM và WHOSE
Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ xuất xắc có cấu trúc của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng để làm giải mê thích rõ hơn về danh từ bỏ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách sử dụng which who whom whose


The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong những relative clause, nó che khuất “the woman” và dùng làm xác định danh tự đó. Nếu bỏ mệnh đề này ra họ vẫn có một câu trả chỉnh: 

The woman is my girlfriend.

Ví dụ

Bạn đã xem: công thức who whom which

Who

Làm công ty ngữ, thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi đồ gia dụng vật, đụng vật

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong mệnh đề quan liêu hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư giờ đồng hồ Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề dục tình

Mệnh đề quan hệ tình dục (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng các đại từ quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose hay đầy đủ trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan liêu hệ dùng để làm bổ nghĩa mang đến danh từ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan lại hệ


1. WHO

– làm chủ từ vào mệnh đề quan tiền hệ

– sửa chữa cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ người

2. WHOM

– làm túc từ mang lại động từ vào mệnh đề quan liêu hệ

– sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– cai quản từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan liêu hệ

– thay thế cho danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which thay thế cho danh tự chỉ vật

4. THAT

– rất có thể thay cố gắng cho địa điểm của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* các trường hợp hay được sử dụng “that”:

– lúc đi sau các hình thức so sánh nhất

– khi đi sau những từ: only, the first, the last

– lúc danh tự đi trước bao gôm khắp cơ thể và vật

– khi đi sau các đại trường đoản cú bất định, đại từ bao phủ định, đại tự chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.

* các trường thích hợp không dùng that:

– vào mệnh đề tình dục không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ tải cho danh tự chỉ người hoặc vật, thường xuyên thay cho những từ: her, his, their, hoặc vẻ ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan liêu hệLoại danh từ nắm thếVai trò trong câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ hay túc từ
Thatchỉ fan hay chỉ vậtchủ từ tốt túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan liêu hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ trong giờ Anh chỉ lý do, thường cố gắng cho nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế từ chỉ nơi chốn, thường cố cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa thay thế từ chỉ thời gian, thường vắt cho trường đoản cú then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: do you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các các loại Mệnh đề quan tiền hệ

Có hai một số loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan lại hệ khẳng định và mệnh đề dục tình không xác định.

Mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ bỏ là danh từ không khẳng định và không cần sử dụng dấu phẩy chia cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề tình dục không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm tin tức về một người, một vật dụng hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ bỏ là danh từ khẳng định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai vệt phẩy (,) hay lốt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết lúc nào dùng mệnh đề quan hệ giới tính không xác định, ta lưu ý các điểm sau:

– lúc danh từ mà nó vấp ngã nghĩa là 1 trong những danh tự riêng

– khi danh từ nhưng nó vấp ngã nghĩa là 1 trong những tính từ download (my, his, her, their)

– lúc danh từ nhưng nó bổ nghĩa la một danh tự đi cùng với this , that, these, those

Một số lưu ý trong mệnh đề quan liêu hệ

1. Giả dụ trong mệnh đề quan liêu hệ có giới từ bỏ thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ tình dục (chỉ áp dụng với whom với which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Hoàn toàn có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa điểm túc từ, whom có thể được thay bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Vào mệnh đề quan liêu hệ khẳng định , chúng ta có thể bỏ những đại từ quan lại hệ làm túc từ:whom, which.


5. Những cụm tự chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … hoàn toàn có thể được cần sử dụng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn mệnh đề quan liêu hệ

1. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành nhiều phân từ
Mệnh đề dục tình chứa các đại từ quan tiền hệ thống trị từ who, which, that có thể được rút gọn thành cụm bây giờ phân từ bỏ (V-ing) hoặc thừa khứ phân từ (V3/ed).

* nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm bây giờ phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. → The couple living next door to me are professors.

* ví như mệnh đề dục tình là mệnh đề tiêu cực thì rút thành cụm quá khứ phân trường đoản cú (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động tự nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành các động tự nguyên mẫu (To-infinitive) lúc trước đại từ dục tình có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.

Xem thêm: Các Hệ Thống Bán Điện Thoại Uy Tín Và Giá Rẻ Ở Tp, Top 10 Website Bán Điện Thoại Uy Tín Nhất 2021


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to lớn be killed in this way.

+ The woman, who is very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever and beautiful is my aunt.

4. Loại vứt đại từ quan tiền hệ và to be trước một ngữ giới tự (một giới từ bắt đầu kết hợp với các danh từ bỏ theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt phương pháp dùng Who, Whom cùng Whose trong giờ đồng hồ anh

1. Phương pháp dùng Who

– Who được dùng như hình thức nhà từ lúc từ đứng trước của chính nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke lớn you, is my father

Người bầy ông (người mà) đã nói chuyện với anh là cha tôi

The girls who serve in the siêu thị are the owner’s daughters

Những cô gái (mà họ) giúp việc ở của hàng là con gái ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn là động từ Verb

2. Giải pháp dùng Whom

– Whom được sử dụng như hình thức té túc từ, lúc từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người lũ ông, người mà anh gặp mặt là phụ thân tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô bé mà anh thấy là các chị họ tôi

– vào văn nói người ta thường dùng who hoặc that cầm cố cho whom, hoặc phổ thông không chỉ có thế bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– trong trường hòa hợp whom làm cho từ bổ túc cho 1 giới từ, lúc viết ta để giới từ trước whom, khi nói bốn để giới trường đoản cú sau cùng, còn whom được sửa chữa bằng that hoặc quăng quật hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man khổng lồ whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại trường đoản cú Subject

3. Biện pháp dùng Whose

– Whose được dùng như hình thức sở hữu bí quyết khi trường đoản cú đứng trước là nhà ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người có nhà của họ bị thiệt hại sẽ được bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh tự Noun, danh từ lép vế whose không lúc nào có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM với WHOSE

1. Phân biệt phương pháp dùng Who cùng Whose

– Sau who luôn là rượu cồn từ còn sau whose yêu cầu là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người đàn bà giúp bạn là giáo viên dạy giờ đồng hồ anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người bọn ông có nam nhi học thuộc lớp tôi là 1 bác sĩ

2. Phân biệt cách dùng Who và Whom

– Who làm chủ từ vào mệnh đề quan hệ và sửa chữa thay thế cho danh từ chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom có tác dụng túc từ mang lại động từ trong mệnh đề quan tiền hệ và thay nắm cho danh tự chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn có biết cậu nhỏ nhắn mà người mẹ cậu ấy là 1 trong y tá?

Bài tập về cách dùng Who, Whom cùng Whose

Bài 1: hoàn thành câu với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I lượt thích is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người đàn ông mà đàn ông cuả ông ta là chúng ta cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn có biết người thanh nữ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà mà cưả cuả nó màu rubi là công ty cuả tôi

4) The girl whom I lượt thích is you

 Cô gái nhưng tôi ham mê là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu cùng với Who hoặc Whom.

1) We are talking lớn some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying to lớn study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking to some peasants whom we will help.

 Chúng tôi rỉ tai với vài bạn nông dân (những người mà) cửa hàng chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying to lớn study hard.

 Các em học sinh (những em mà) trước đây lười học giờ đang vắt gắng cần mẫn học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh cạnh bên đã bắt duy trì người đàn ông (người mà) có rất nhiều người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh cắp ví của tôi

Bài 3: xong xuôi câu với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is to lớn demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ gần kề hại những người tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ người mà tất cả thanh kiếm dài đã biết thành đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những công ty khoa học những người dân mà đang nghiên cứu bộ máy mới đang qua đời.

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is to lớn demolish the tower.