Cách sửa tên bảng trong mysql

thời khắc kinh doanh chuyển đổi yêu cầu marketing cũng nỗ lực đổi.Khi yêu cầu kinh doanh thay đổi, thiết kế cơ sở dữ liệu cũng cần được thay đổi.

Bạn đang xem: Cách sửa tên bảng trong mysql

MySQL cung cấpchức năng“ALTER”giúp bọn chúng takết vừa lòng các đổi khác đối với thiết kế cơ sở dữ liệu hiện có.

Lệnh đổi khác được sử dụng để sửa đổi cơ sở dữ liệu, bảng dữ liệu, dạng coi hoặc các đối tượng cơ sở tài liệu khác hoàn toàn có thể cần chuyển đổi của cửa hàng dữ liệu.

Giả sử rằng bọn họ đã xong thiết kế cửa hàng dữ liệu của bản thân .Người cần sử dụng cơ sở tài liệu của bọn họ đang thực hiện nó và sau đó họ thừa nhận ra một vài thông tin quan trọng đã trở nên bỏ qua trong quy trình tiến độ thiết kế.Họ không thích mất dữ liệu hiện tại mà chỉ muốn kết hợp thông tin mới.Chúng ta có thể sử dụng lệnh thay đổi để chuyển đổi kiểu dữ liệu của một trường từ bỏ chuỗi thành số, biến hóa tên trường thành tên new hoặc thậm chí còn thêm một cột mới trong bảng.

Thay thay đổi cú pháp

Cú pháp cơ bạn dạng được thực hiện để thêm một cột vào bảng như hình bên dưới

ALTER TABLE `table_name` add COLUMN `column_name` `data_type`;“ALTER TABLE` table_name` “là lệnh yêu thương cầu sever MySQL sửa thay đổi bảng tất cả tên` table_name`.“ADD COLUMN` column _name` `data_type`”là lệnh yêu cầu sever MySQL thêm 1 cột mới mang tên ` column _name` với hình trạng dữ liệu` data_type ‘.Ví dụ Myflix là dạng thanh toán trực tuyến.Để làm việc đó, bọn họ đã yêu ước thêm một trường đến số thẻ tín dụng thanh toán trong bảng member của bọn chúng ta.Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lệnh ALTER nhằm thực hiện.Trước tiên chúng ta hãy xem kết cấu của bảng member trước khi họ thực hiện nay sửa đổi.Như hình dưới

HOW COLUMNS FROM `members`;

*
Chúng ta rất có thể sử dụng tập lệnh hiển thị dưới để thêm trường new vào bảng thành viên.

ALTER TABLE `members` showroom COLUMN `credit_card_number` VARCHAR(25);Chạy tập lệnh thêm một cột mới có tên số thẻ tín dụng thanh toán vào bảng thành viên với VARCHAR làm cho kiểu tài liệu cho Myflixdb trong MySQL .Chúng ta sẽ được bảng sau

SHOW COLUMNS FROM `members`;

*
Như chúng ta có thể thấy từ công dụng trả về, số thẻ tín dụng thanh toán đã được phân phối bảng thành viên.Dữ liệu cất trong dữ liệu của những thành viên ko bị tác động bởi câu hỏi thêm cột mới.

Lệnh Drop

Lệnh DROP được thực hiện để:

Xóa cơ sở dữ liệu khỏi máy chủ MySQLXóa một đối tượng người tiêu dùng (như Bảng, Cột) khỏi cơ sở dữ liệu.

Bây giờ bọn họ hãy xem những ví dụ thực tế về thực hiện lệnh DROP.

Trong lấy một ví dụ trước của bọn họ về Lệnh Alter, shop chúng tôi đã thêm 1 cột có tên số thẻ tín dụng vào bảng thành viên.

Giả sử tính năng thanh toán trực con đường sẽ mất một chút thời gian và chúng ta muốn DROP cột thẻ tín dụng

Chúng ta rất có thể sử dụng đoạn script sau

ALTER TABLE `members` DROP COLUMN `credit_card_number`;Chạy tập lệnh trên sẽ bớt cột credit_card_number ngoài bảng thành viên

Bây giờ họ hãy xem các cột trong bảng member để xác nhận xem cột của chúng ta đã bị hủy xuất xắc chưa.

SHOW COLUMNS FROM `members`; thực hiện đoạn script trên đối với myflixdb trong MySQL cho họ các kết quả sau.

*

Lưu ý rằng số thẻ tín dụng đã bị xóa khỏi list trường.

BẢNG DROP

Cú pháp nhằm DROP một bảng tự Cơ sở dữ liệu như sau –

DROP TABLE `sample_table`;Hãy xem một ví dụ

DROP TABLE `categories_archive`;Việc tiến hành đoạn script trên đang xóa bảng có tên ` categories_archive ` ngoài cơ sở tài liệu của chúng tôi.

QUY TẮC RENAME LÀ GÌ?

Lệnh “đổi tên” được sử dụng đểthay đổi tên của một đối tượng người tiêu dùng cơ sở tài liệu có sẵn (như Bảng, Cột) thành một thương hiệu mới.

Đổi thương hiệu bảng không làm mất đi bảng dữ liệu trong bảng.

Xem thêm: Cách Tính Chi Phí Chung Trong Dự Toán Xây Dựng, Về Việc Chi Phí Chung

Cú pháp: –

Lệnh thay tên có cú pháp cơ phiên bản sau.

RENAME TABLE `current_table_name` lớn `new_table_name`;Giả sử rằng bọn họ muốn đổi tên bảng Movierentals thành movie_rentals, bạn cũng có thể sử dụng tập lệnh hiển thị dưới để có tác dụng được điều đó.

RENAME TABLE `movierentals` to `movie_rentals`;Thực hiện tại đoạn script trên sẽ thay tên bảng `Movierentals` thành` movie_rentals`.

Bây giờ họ sẽ đổi tên bảng movie_rentals quay trở về tên ban đầu.

RENAME TABLE `movie_rentals` to lớn `movierentals`;

THAY ĐỔI TỪ KHÓA

Thay đổi từ khóa chất nhận được bạn:

Thay đổi tên cộtThay đổi kiểu tài liệu cộtThay thay đổi ràng buộc cột

Hãy xem xét một ví dụ.Trường tên rất đầy đủ trong bảng thành viên gồm kiểu dữ liệu varchar và bao gồm chiều rộng lớn 150.

SHOW COLUMNS FROM `members`; tiến hành đoạn script chúng ta sẽ được tác dụng sau.

*

Giả sử bọn họ muốn

Thay thay tên trường trường đoản cú “full_names” thành “fullnameThay thay đổi nó thành kiểu dữ liệu char với chiều rộng lớn 250Thêm mộtb ngôi trường NOT NULL

Chúng ta rất có thể thực hiện điều này bằng phương pháp sử dụng lệnh biến hóa như sau –

ALTER TABLE `members` CHANGE COLUMN `full_names` `fullname` char(250) NOT NULL;Chạy tập lệnh trên đối với myflixdb vào MySQL và tiếp đến thực hiện tập lệnh cột hiển thị ở trên đã cho kết quả như sau.

*

SỬA ĐỔI TỪ KHÓA ( MODIFY keywords )

Modifi keyword cho phép bạn

Sửa đổi kiểu tài liệu cộtSửa đổi các ràng buộc cột

Trong ví dụ CHANGE sinh hoạt trên, họ đã phải chuyển đổi tên trường cũng như các chi tiết khác.Bỏ qua tên trường trường đoản cú câu lệnh CHANGE sẽ tạo ra lỗi.Giả sử chúng ta chỉ cần biến hóa loại tài liệu và các điều khiếu nại trên trường nhưng mà không làm tác động đến thương hiệu trường, chúng ta có thể sử dụng từ bỏ khóa MODIFY để tiến hành điều đó.

Tập lệnh bên dưới thay đổi độ rộng của trường “fullname” trường đoản cú 250 thành 50.

ALTER TABLE `members`MODIFY `fullname` char(50) NOT NULL;Chạy tập lệnh trên vẫn cho kết quả như sau.

*

LỆNH CHÈN SAU

Giả sử rằng công ty chúng tôi muốn thêm 1 cột mới tại một vị trí ví dụ trong bảng.

Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lệnh AFTER đổi khác cùng với từ khóa .

ví dụ dưới thêm “date_of_registration” ngay sau ngày sinh trong bảng thành viên.

ALTER TABLE `members` add `date_of_registration` date NULL AFTER `date_of_birth`;Chúng ta đang có công dụng như sau.

*

Tóm lược

Lệnh “Alter” được thực hiện khi bọn họ muốn sửa đổi cơ sở tài liệu hoặc ngẫu nhiên đối tượng nào bao gồm trong cơ sở dữ liệu.Lệnh “Drop” được sử dụng để xóa cơ sở dữ liệu khỏi sever MySQL hoặc các đối tượng trong đại lý dữ liệu.Lệnh “Rename” được áp dụng để biến đổi tên của bảng thành tên bảng mới. “Thay thay đổi từ khóa” chất nhận được bạn biến hóa tên cột, loại tài liệu và những điều kiện ràng buộc“Modify Keyword” được cho phép bạn sửa thay đổi loại tài liệu cột và các ràng buộcTừ khóa After được thực hiện để xác xác định trí của một cột trong

Hiện nay khối hệ thống đang có nhiều ưu đãi khi chúng ta đăng ký những khóa học tập này. Cụ thể xem tại: