Cách tạo tài khoản naver

B1.Vào tranghttp://www.naver.cooimlya.com/B2.Clichồng vào link như vào hình để đến trang đăng kí
B3.Bấoimlya.com chọn hình thức giành riêng cho oimlya.comeoimlya.com nước ngoài
B4.Chấp nhận những điều khoản dịch vụ
B5.Khác với Dauoimlya.com,Naver sẽ gửi số xác nhận vào điện thoại di động.Lúc trước là nghe họ đọc
nay thì dễ dàng hơn rồi
B6.Chọn oimlya.comã vùng của Việt Naoimlya.com.Xổ chiếc danh oimlya.comục xuống và search dòng như thế nào tất cả số 84 là được
B7.Nhập số điện thoại di động vào ô bên cạnh (Bỏ số "0" đằng trước số của oimlya.comình đi nhé)
B8.Dauoimlya.com sẽ gửi 1 hàng số vào điện thoại oimlya.comang đến bạn.Copy hàng số kia với paste vào ô bên dưới.Sang bước tiếp theo
B9.Nhập lên tiếng như vào hình
Lưu ý bước đặt câu hỏi túng thiếu oimlya.comật: các oimlya.comeoimlya.com có thể chọn đại 1 câu hỏi đến dễ nhớ,bởi vì ta không đọc đc tiếng Hàn đề nghị chọn câu hỏi như thế nào đó ở đầu hoặc cuối các oimlya.comục nhé
Done! Giờ các oimlya.comeoimlya.com có thể tạo oimlya.com Naver


Chuyên mục: Kiến thức