CÁCH XEM TRƯỚC KHI IN TRONG EXCEL 2007

Bài viết này hướng dẫn cách xem trước một trang trước khi in ấn bằng cách hiển thị chế độ xem trước Bản in trong Excel 2010. Bài viết này cũng hướng dẫn cách sử dụng Chế độ xem Bố cục Trang mang lại phép bạn nắm đổi hoặc chỉnh sửa tài liệu trong lúc đang xem.

Bạn đang xem: Cách xem trước khi in trong excel 2007

*

Tôi đã tạo một danh sách đọc vào Excel 2010. Trước lúc in, tôi có thể coi trước không? Ý tôi là, làm thế nào để tôi có thể hiển thị chế độ coi trước Bản in vào Excel 2010?

*

*

Trong Excel 2010, bấm vào file (Tệp) và bấm Print (In), sau đó coi trước Bản in được hiển thị.Bạn đang xem: giải pháp xem trước khi in trong excel 2007


*

Xem thêm: Cách Cúng Xe Máy Mới Mua Về Là Gì? Cách Cúng Xe Mới Mua Về Là Gì

*

Trong chế độ xem trước, bạn có thể cấu hình tất cả các loại thiết đặt in. Số bản sao, máy in, vùng trang, In Một mặt / hai mặt, khổ dọc, kích thước là các ví dụ.


Trong Excel 2010, có một chức năng gọi là Chế độ coi Bố cục Trang, tại đó bạn có thể chỉnh sửa trang trong những lúc đang coi việc trang sẽ được in như thế nào.

Tôi sử dụng chức năng này như thế nào?

Bấm vào tab View (Xem) và bấm Page Layout View (Chế độ coi Bố cục Trang) vào nhóm Workbook Views (Chế độ xem Sổ làm việc).

Tôi có thể thấy trang được in như thế nào, vì khoảng trống xung quanh bảng cũng được hiển thị. Ý bạn là tôi có thể chỉnh sửa trang trong lúc đang xem hình này. Làm thế nào để trở lại trang trước? Bấm Normal (Bình thường)?

Đúng. Bạn cũng có thể chuyển chế độ coi từ các nút ở góc phía dưới bên phải của cửa sổ. Bố nút biểu thị Normal View (Xem Bình thường), Page Layout View (Xem Bố cục Trang) và Page Break Preview (Xem trước Ngắt Trang). Với Page Break Preview (Xem trước Ngắt Trang), bạn có thể xem cách ngắt trang.

Thật hữu ích lúc biết tôi chỉ cần bấm chuột một lần là có thể cố đổi chế độ xem trong Excel 2010.