Cash nghĩa là gì trong tiếng anh?

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

cash
*

Cash (Econ) Tiền khía cạnh.

Bạn đang xem: Cash nghĩa là gì trong tiếng anh?

+ Theo nghĩa chung nhất, thuật ngữ chỉ chi phí bao hàm TIỀN MẶT cùng TIỀN GỬI NGÂN HÀNG.
cash /kæʃ/ danh từ bỏ (không có số nhiều)
chi phí, tiền mặtI have sầu no cash with me: tôi không có tiền mặtto be in cash tất cả tiềnlớn be out of cash không tồn tại chi phí, cạn tiềnto lớn be rolling in cash chi phí những nlỗi nướclớn be short of cash thiếu hụt tiềncash down (xem) downcash on delivery ((viết tắt) C.O.D) trả tiền thời điểm dìm hàngfor prompt cash (xem) promptready cash chi phí mặtsold for cash cung cấp đem tiền mặt nước ngoài rượu cồn từ trả tiền khía cạnh, lĩnh chi phí mặtto cash in gởi chi phí nghỉ ngơi ngân hàng (thông tục) chếtto lớn cash in on kiếm chác được ở o tiền mặt § cash & carry : trả bằng tiền mặt và người mua sắm chọn lựa có đi § cash in order : trả tiền mặt theo đơn đặt sản phẩm § cash on delivery : trả tiền lúc Giao hàng § cash balancing : sự cân đối tiền mặt Biện pháp được quy định vào hợp đồng vào đó bên khai thác đền bù tiền mặt lấy từ những giếng khai quật có lưu lượng cao bù mang lại những giếng khai quật kỉm. § cash consideration : tiền thưởng Tiền bỏ ra trả mang lại một hứa hẹn tốt một cuộc giao dịch về dầu hoặc khí. § cash contribution : sự đóng góp tiền mặt vày yêu thương cầu ghi trong thoả thuận phụ trợ từ một mặt đối với bên kia để được khoan giếng hoặc đổi lấy lên tiếng về giếng đó § cash-contribution clause : điều khoản đóng góp tiền mặt Điều khoản thoả thuận ghi rõ trả bằng tiền mặt mang lại một mặt để khoan giếng hoặc một hoạt động như thế nào khác. § cash-flow analysis : phân tích lưu lượng tiền mặt Việc đối chiếu những khoản tiền đã chi trong quá trình đầu tư mang đến hoạt động khiếp tế, thí dụ đến khoan giếng, hoàn thiện cùng điều hành giếng. § cash-flow profile : biểu đồ lưu lượng tiền mặt/tiền thu đưa ra Biểu đồ chỉ rõ những chi phí và thu nhập qua thời gian. § cash-flow stream : mẫu thu chi Một mô hình chỉ rõ những món bỏ ra và thu vào quá trình đầu tư gớm tế, thí dụ đến việc khoan giếng.

Xem thêm: Cách Thay Đổi Hình Nền Máy Tính Win7, Cách Đổi Hình Nền Máy Tính Win 7/8/10 Nhanh Nhất


*

*

*

cash

Từ điển Collocation

cash noun

1 money in the size of coins or notes

ADJ. hard, ready The drugs are sold for hard cash. | petty

VERB + CASH pay (in) We"ll have sầu lớn pay cash for the tickets. | hold The ngân hàng should hold enough cash khổng lồ satisfy customer dem&. | convert/turn sth inkhổng lồ

CASH + NOUN desk, register | dispenser, machine | balance | book

PREP. in ~ The thieves stole £200 in cash. You can pay by cheque or in cash.

PHRASES cash in h& (= if you pay for goods & services cash in hand, you pay in cash, especially so that the person being paid can avoid paying tax on the amount), cash on delivery (= a system of paying for goods when they are delivered)

2 money in any form

ADJ. ready, spare | hard-earned Imagine having to pay some of my hard-earned cash on a parking fine!

VERB + CASH generate, raise They had a football match to lớn raise cash for the hospital. | be short of, be strapped for, run out of

CASH + NOUN holdings, reserves, resources | flow The company is having cash flow problems. | inflow, injection | outflow | deposit, payment, settlement | benefits, offer, prize | management | limit | market | crisis | crop farmers who grow cash crops for export | economy | cow (= the part of a business that always makes a profit) > Special page at BUSINESS

Từ điển WordNet


English Slang Dictionary

1. money:"I need to lớn get some cash"2. lớn use up; to complete;"We cashed a 12-pachồng before we came over"

Bloomberg Financial Glossary

现金|现款现金;现款The value of assets that can be converted into cash immediately, as reported by a company. Usually includes ngân hàng accounts và marketable securities, such as government bonds and banker"s acceptances. Cash equivalents on balance sheets include securities that mature within 90 days (e.g., notes).

Investopedia Financial Terms


Legal tender or coins that can be used in exchange goods, debt, or services. Sometimes also including the value of assets that can be converted into cash immediately, as reported by a company.

Xem thêm: Nơi Bán Con Quay Vô Cực Infinity Nado 1 (Chính Hãng Auldey), Đồ Chơi Auldey Dù Băng Xanh Lam


This usually includes bank accounts and marketable securities, such as government bonds & banker"s acceptances.
Cash AccountCash And Cash Equivalents - CCECash BudgetCash DividendCash FlowCash InvestmentCurrencyLawful MoneyLiquid AssetPetty Cash

Chuyên mục: Kiến thức