Chi phí trả trước ngắn hạn là gì

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Phương pháp hạch toán giá cả trả trước ngắn hạn- tài khoản 142

Chú ý: Theo Thông tứ 133 và 200 thì đã xóa sổ TK 142, như vậy từ năm 2017 (theo thông tư 133) đang ko còn TK 142 nữa nhưng sẽ hạch toán qua TK 242. đưa ra tiết chúng ta xem tại trên đây nhé:

Hạch toán túi tiền trả trước 242

1. Tài khoản 142: dùng làm phản ánh các khoản giá thành thực tế đang phát sinh, nhưng không được tính vào chi phí sản xuất, sale của kỳ tạo nên và việc kết chuyển những khoản chi phí này vào giá cả sản xuất sale của những kỳ kế toán tài chính sau trong 1 năm tài bao gồm hoặc một chu kỳ kinh doanh.

Bạn đang xem: Chi phí trả trước ngắn hạn là gì

2. Kết cấu TK 142: Thuộc đội tài sản:

*

tất cả số dư thời điểm đầu kỳ bên nợ; số vạc tăng bên nợ, gây ra giảm mặt có; số dư vào cuối kỳ bên nợ.

Bên nợ

Bên có

- những khoản giá thành trả trước ngắn hạn thực tế phát sinh.

- những khoản túi tiền trả trước thời gian ngắn đã tính vào giá thành sản xuất, sale trong kỳ.

Xem thêm: Vốn Đầu Tư Công Là Gì ? Đặc Điểm Và Các Loại Vốn Đầu Tư Công

3. Một số nghiệp vụ thường gặp trong doanh nghiệp:

Tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Tính thuế theo phương pháp trực tiếp

1. Khi phát sinh những khoản giá thành trả trước ngắn hạn có tương quan đến các kỳ kế toán tài chính trong 1 năm tài chủ yếu hoặc một chu kỳ luân hồi kinh doanh thông thường thì được phân bổ dần:

Nợ TK 142: giá thành trả trước ngắn hạn.

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có 111,112,152,331,…: toàn bô chiphí đề xuất trả.

Nợ TK 142: chi tiêu trả trước ngắn hạn.

gồm 111,112,152,331,…: chi phí trả trước ngắn hạn.

2. Thuê TSCĐ là thuê vận động (văn phòng làm việc, nhà xưởng, cửa ngõ hàng,…), khi doanh nghiệp lớn trả trước tiền mướn cho những kỳ kế toán tài chính trong một năm tài chính:

Nợ TK 142: ngân sách chi tiêu trả trước ngắn hạn

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

bao gồm TK 111,112,...:Tổng số tiền trả trước

Nợ TK 142

tất cả TK 111,112,... /Tổng số tiền trả trước

3. Định kỳ thực hiện tính phân bổ túi tiền trả trước thời gian ngắn vào ngân sách sản xuất, tởm doanh, ghi: