Ngành gd&đt tp

mở màn Hội thi Thiết bị đào tạo và huấn luyện tự làm tp hcm năm 2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cải thiện chất lượng Giáo dục công việc và nghề nghiệp của tp.hồ chí minh năm 2022 thắt chặt và chấn chỉnh công tác quảng bá, chiêu sinh chuyển động giáo dục nghề nghiệp và công việc trên địa phận Thành phố

Bạn đang xem: Ngành gd&đt tp


*

*


*

Khai mạc họp báo hội nghị bồi dưỡng, tập huấn bao gồm trị hè năm 2022 giành cho đội ngũ công ty giáo trên địa bàn tp.hcm

Xem thêm: Sim Đại Cát Là Gì? Cách Tính Sim Số Đại Cát ? Sim Đại Cát Là Gì

họp báo hội nghị tập huấn cán bộ làm công tác huấn luyện và giảng dạy nghề mang lại lao hễ nông xã tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức năm 2022

Giáo dục nghề nghiệp là 1 trong những bậc học tập của khối hệ thống giáo dục quốc dân nhằm mục tiêu đào tạo trình độ sơ cấp, chuyên môn trung cấp, chuyên môn cao đẳng và những chương trình đào tạo công việc và nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhu cầu lực lượng lao động trực tiếp trong sản xuất, marketing và dịch vụ, được thực hiện theo hai vẻ ngoài là đào tạo chính quy và huấn luyện và giảng dạy thường xuyên.


*
2. Hiện tượng Giáo dục nghề nghiệp và công việc đã sửa đổi, xẻ sung, huỷ bỏ những luật pháp nào của Luật giáo dục đào tạo đại học?

Luật Giáo dục công việc và nghề nghiệp đã sửa đổi, té sung, huỷ bỏ những lao lý nào của Luật giáo dục đại học?


Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bến bãi bỏ một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 như sau:

- Thay thế các từ “trường trung cấp chuyên nghiệp” bằng cụm từ “trường trung cấp” trên khoản 3 Điều 37;

- Bỏ các cụm từ trong một số trong những điều như sau:

+ Bỏ nhiều từ “cao đẳng,” tại khoản 2 Điều 4, khoản 2 Điều 5, Điều 33, điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 36 và khoản 4 Điều 45;

+ Bỏ nhiều từ “trình độ dài đẳng,” trên khoản 1 Điều 6;

+ Bỏ các từ “trường cao đẳng,” tại Điều 2, khoản 8 Điều 4, khoản 1 Điều 11, Điều 14, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 20, khoản 4 Điều 27 cùng Điều 28;

+ Bỏ cụm từ “Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành công nhận xếp hạng so với trường cao đẳng” trên khoản 5 Điều 9;

+ Bỏ nhiều từ “có trình độ thạc sĩ trở lên so với hiệu trưởng trường cao đẳng” tại điểm b khoản 2 Điều 20;

+ Bỏ cụm từ “bằng giỏi nghiệp cao đẳng” tại khoản 1 Điều 38;

 

+ Bỏ cụm từ “chương trình huấn luyện và giảng dạy cao đẳng” tại Điều 59;

- Bãi quăng quật điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 1 Điều 7, đoạn 2 khoản 1 Điều 27, đoạn 2 khoản 2 Điều 27 và điểm a khoản 1 Điều 38.

Đính kèm: