Công ty dịch vụ cơ quan nước ngoài

Ngành nghề ghê doanh

MãNgành
4100Xây dựng nhà các loạiChi tiết: thay thế sửa chữa nhà.

Bạn đang xem: Công ty dịch vụ cơ quan nước ngoài

4290Xây dựng dự án công trình kỹ thuật dân dụng khácChi tiết: gây ra công nghiệp, xây dừng dân dụng.
5229Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tảiChi tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập vào (trừ hóa lỏng khí để chuyển vận và chuyển động liên quan đến vận tải đường sản phẩm không)
5510Dịch vụ tồn tại ngắn ngàyChi tiết: kinh doanh Khách sạn (chỉ được thực hiện đối với những dự án công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt) (không vận động tại trụ sở)
6190Hoạt rượu cồn viễn thông khácChi tiết: thương mại dịch vụ viễn thông.
6619Hoạt động cung ứng dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâuChi tiết: tư vấn đầu tư.
6810Kinh doanh bất động sản, quyền thực hiện đất thuộc công ty sở hữu, chủ thực hiện hoặc đi thuêChi tiết: sale bất động sản (chỉ được thực hiện đối với những dự án được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt). Thương mại dịch vụ cho cơ quan quốc tế (cho thuê nhà). Cho mướn nhà.

Xem thêm: Hướng Dẫn Quàng Khăn Cổ Cho Nam Vừa Ấm Lại Thời Trang, Hướng Dẫn 6 Cách Quàng Khăn Cổ Cho Nam

6820Tư vấn, môi giới, đấu giá không cử động sản, đấu giá quyền sử dụng đấtchi tiết: dịch vụ môi giới không cử động sản.
7020Hoạt động support quản lýChi tiết: bốn vấn làm chủ (trừ support tài chính, kế toán, pháp luật)
7410Hoạt động kiến thiết chuyên dụngChi tiết: Trang trí thiết kế bên trong trong nội bộ công ty.
7490Hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và công nghệ khác không được phân vào đâuChi tiết: Môi giới thương mại. Dịch thuật (trừ thanh toán giao dịch hối phiếu, thông tin tỉ lệ lượng và hỗ trợ tư vấn chứng khoán)
7810Hoạt động của những trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làmChi tiết: Dịch vụ reviews việc làm.
7820Cung ứng lao đụng tạm thờiChi tiết: dịch vụ thuê mướn lại lao động
7830Cung ứng và làm chủ nguồn lao độngChi tiết: đáp ứng và thống trị nguồn lao động trong nước (trừ cho mướn lại lao động)
8219Photo, chuẩn bị tài liệu với các chuyển động hỗ trợ văn phòng đặc trưng khácChi tiết: thương mại dịch vụ văn phòng (photocopy, đánh máy, in lazer, vi tính).
8510Giáo dục mầm non
8520Giáo dục tè học
9312Hoạt động của những câu lạc cỗ thể thaoChi tiết: Câu lạc cỗ thể dục thể hình, bơi lội.