CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH XUẤT NHẬP KHẨU NAM LONG

NAM LONG IMEXTOSETR CO., LTD

Ngành nghề marketing chính: Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng con đường bộ

Cập nhật: 7 năm trước


Từ khóa: 0312566055, 0838451395, nam giới LONG IMEXTOSETR CO., LTD, TP hồ nước Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04, Hoàng Thị Thúy Hằng


Ngành nghề tởm doanh

STT tên ngành Mã ngành
1 Xây dựng nhà những loại 41000
2 Bán tế bào tô, xe cộ máy 4541
3 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
4 Bán buôn nông, lâm sản vật liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4620
5 Bán buôn thực phẩm 4632
6 Bán buôn thiết bị uống 4633
7 Bán buôn vải, mặt hàng may sẵn, giầy dép 4641
8 Bán buôn vật dụng khác mang đến gia đình 4649
9 Bán buôn thiết bị vi tính, đồ vật ngoại vi với phần mềm 46510
10 Bán buôn trang bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520
11 Bán buôn trang bị móc, thiết bị với phụ tùng lắp thêm khác 4659
12 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662
13 Bán buôn vật dụng liệu, thiết bị lắp ráp khác trong xây dựng 4663
14 Bán lẻ thực phẩm trong các shop chuyên doanh 47210
15 Bán lẻ lương thực trong các shop chuyên doanh 4722
16 Vận download hành khách đường bộ khác 4932
17 Vận tải sản phẩm & hàng hóa bằng con đường bộ 4933
18 Vận tải hàng hóa ven biển khơi và viễn dương 5012
19 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
20 Kho bãi và bảo quản hàng hóa 5210
21 Hoạt rượu cồn dịch vụ cung cấp trực tiếp cho vận tải đường fe và con đường bộ 5221
22 Hoạt rượu cồn dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải đường bộ đường thủy 5222
23 Bốc xếp sản phẩm hóa 5224
24 Hoạt cồn dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229
25 Môi giới phù hợp đồng hàng hoá và bệnh khoán 66120
26 Đại lý du lịch 79110
27 Điều hành tua du lịch 79120
28 Dịch vụ cung ứng liên quan lại đến quảng bá và tổ chức triển khai tua du lịch 79200
29 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến yêu đương mại 82300

*

Cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp là website cung cấp, tra cứu vãn miễn phí thông tin doanh nghiệp.