Công ty tnhh thương mại và dịch vụ tổ chức sự kiện pt

Pt event Organization Service and Trading Company Limited

Ngành nghề marketing chính: Tổ chức trình làng và xúc tiến thương mại

Cập nhật: 4 năm trước


Từ khóa: 0314769815, Pt event Organization Service và Trading Company Limited, TP hồ nước Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 2, Lê Thị Thanh Vân


Ngành nghề ghê doanh

STT thương hiệu ngành Mã ngành
1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
2 Đại lý 46101
3 Môi giới 46102
4 Đấu giá 46103
5 Bán buôn chăm doanh khác chưa được phân vào đâu 4669
6 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và chất hóa học khác thực hiện trong nông nghiệp 46691
7 Bán buôn chất hóa học khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) 46692
8 Bán buôn hóa học dẻo dạng nguyên sinh 46693
9 Bán buôn cao su 46694
10 Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 46695
11 Bán buôn phụ liệu may khoác và giày dép 46696
12 Bán buôn truất phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 46697
13 Bán buôn chăm doanh khác sót lại chưa được phân vào đâu 46699
14 Bán buôn tổng hợp 46900
15 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, vật dụng uống, dung dịch lá, dung dịch lào chiếm phần tỷ trọng to trong các shop kinh doanh tổng hợp 47110
16 Hoạt cồn dịch vụ cung ứng khác tương quan đến vận tải 5229
17 Dịch vụ đại lý tàu biển 52291
18 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển 52292
19 Dịch vụ cung ứng khác tương quan đến vận tải chưa được phân vào đâu 52299
20 Bưu chính 53100
21 Chuyển phát 53200
22 Cho thuê xe gồm động cơ 7710
23 Cho mướn ôtô 77101
24 Cho thuê xe tất cả động cơ khác 77109
25 Cho thuê máy thể thao, vui chơi và giải trí giải trí 77210
26 Cho mướn băng, đĩa video 77220
27 Cho thuê thiết bị dùng cá thể và mái ấm gia đình khác 77290

*

Cơ sở dữ liệu tin tức doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu miễn phí tin tức doanh nghiệp.