Danh Sách Các Nhà Máy Điện Tham Gia Thị Trường Điện

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 120/QĐ-ĐTĐL

Hà Nội Thủ Đô, ngày 31 mon 1hai năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH NHÀ MÁY ĐIỆN THAM GIA THỊTRƯỜNG ĐIỆN TRONG NĂM 2021

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ đọng Quyết định số3771/QĐ-BCT ngày 02 mon 10 năm 2017 của Bộ trưởng Sở Công Thương giải pháp chứcnăng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ với tổ chức cơ cấu tổ chức của Cục Điều máu điện lực;

Cnạp năng lượng cđọng Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 mon 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thơm mức sử dụng quản lý Thịngôi trường buôn bán điện cạnh tranh cùng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tứ số56/2014/TT-BCT ngày 19 mon 12 năm năm trước của Sở trưởng Sở Công Thương thơm quy địnhphương pháp khẳng định giá bán vạc năng lượng điện, trình trường đoản cú đánh giá hòa hợp đồng giao thương điện;

Cnạp năng lượng cứ đọng Thông bốn số24/2019/TT-BCT ngày 14 mon 1một năm 2019 của Sở trưởng Bộ Công Thương sửa đổi,bổ sung cập nhật một vài điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 mon 11 năm 2018 củaSở trưởng Sở Công Tmùi hương phương pháp vận hành Thị trường sắm sửa năng lượng điện cạnh tranhvới sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Thông bốn số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12năm 2014 của Sở trưởng Bộ Công Thương phép tắc phương pháp xác minh giá bán phạt năng lượng điện,trình trường đoản cú chất vấn đúng theo đồng giao thương mua bán điện;

Theo kiến nghị của Trưởng phòngThị phần điện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Danh sách các nhà máy điện tham gia thị trường điện

Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này danh sách xí nghiệp năng lượng điện tham gia thị trường điện những năm 2021 tại Phụlục I cùng Prúc lục II của Quyết định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các xí nghiệp sản xuất năng lượng điện thẳng thamgia Thị Trường năng lượng điện đề nghị đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ vậnhành Thị Trường điện, bản thảo chuyển động điện lực, phù hợp đồng giao thương mua bán năng lượng điện vớigiá bán vừa lòng đồng còn hiệu lực thực thi hiện hành để tmê man gia Thị trường điện theo vẻ ngoài trên Thôngtứ số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quyđịnh vận hành thị trường bán buôn năng lượng điện cạnh tranh với sửa đổi, bổ sung một số trong những điềucủa Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 mon 1hai năm 2014 của Bộ trưởng Sở CôngThương dụng cụ phương thức khẳng định giá bán vạc điện, trình trường đoản cú kiểm tra đúng theo đồnggiao thương mua bán năng lượng điện cùng Thông tứ số 24/2019/TT-BCT ngày 14 mon 1một năm 2019 của Sở trưởngSở Công Tmùi hương sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tứ số 45/2018/TT-BCT ngày15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thơm.

2. Các nhà máy sản xuất năng lượng điện có tên trongPrúc lục III Quyết định này khẩn trương triển khai xong những điều kiện theo nguyên tắc đểthẳng tmê man gia Thị trường năng lượng điện trong thời gian 2021. Các nhà máy điện không giống (dự kiếnvận hành thương thơm mại trong thời hạn 2021) được xem như xét bổ sung cập nhật vào Phụ lục III Quyếtđịnh này Lúc đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo lao lý.

Điều 3.

Xem thêm: Tôn Cách Nhiệt Loại Nào Tốt Nhất Hiện Nay (Tư Vấn 24/7), Tôn Cách Nhiệt Loại Nào Tốt Nhất

Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này còn có hiệu lực hiện hành thihành kể từ ngày thứ nhất mon 0một năm 2021.

2. Chánh Văn chống Cục, Giám đốcTrung chổ chính giữa Nghiên cứu vãn trở nên tân tiến Thị trường điện lực với Đào chế tác, những Trưởngchống ở trong Cục Điều tiết năng lượng điện lực, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực nước ta,Giám đốc Trung trung khu Điều độ khối hệ thống năng lượng điện non sông, Giám đốc chúng tôi Mua chào bán năng lượng điện,Giám đốc những đơn vị chức năng phát điện cùng các đơn vị bao gồm tương quan Chịu đựng trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Khoản 2 Điều 3; - Bộ trưởng (nhằm b/c); - Thứ đọng trưởng Đặng Hoàng An (để b/c); - Các Phó Cục trưởng; - Lưu: VT, PC, TTĐ.

CỤC TRƯỞNG Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH NHÀ MÁY ĐIỆN TRỰC TIẾPhường THAM GIATHỊ TRƯỜNG ĐIỆN TRONG NĂM 2021(Ban hành hẳn nhiên Quyết định số 120/QĐ-ĐTĐL ngày 31 mon 12 năm 20trăng tròn của Cục trưởng Cục Điều máu năng lượng điện lực)

TT

Nhà sản phẩm điện

cửa hàng phạt điện

Ghi chú

Tên xí nghiệp sản xuất điện

Phân loại

Công suất (MW)

I

CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

1

An Khánh

ND Than

120

Cửa Hàng chúng tôi CP Nhiệt năng lượng điện An Khánh

2

Cẩm Phả

ND Than

670

công ty chúng tôi CPhường Nhiệt điện Cđộ ẩm Phả

3

Cao Ngạn

ND Than

115

chúng tôi Nhiệt năng lượng điện Cao Ngạn

4

Duyên Hải 1

ND Than

1245

Cửa Hàng chúng tôi Nhiệt năng lượng điện Duyên ổn Hải

5

Dulặng Hải 3

ND Than

1245

6

Dulặng Hải 3 MR

ND Than

688

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

7

Hải Phòng

ND Than

1200

công ty chúng tôi CP Nhiệt điện Hải Phòng

8

Mạo Khê

ND Than

440

Shop chúng tôi Nhiệt điện Đông Triều

9

Mông Dương 1

NĐThan

1080

shop Nhiệt năng lượng điện Mông Dương

10

Na Dương

ND Than

111.2

Công ty Nhiệt năng lượng điện Na Dương

11

Nghi Sơn 1

NĐ Than

600

shop Nhiệt điện Nghi Sơn

12

Phả Lại 1

ND Than

440

Công ty CPhường Nhiệt năng lượng điện Phả Lại

13

Phả Lại 2

ND Than

600

14

Quảng Ninh

ND Than

1200

Cửa Hàng chúng tôi CP Nhiệt điện Quảng Ninh

15

Sơn Động

ND Than

220

Shop chúng tôi Nhiệt điện Sơn Động

16

Uông Bí MR

ND Than

630

chúng tôi Nhiệt năng lượng điện Uông Bí

17

Vĩnh Tân 2

ND Than

1245.6

công ty chúng tôi Nhiệt năng lượng điện Vĩnh Tân

18

Vũng Áng 1

ND Than

1200

cửa hàng Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

19

Nhơn Trạch 1

Tuabin khí

450

cửa hàng Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch

20

Nhơn Trạch 2

Tuabin khí

750

Công ty CP.. Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

21

Phú Mỹ 1

Tuabin khí

1059

chúng tôi Nhiệt điện Phú Mỹ

22

Prúc Mỹ 2.1

Tuabin khí

948

23

Prúc Mỹ 4

Tuabin khí

468

24

Tỉnh Thái Bình 1

NĐThan

600

shop Nhiệt năng lượng điện Thái Bình

25

Thăng Long

NĐ Than

620

công ty chúng tôi CP sức nóng năng lượng điện Thăng Long

26

Vĩnh Tân 4

NĐ Than

1200

Nhà sản phẩm nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

27

Vĩnh Tân 4 MR

NĐ Than

600

Nhà thứ nhiệt năng lượng điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

II

CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

II.l

CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CÓ HỒ CHỨA ĐIỀU TIẾT TRÊN 01 TUẦN

28

A Vương

Tbỏ điện

210

cửa hàng CPhường Tbỏ điện A Vương

29

An Khê

Thủy điện

160

công ty chúng tôi Tbỏ điện An Khê - Kanak

30

Bản Vẽ

Tbỏ điện

320

shop Tbỏ năng lượng điện Bản Vẽ

31

Bắc Bình

Tbỏ điện

34

Shop chúng tôi CPhường Phát triển Điện lực Việt Nam

32

Bình Điền

Tdiệt điện

44

Cửa Hàng chúng tôi CPhường. Tbỏ năng lượng điện Bình Điền

33

Buôn Kuôp

Tbỏ điện

280

shop Tbỏ năng lượng điện Buôn Kuôp

Các nhà máy tdiệt năng lượng điện trên cùng bậc thang

34

BuônTua Srah

Thủy điện

86

35

Srêpok 3

Thủy điện

220

36

Cửa Đạt

Thủy điện

97

công ty chúng tôi CP Tdiệt điện Cửa Đạt

37

Đa Mi

Tbỏ điện

175

cửa hàng CP Tdiệt điện Đa Nhyên - Hàm Thuận - Đa Mi

38

Đa Nhim

Thủy điện

200

Công ty CP Tdiệt năng lượng điện Đa Nhyên ổn - Hàm Thuận - Đa Mi

39

Đại Ninh

Tdiệt điện

300

chúng tôi Tbỏ năng lượng điện Đại Ninh

40

Hàm Thuận

Tbỏ điện

300

shop CPhường. Thủy điện Đa Nhyên - Hàm Thuận - Đa Mi

41

Đak Mi 4

Tdiệt điện

208

công ty chúng tôi CP Thủy điện Đăk Mi

Đak Mi 4 (4A, 4B cùng 4C)

42

Đăk Re

Thủy điện

60

Shop chúng tôi CP.. Thủy năng lượng điện Đăk Re

43

ĐakĐrinh

Thủy điện

125

công ty chúng tôi CPhường Tbỏ điện Đakđrinh

44

Dakr’Tih

Tbỏ điện

144

công ty chúng tôi CP. Tdiệt điện Dakr’tih

45

Dam’Bri

Tbỏ điện

75

cửa hàng CP Thủy năng lượng điện miền Nam

46

Đồng Nai 2

Thủy điện

70

cửa hàng CPhường Tbỏ điện Trung Nam

47

Đồng Nai 3

Tbỏ điện

180

Shop chúng tôi Thủy năng lượng điện Đồng Nai

Các xí nghiệp tdiệt điện trên thuộc bậc thang

48

Đồng Nai 4

Tdiệt điện

340

Công ty Tbỏ năng lượng điện Đồng Nai

49

Hủa Na

Tdiệt điện

180

Cửa Hàng chúng tôi CPhường Thủy điện Hủa Na

50

Hương Điền

Thủy điện

81

Shop chúng tôi CP Đầu tư Hương Điền

51

Kanak

Tdiệt điện

13

shop Thủy điện An Khê - Kanak

52

Krông H’năng

Tbỏ điện

64

shop CPhường. Sông Ba

53

Nậm Chiến 1

Thủy điện

200

Shop chúng tôi CPhường Tdiệt năng lượng điện Nậm Chiến

Các xí nghiệp sản xuất tdiệt năng lượng điện bên trên cùng bậc thang

54

Nậm Chiến 2

Thủy điện

32

Shop chúng tôi CP. Đầu tư với Phát triển Điện Tây Bắc

55

Quảng Trị

Thủy điện

64

Shop chúng tôi Thủy điện Quảng Trị

56

Sông Bung 2

Thủy điện

100

Cửa Hàng chúng tôi CPhường Thủy điện Sông Bung

57

Sông Bung 4

Tdiệt điện

156

chúng tôi CP.. Tdiệt điện Sông Bung

58

Sông Côn 2

Thủy điện

63

shop CP Thủy điện Geruteo Sông Côn

59

Sông Hinh

Tbỏ điện

70

Shop chúng tôi CPhường Tdiệt điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

60

Sông Tranh ma 2

Tbỏ điện

190

Shop chúng tôi Thủy năng lượng điện Sông Tranh

61

Thác Bà

Tbỏ điện

120

Cửa Hàng chúng tôi CP Tbỏ điện Thác Bà

62

Thác Mơ

Tbỏ điện

150

cửa hàng CPhường Tdiệt năng lượng điện Thác Mơ

63

Vĩnh Sơn

Tdiệt điện

66

công ty chúng tôi CP Tdiệt điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

II.2

CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CÓ HỒ CHỨA ĐIỀU TIẾT TỪ 02 NGÀY ĐẾN 01 TUẦN

64

A Lưới

Thủy điện

170

shop CP Tdiệt điện Miền Trung

65

Bắc Hà

Tdiệt điện

90

Công ty CP Tbỏ năng lượng điện Bắc Hà

66

Sông Ba Hạ

Tdiệt điện

220

công ty chúng tôi CPhường Tbỏ năng lượng điện Sông Ba Hạ

67

Hương Sơn *

Tbỏ điện

33

chúng tôi CPhường Thủy năng lượng điện Hương Sơn

68

Trung Sơn

Thủy điện

260

Shop chúng tôi Thủy năng lượng điện Trung Sơn

II.3

CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CÓ HỒ CHỨA ĐIỀU TIẾT DƯỚI 02 NGÀY

69

Bá Thước 1

Thủy điện

60

cửa hàng CP.. Tdiệt năng lượng điện Hoàng Anh Tkhô giòn Hóa

70

Bá Thước 2

Thủy điện

80

71

Bắc Mê

Tdiệt điện

45.5

Tổng chủ thể cổ phần Tmùi hương mại Xây dựng

72

Chi Khê

Tbỏ điện

41

Shop chúng tôi Cổ phần tích điện Agrita - Nghệ Tĩnh

73

Đa Dâng 2

Thủy điện

34

chúng tôi CP.. Tdiệt năng lượng điện miền Nam

74

Đak Mi 3

Tdiệt điện

63

75

Đồng Nai 5

Tdiệt điện

150

công ty chúng tôi CP.. Tdiệt năng lượng điện Đồng Nai 5

76

Khe Bố

Tdiệt điện

100

Shop chúng tôi CP.. Phát triển Điện lực Việt Nam

77

Nậm Mức

Thủy điện

44

chúng tôi CPhường Tdiệt điện Nậm Mức

78

Nậm Na 2

Thủy điện

66

Công ty CP Năng lượng Nậm Na 2

79

Nậm Na 3

Tbỏ điện

84

công ty chúng tôi CP Năng lượng Nậm Na 3

80

Nậm Toóng

Tdiệt điện

34

81

Ngòi Phát

Tbỏ điện

84

Shop chúng tôi CP.. Đầu tư & Phát triển Điện miền Bắc 2

(Ngòi Phát và Ngòi Phát MR)

82

Nho Quế 1

Thủy điện

32

Shop chúng tôi CP. Tbỏ điện Nho Quế 1

83

Nho Quế 2

Tdiệt điện

48

Shop chúng tôi CP. chi tiêu với cải tiến và phát triển năng lượng điện Nho Quế

84

Nho Quế 3

Thủy điện

110

Công ty CPhường Thủy năng lượng điện Nho Quế 3

85

Sông Bạc

Thủy điện

42

Shop chúng tôi CP Tdiệt điện Sông Bạc

86

Sông Bung 4A

Tbỏ điện

49

cửa hàng CP. Prúc Thạnh Mỹ

87

Sông Bung 5

Tdiệt điện

57

Công ty CP.. Tư vấn Xây dựng Điện 1

88

Sông Giang 2 *

Tbỏ điện

37

Cửa Hàng chúng tôi CP khai thác thủy năng lượng điện Sông Giang

89

Sông Tranh mãnh 3

Thủy điện

62

cửa hàng CP Tbỏ điện Sông Toắt 3

90

Srêpok 4

Tbỏ điện

80

công ty chúng tôi CPhường. Đầu tư và Phát triển năng lượng điện Đại Hải

91

Srêpok 4A

Thủy điện

64

công ty chúng tôi CPhường Tdiệt năng lượng điện Buôn Đôn

92

Srok Phu Miêng

Tdiệt điện

51

cửa hàng CPhường. Tdiệt năng lượng điện Srok Phu Miêng IDICO

93

Sử Pán 2

Tbỏ điện

34

Cửa Hàng chúng tôi CPhường Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên

94

Thái An

Thủy điện

82

Shop chúng tôi CP. Tdiệt điện Thái An

95

Thuận Hòa

Thủy điện

42

Công ty CP. Tbỏ điện Thuận Hòa Hà Giang

96

Tà Thàng

Thủy điện

60

chúng tôi CP. Điện Vietracimex Lào Cai

97

Văn Chấn

Tdiệt điện

57

shop CPhường. Tbỏ điện Văn uống Chấn

Ghi chú: (*) Các NMĐ dự con kiến con gián tiếp ttê mê gia TTĐsau khoản thời gian các xí nghiệp sản xuất tdiệt điện chấp nhận quản lý và vận hành thương thơm mại với được vận dụng biểugiá ngân sách tránh khỏi.

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NHÀ MÁY ĐIỆN GIÁN TIẾP.. THAM GIATHỊ TRƯỜNG ĐIỆN TRONG NĂM 2021(Ban hành đương nhiên Quyết định số 120/QĐ-ĐTĐL ngày 31 mon 1hai năm 20trăng tròn của Cụctrưởng Cục Điều huyết điện lực)

TT

Nhà đồ vật điện

chúng tôi phân phát điện

Ghi chú

Tên công ty máy

Phân loại

Công suất (MW)

1

NHÀ MÁY ĐIỆN ĐA MỤC TIÊU VÀ PHỐI HỢPhường. VẬN HÀNH VỚI NMĐ ĐA MỤC TIÊU

1

Hoà Bình

Thủy điện

1920

cửa hàng Tbỏ điện Hoà Bình

Nhà sản phẩm công nghệ điện to, tất cả ý nghĩa sâu sắc quan trọng đặc biệt quan trọng về kinh tế tài chính - làng hội, quốc chống, an toàn (SMHP)

2

Ialy

Thủy điện

720

Shop chúng tôi Tdiệt năng lượng điện Ialy

3

Lai Châu

Tbỏ điện

1200

cửa hàng Thủy điện Sơn La

4

Sơn La

Tdiệt điện

2400

Công ty Thủy điện Sơn La

5

Trị An

Tbỏ điện

400

chúng tôi Thủy năng lượng điện Trị An

6

Tulặng Quang

Thủy điện

342

Cửa Hàng chúng tôi Tdiệt năng lượng điện Tuyên ổn Quang

7

Bản Chát

Thủy điện

220

shop Tbỏ điện Huội Quảng - Bản Chát

Nhà lắp thêm năng lượng điện phối kết hợp vận hành với SMHP

8

Huội Quảng

Tbỏ điện

520

9

Pleikrông

Tdiệt điện

100

chúng tôi Tbỏ năng lượng điện Ialy

10

Sê San 3

Tbỏ điện

260

11

Sê San 4

Tdiệt điện

360

chúng tôi Phát triển Thủy năng lượng điện Sê San

12

Chiêm Hóa

Tbỏ điện

48

Cửa Hàng chúng tôi CP Đầu tư XD và TM quốc tế

Trên cùng lan can với SMHPhường cùng các nhà máy sản xuất điện kết hợp quản lý cùng với SMHP

13

Sê San 3A

Tdiệt điện

108

chúng tôi CP.. ĐT và PT năng lượng điện SêSan 3 A

14

Sê San 4A

Thủy điện

63

cửa hàng CPhường Tbỏ điện Sê San 4A

II

NHÀ MÁY ĐIỆN BOT

15

Cần Đơn

Thủy điện

78

cửa hàng CP Thủy năng lượng điện Cần Đơn

16

Duyên ổn Hải 2

ND Than

1200

Dự loài kiến đóng góp điện trong thời hạn 2021

17

Thành Phố Hải Dương 1

ND Than

1200

18

Mông Dương 2

ND Than

1200

19

Prúc Mỹ 2.2

Tuabin khí

720

20

Phụ Mỹ 3

Tuabin khí

720

21

Vĩnh Tân 1

ND Than

1200

III

NHÀ MÁY ĐIỆN THUỘC KHU CÔNG NGHIỆPhường BÁN ĐIỆN NĂNG DƯ

22

Formosa Hà Tĩnh

ND than

676

23

Formosa Đồng Nai

ND than

450

IV

NHÀ MÁY NHẬP KHẨU NƯỚC NGOÀI

24

Xekaman 1

Tdiệt điện

290

25

Xekaman 3

Tdiệt điện

250

Shop chúng tôi Cổ phần Điện Việt - Lào

26

Xekaman Xanxay

Tbỏ điện

32

Ghi chú: Ngoài các nhà máy điện trong bảng trên, danh sách những nhà máy phạt điệnloại gián tiếp tđắm đuối gia Thị trường điện năm 2021 còn bao hàm những nhà máy sản xuất năng lượng điện cung cấpdịch vụ suport, các xí nghiệp sản xuất năng lượng điện áp dụng năng lượng tái tạo thành chưa phải thủy điện.

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH NHÀ MÁY ĐIỆN DỰ KIẾN TRỰC TIẾPTHAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN TRONG NĂM 2021(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-ĐTĐL ngày 31 tháng 12 năm 20đôi mươi của Cụctrưởng Cục Điều huyết năng lượng điện lực)

TT

Nhà vật dụng điện

cửa hàng vạc điện

Ghi chú

Tên công ty máy

Phân loại

Công suất (MW)

1

Cà Mau 1

Tuabin khí

750

shop Điện lực Dầu khí Cà Mau

2

Cà Mau 2

Tuabin khí

750

3

Đăk Mi 2 *

Tbỏ điện

147

chúng tôi CPhường Tập đoàn Hà Đô

4

Hồi Xuân *

Tbỏ điện

102

công ty chúng tôi CP. đầu tư chi tiêu với chế tạo năng lượng điện Hồi Xuân

5

Long Tạo *

Tdiệt điện

44

shop CP. Tdiệt điện Long Tạo Điện Biên

6

Nậm Củm 4 *

Tbỏ điện

54

công ty chúng tôi CP Tbỏ điện Nậm Củm

7

Pắc Ma *

Tdiệt điện

140

công ty chúng tôi CPhường Tdiệt điện Pắc Ma

8

Sông Hậu 1 *

NĐ Than

1200

Ban QLDA Điện lực dầu khí Sông Hậu 1

9

Sông Lô 6 *

Tdiệt điện

48

10

Sông Ttinh ma 4 *

Tbỏ điện

48

shop CP.. Thủy năng lượng điện Sông Ttinh ranh 4

11

Thác Mơ MR

Tdiệt điện

75

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

12

Thượng KonTum *

Tdiệt điện

220

công ty chúng tôi CP Tdiệt năng lượng điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Ghi chú:(*) Các NMĐ dự kiến vào quản lý và vận hành với phạt điệntmùi hương mại trong thời điểm 2021.