Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên

Trường ĐH Công nghệ đọc tin cùng Truyền thông Thái Nguim siêng đào tạo mối cung cấp lực lượng lao động cùng nghiên cứu và phân tích công nghệ, công nghệ media mang lại cả nước ra mắt nút điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn của những ngành nghề cùng chương trình giảng dạy phong phú. Dưới đấy là nội dung bài viết bỏ ra tiết


Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Công nghệ đọc tin cùng Truyền thông- Đại Học Thái Nguyên xét tuyển chọn hệ Đại học chủ yếu quy chấp thuận chào làng điểm chuẩn chỉnh như sau

*

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ ban bố và Truyền thông- ĐH Thái Ngulặng 2021 chính thức

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên 2021


1.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Phá Cỗ Là Gì ? Nghĩa Của Từ Phá Cỗ Trong Tiếng Việt

Cmùi hương trình đại trà

Nhóm ngành công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 17.00

An toàn thông tin

Mã ngành: 7480201_A

Điểm chuẩn: 17.00

Mạng máy tính cùng truyền thông

Mã ngành: 7480201_M

Điểm chuẩn: 17.00

Hệ thống thông tin

Mã ngành: 7480201_H

Điểm chuẩn: 17.00

Khoa học tập thứ tính

Mã ngành: 7480101

Điểm chuẩn: 18.00

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm chuẩn: 18.00

Nhóm ngành technology - kỹ thuật

Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 16.00

Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm chuẩn: 18.00

Công nghệ nghệ thuật điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7510302

Điểm chuẩn: 16.00

Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính

Mã ngành: 7480108

Điểm chuẩn: 16.00

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành: 7520212

Điểm chuẩn: 17.00

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử sáng dạ và robot

Mã ngành: 7520119

Điểm chuẩn: 17.00

Công nghệ ô-tô cùng giao thông vận tải thông minh

Mã ngành: 7510212

Điểm chuẩn: 17.00

Nhóm ngành Kinc tế - quản trị

Hệ thống đọc tin quản ngại lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 17.00

Thương thơm mại năng lượng điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 17.00

Marketing số

Mã ngành: 7340122_TD

Điểm chuẩn: 17.00

Kinch tế số

Mã ngành: 7310112

Điểm chuẩn: 17.00

Quản trị vnạp năng lượng phòng

Mã ngành: 7340406

Điểm chuẩn: 17.00

Nhóm ngành Mỹ thuật – Truyền thông báo chí

Công nghệ truyền thông

Mã ngành: 7320106

Điểm chuẩn: 17.00

Thiết kế trang bị họa

Mã ngành: 7210403

Điểm chuẩn: 18.00

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm chuẩn: 16.00

2. Chương thơm trình giảng dạy links quốc tế

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103_KNU

Điểm chuẩn: 19.00

3. Chương thơm trình quality cao

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201_CLC

Điểm chuẩn: 19.00

4.Chương trình giảng dạy thị trường Nhật Bản

Công nghệ nghệ thuật điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7510302_JAP

Điểm chuẩn: 16.00

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện – điện tử

Mã ngành: 7510301_JAP

Điểm chuẩn: 16.00

Công nghệ Kỹ thuật điều khiển với tự động hoá

Mã ngành: 7510303_JAP

Điểm chuẩn: 18.00

Kỹ thuật vật dụng tính

Mã ngành: 7480108_JAP

Điểm chuẩn: 16.00

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử hoàn hảo và Robotics

Mã ngành: 7520119_JAP

Điểm chuẩn: 17.00

Công nghệ xe hơi với Giao thông thông minh

Mã ngành: 7510212_JAP

Điểm chuẩn: 17.00


Lời kết: Trên đó là đọc tin về điểm chuẩn ngôi trường Đại học tập Công nghệ thông báo và Truyền thông trực thuộc đại học Thái Ngulặng vì chưng kênh tuyển sinch 24h cập nhật