Doanh Thu Bán Hàng Hóa Và Cung Cấp Dịch Vụ

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn giải pháp hạch toán lợi nhuận bán cùng hàng hỗ trợ dịch vụ - thông tin tài khoản 511, hạch toán doanh thu bán sản phẩm - sản phẩm, thương mại & dịch vụ trong một kỳ hoặc các kỳ như vận tải, du lịch, dịch vụ thuê mướn BĐS, lợi nhuận hoa hồng cửa hàng đại lý bán đúng giá ... Hạch toán kết chuyển lợi nhuận cuối kỳ.

Bạn đang xem: Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

1.Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

1.1. Thông tin tài khoản này dùng làm phản ánh doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ của bạn trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và những nghiệp vụ sau:

a) bán sản phẩm hóa: Bán sản phẩm do doanh nghiệp phân phối ra, bán hàng hóa download vào và bán bất động sản đầu tư;

b) hỗ trợ dịch vụ: Thực hiện quá trình đã thỏa thuận hợp tác theo phù hợp đồng vào một kỳ, hoặc những kỳ kế toán, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, dịch vụ cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động, lệch giá hợp đồng xây dựng....

c) doanh thu khác.

1.2. Điều kiện ghi thừa nhận doanh thu

a) doanh nghiệp chỉ ghi thừa nhận doanh thu bán sản phẩm khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- công ty đã gửi giao đa số rủi ro và tác dụng gắn tức thì với quyền cài sản phẩm, hàng hóa cho người mua;

- Doanh nghiệp không hề nắm giữ quyền làm chủ hàng hóa như người sở hữu hoặc quyền kiểm soát điều hành hàng hóa;

- lệch giá được khẳng định tương đối vững chắc chắn. Khi thích hợp đồng quy định người tiêu dùng được quyền trả lại sản phẩm, sản phẩm hóa, đã cài đặt theo những đk cụ thể, doanh nghiệp lớn chỉ được ghi nhận doanh thu khi hồ hết điều kiện ví dụ đó không hề tồn trên và người tiêu dùng không được quyền trả lại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa (trừ trường hợp quý khách hàng có quyền trả lại sản phẩm & hàng hóa dưới vẻ ngoài đổi lại để đưa hàng hóa, dịch vụ thương mại khác);

- doanh nghiệp lớn đã hoặc sẽ thu được công dụng kinh tế từ giao dịch thanh toán bán hàng;

- xác minh được các giá thành liên quan tiền đến thanh toán bán hàng.

b) doanh nghiệp lớn chỉ ghi thừa nhận doanh thu hỗ trợ dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sau:

- lệch giá được khẳng định tương đối chắc hẳn chắn. Khi hợp đồng quy định người tiêu dùng được quyền trả lại dịch vụ đã tải theo những đk cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận lợi nhuận khi những điều kiện ví dụ đó không hề tồn tại và người tiêu dùng không được quyền trả lại thương mại & dịch vụ đã cung cấp;

- công ty đã hoặc đã thu được tiện ích kinh tế từ bỏ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

- xác định được phần các bước đã dứt vào thời điểm báo cáo;

- xác định được giá cả phát sinh cho giao dịch và túi tiền để ngừng giao dịch hỗ trợ dịch vụ đó.

Không ghi nhận lợi nhuận bán hàng, cung cấp dịch vụ đối với:

- Trị giá bán hàng hóa, đồ vật tư, cung cấp thành phẩm xuất giao cho bên phía ngoài gia công chế biến; Trị giá bán hàng gửi phân phối theo phương thức gửi bán đại lý, ký gửi (chưa được xác định là đang bán);

- Số chi phí thu được từ các việc bán thành phầm sản xuất thử;

- các khoản doanh thu vận động tài chính;

- những khoản thu nhập cá nhân khác.

Sơ đồ chữ T hạch toán thông tin tài khoản 511

*

2.Kết cấu và nội dung tài khoản 511

Bên Nợ

Bên Có

-Các khoản thuế con gián thu buộc phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);

- các khoản giảm trừ doanh thu;

- Kết chuyển lệch giá thuần vào tài khoản 911 "Xác định tác dụng kinh doanh".

- doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất tỉnh sản chi tiêu và cung cấp dịch vụ của chúng ta thực hiện trong kỳ kế toán.

Tài khoản 511 không tồn tại số dư cuối kỳ.

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2:

- tài khoản 5111 - Doanh thu bán sản phẩm hóa:Tài khoản này dùng để làm phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được khẳng định là đã cung cấp trong một kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này đa phần dùng cho những ngành marketing hàng hóa, trang bị tư, lương thực,...

- tài khoản 5112 - lệch giá bán thành phẩm:Tài khoản này dùng làm phản ánh lợi nhuận và doanh thu thuần của trọng lượng sản phẩm (thành phẩm, chào bán thành phẩm) được xác minh là đã phân phối trong một kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này hầu hết dùng cho những ngành cung ứng vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,...

Xem thêm: Mẹo Tân Thủ Cấp 1 Mobile

- tài khoản 5113 - Doanh thu hỗ trợ dịch vụ:Tài khoản này dùng để phản ánh lệch giá và doanh thu thuần của cân nặng dịch vụ vẫn hoàn thành, đã cung ứng cho người tiêu dùng và được xác minh là đã buôn bán trong một kỳ kế toán. Thông tin tài khoản này hầu hết dùng cho những ngành sale dịch vụ như: giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, thương mại dịch vụ công cộng, thương mại & dịch vụ khoa học, kỹ thuật, thương mại dịch vụ kế toán, kiểm toán,...

- tài khoản 5118 - doanh thu khác:Tài khoản này dùng làm phản ánh về lệch giá nhượng bán, thanh lý bđs nhà đất đầu tư, các khoản trợ cấp, trợ giá ở trong phòng nước…

3.Cách hạch toán Doanh thu bán sản phẩm cung cấp dịch vụ một số nghiệp vụ:

3.1. Lệch giá của cân nặng sản phẩm (thành phẩm, phân phối thành phẩm), sản phẩm hoá, thương mại dịch vụ đã được khẳng định là đã phân phối trong kỳ kế toán:

a) Đối với sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ, bất động sản chi tiêu thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo môi trường, kế toán phản ảnh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán bán chưa xuất hiện thuế, các khoản thuế con gián thu đề xuất nộp (chi tiết từng một số loại thuế) được bóc tách riêng ngay khi ghi nhận lợi nhuận (kể cả thuế GTGT đề xuất nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,... (tổng giá thanh toán)

gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá chưa xuất hiện thuế)

có TK 333 - Thuế và những khoản nên nộp đơn vị nước.

b) Trường hòa hợp không tách bóc ngay được các khoản thuế đề nghị nộp, kế toán tài chính ghi dấn doanh thu bao gồm cả thuế đề xuất nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế nên nộp và ghi bớt doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

gồm TK 333 - Thuế và những khoản phải nộp công ty nước.

c. Trường hợp, doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ phân phát sinh bởi ngoại tệ:

- Ngoài việc ghi sổ kế toán chi tiết số nguyên tệ đang thu hoặc cần thu, kế toán phải địa thế căn cứ vào tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế tài chính để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán để hạch toán vào tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ".

- ngôi trường hợp có nhận tiền ứng trước của doanh nghiệp bằng nước ngoài tệ thì lệch giá tương ứng cùng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời điểm nhận ứng trước, phần doanh thu tương ứng với số tiền còn lại được ghi thừa nhận theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời điểm ghi thừa nhận doanh thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,...

tất cả TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (giá chưa tồn tại thuế)

có TK 333 - Thuế và các khoản đề xuất nộp bên nước

3.2. Khi bán hàng hoá theo cách thức trả chậm, trả góp:

- Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá cả trả tiền ngay chưa xuất hiện thuế, ghi :

Nợ TK 131 - buộc phải thu của khách hàng

bao gồm TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (giá chào bán trả chi phí ngay chưa xuất hiện thuế)

có TK 333 - Thuế và các khoản đề xuất nộp nhà nước (3331, 3332).

bao gồm TK 3387 - lợi nhuận chưa tiến hành (chênh lệch thân tổng số tiền theo giá thành trả chậm, trả dần với giá thành trả tiền ngay).

Định kỳ, ghi nhận lệch giá tiền lãi bán sản phẩm trả chậm, trả dần trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 - doanh thu chưa thực hiện

bao gồm TK 515 - Doanh thu vận động tài chính (lãi trả chậm, trả góp).

3.3. Khi mang lại thuê hoạt động TSCĐ và mang đến thuê chuyển động bất cồn sản đầu tư, kế toán tài chính phản ánh lệch giá phải cân xứng với thương mại dịch vụ cho thuê vận động TSCĐ và đến thuê vận động bất cồn sản đầu tư chi tiêu đã xong từng kỳ. Khi thành lập hoá đơn giao dịch thanh toán tiền thuê hoạt động TSCĐ và mang đến thuê chuyển động bất động sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 131 - đề xuất thu của khách hàng (nếu chưa cảm nhận tiền ngay)

Nợ các TK 111, 112 (nếu chiếm được tiền ngay)

có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

bao gồm TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

- Trường thích hợp thu trước tiền các kỳ về mang lại thuê chuyển động TSCĐ và mang lại thuê chuyển động bất động sản đầu tư :

- Khi thừa nhận tiền của doanh nghiệp trả trước về đến thuê vận động TSCĐ và mang lại thuê hoạt động bất cồn sản chi tiêu cho nhiều kỳ, ghi:

Nợ những TK 111, 112 (tổng số tiền nhấn trước)

bao gồm TK 3387- doanh thu chưa thực hiện (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

gồm TK 3331- Thuế GTGT cần nộp.

- Định kỳ, tính với kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387 - lệch giá chưa thực hiện

bao gồm TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5113, 5117).

- Số tiền cần trả lại cho quý khách hàng vì phù hợp đồng đến thuê vận động TSCĐ và mang đến thuê chuyển động bất cồn sản đầu tư không được thực hiện tiếp hoặc thời gian thực hiện ngắn lại hơn thời gian sẽ thu chi phí trước (nếu có), ghi:

Nợ TK 3387- lệch giá chưa triển khai (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT buộc phải nộp (số chi phí trả lại cho mặt thuê về thuế GTGT của chuyển động cho thuê gia tài không được thực hiện)