Emerged là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Emerged là gì

*
*
*

emerge
*

emerge /i"mə:dʤ/ nội cồn từ nổi lên, hiện ra, lòi ra (nghĩa bóng) khá nổi bật lên, rõ nét lên; nổi lên, nảy ra (vấn đề...) ra khỏi (sự nhức khổ)
ló ranhô lênnhô ranổi lênxuất hiện o nổi lên, nhô lên; trào ra
*Xem thêm: Sản Phẩm Khử Của H2So4 (Loãng, Đặc Nóng) Có Lời Giải Và Đáp Án

*

*

emerge

Từ điển Collocation

emerge verb

1 come out

ADV. slowly | suddenly | finally, eventually

PREPhường. from The world is only slowly emerging from recession. | inlớn They suddenly emerged into lớn brilliant sunshine. | out of the musical forms that emerged out of the American blaông xã experience

2 become known

ADV. clearly, strongly One thing emerges very clearly from this study. | gradually | quickly The answer to the problem quickly emerged. | recently | later, subsequently It subsequently emerged that he had known about the giảm giá all along. | eventually, ultimately What eventually emerged from the election disaster was a realization that it was time for change.

VERB + EMERGE begin khổng lồ, start to lớn Problems with this drug are now beginning lớn emerge.

PREPhường. from Several facts started lớn emerge from my investigation.

3 start lớn exist

ADV. rapidly The Pacific region has rapidly emerged as a leading force on the world stage. | gradually, slowly

PHRASES newly emerged/emerging newly emerging areas of science

Từ điển WordNet


v.

come out into lớn view, as from concealment

Suddenly, the proprietor emerged from his office

become known or apparent

Some nice results emerged from the study

come up to the surface of or rise

He felt new emotions emerge
Xem thêm: Tổng Hợp 6 Cách Cap Màn Hình Win 10 Đơn Giản Nhưng Ít Người Biết

English Synonym and Antonym Dictionary

emerges|emerged|emergingsyn.: appear come into lớn view come outant.: submerge

Chuyên mục: Kiến thức