HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH VÀ CÁCH GIẢI

Chương 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNHBài 1: các khái niệm cơ phiên bản về hệ phương trình tuyến tính1. Định nghĩa:

Hệ phương trình dạng

Trong đó

*
là các ẩn với
*
là các hằng số, được điện thoại tư vấn là hệ phương trình con đường tính m phương trình, n ẩn.

Ma trận

*
được gọi là ma trận những hệ số của hệ (1).

Bạn đang xem: Hệ phương trình tuyến tính và cách giải

Ma trận

*
là ma trận những hệ số mở rộng của hệ (1). 2. Nhấn xét: Một hệ phương trình hoàn toàn xác định trường hợp ta hiểu rằng ma trận hệ số không ngừng mở rộng của nó.

Cột

*
được điện thoại tư vấn là cột tự do của hệ (1).

Hệ (1) rất có thể được viết lại dưới dạng

*
cùng với A là ma trận các hệ số của hệ (1).

Khi ta triển khai các phép biến hóa sơ cung cấp trên những dòng của hệ phương trình đường tính thì ta được một hệ mới tương đương với hệ vẫn cho.

Ta nói

*
là một nghiệm của hệ (1) nếu khi thay
*
thì toàn bộ các phương trình vào hệ (1) đều thỏa mãn.

Nếu

*
*
thì hệ phương trình hoàn toàn có thể viết được bên dưới dạng: AX = B.

3. Ví dụ:

Hệ phương trình là một trong hệ phương trình con đường tính 3 ẩn bên trên

*
.

Hệ phương trình này còn rất có thể được viết dưới dạng

*
hoặc
*

Trong kia

*
là một nghiệm của hệ phương trình trên.

4. Một vài hệ phương trình quánh biệt:
4.1 Hệ Cramer:

Hệ phương trình con đường tính (1) được call là hệ Cramer nếu m = n (tức là số phương trình thông qua số ẩn) cùng ma trận những hệ số A ko suy thay đổi (hay

*
.

Ví dụ:

Hệ phương trình

*
là hệ Cramer.

4.2 Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất:

Nếu cột tự do của hệ bởi 0 (tức là

*
) thì hệ phương trình con đường tính (1) được điện thoại tư vấn là hệ phương trình tuyến đường tính thuần nhất.

Hệ này được call là hệ links với hệ phương trình (1).4.3 dấn xét: Hệ phương trình con đường tính thuần nhất luôn có tối thiểu 1 nghiệm là

*
với nghiệm này được hotline là nghiệm tầm thường của hệ. 5. Định lý: Đối với một hệ phương trình tuyến tính thì chỉ có một trong những ba trường hòa hợp nghiệm xảy ra là: gồm một nghiệm duy nhất;Vô nghiệm;Có vô số nghiệm. 6. Hệ quả: Hệ phương trình tuyến đường tính thuần tuyệt nhất hoặc chỉ tất cả nghiệm tầm thường hoặc gồm vô số nghiệm. 7. Định nghĩa: Hai hệ phương trình có cùng số ẩn được hotline là tương tự nhau nếu như chúng bao gồm cùng tập thích hợp nghiệm. 8. Định lý: ví như hai hệ phương trình gồm hai ma trận hệ số mở rộng tương ứng tương tự dòng với nhau thì chúng tương đương nhau. Hoặc rất có thể phát biểu lại như sau: Cho nhì hệ tất cả m phương trình tuyến đường tính n ẩn bên trên K có dạng ma trận hóa theo thứ tự là
*
với
*
. Khi ấy nếu
*
thì hai hệ phương trình tương đương nhau. 9. Nhấn xét:

Ta có thể sử dụng những phép biến hóa sơ cấp cho trên dòng một biện pháp tùy ý đối với ma trận hóa của một hệ phương trình tuyến tính để lấy nó về dạng một hệ phương trình con đường tính đơn giản dễ dàng hơn.

10. Ví dụ: Để giải hệ phương trình ta triển khai ma trận hóa và sử dụng những phép biến đổi sơ cấp trên dòng để lấy ma trận hóa về dạng 1-1 giản.
*

Vậy hệ đã cho tương đương với

*

7. Định lý:
mang sử là 1 trong những nghiệm mang lại trước của hệ phương trình (1). Khi ấy
*
là một nghiệm của hệ (1) khi và chỉ còn khi
*
, với v là nghiệm của hệ phương trình tuyến đường tính thuần nhất liên kết với hệ (1).Nói cách khác nếu như
*
là những nghiệm của hệ phương trình con đường tính thuần nhất liên kết thì ta có thể viết nghiệm của hệ phương trình tuyến đường tính (1) là
*
trong những số đó
*
8. Định nghĩa:
Một nghiệm cố định của hệ phương trình tuyến tính (1) được gọi là nghiệm riêng, còn nghiệm
*
được hotline là nghiệm tổng quát của hệ.

Ví dụ:

Xét hệ phương trình sau:
*
(1)

Nhận xét hệ 1 có 1 nghiệm là

*

Xét hệ phương trình thuần nhất links với hệ (1).

*

Hệ thuần nhất này có các nghiệm là

*
.

Khi kia nghiệm tổng thể của hệ phương trình lúc đầu là

*
Bài 2: Các cách thức giải hệ phương trình con đường tính
_______________________________________________________1. Phương thức Cramer:

Nội dung của phương thức này cũng đó là định lý sau:

1.1 Định lý: Cho hệ Cramer
*
trong các số đó
*
là ma trận các hệ số. Lúc đó, nếu
*
thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất xác định bởi cách làm sau:
*
, trong số ấy
*
chính là ma trận nhận được ma trận A bằng cách thay cột i vày cột hệ số tự vì
*
ví như detA = 0 và tồn trên
*
sao cho
*
thì hệ phương trình vô nghiệmNếu detA = 0 với
*
thì hệ phương trình không có nghiệm tuyệt nhất (nghĩa là vô nghiệm hoặc vô số nghiệm). Nếu xẩy ra trường phù hợp này thì ta sẽ dùng phương pháp Gauss (được nêu trong phần tiếp theo) nhằm giải hệ phương trình này. 1.2 Hệ quả:
Hệ phương trình đường tính thuần độc nhất n phương trình n ẩn có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi định thức của ma trận những hệ số bởi 0.Nhận xét: Phương pháp này dùng để giải hệ phương trình tất cả số phương trình ngay số ẩn. 1.3 các ví dụ:Ví dụ 1: Giải hệ phương trình sau:
*
cùng với a, b, c là những số không giống 0.Giải:

Ta tất cả

*
nên đó là hệ Cramer. Hơn thế nữa

*
*
*

Do đó, hệ bao gồm nghiệm độc nhất vô nhị

*
;
*
;
*
■Ví dụ 2:
Giải hệ phương trình sau:
*
Giải:

Ta gồm |A|=0 và

*
nên hệ phương trình vô nghiệm. ■

Ví dụ 3:

Giải hệ phương trình sau:

*

Ta có

*

Hệ phương trình không tồn tại nghiệm duy nhất có nghĩa là hệ gồm vô số nghiệm hoặc hệ vô nghiệm.

Đối với trường đúng theo này thì cần dùng cách thức Gauss nhằm giải lại hệ phương trình trên. 2. Phương pháp Gauss: 2.1 Định lý Cronecker Capelly: Cho hệ phương trình tuyến đường tính tổng quátA với lần lượt là các ma trận thông số và ma trận hệ số mở rộng. Lúc đó:i) giả dụ

*
thì hệ (1) vô nghiệm;ii) trường hợp
*
thì hệ (1) có nghiệm. Rộng nữa: ví như r = n thì hệ (1) có nghiệm duy nhất.Nếu r 2.2 Thuật toán sau để giải hệ phương trình tuyến tính (gọi là thuật toán Gauss):

Lập ma trận các hệ số mở rộng . Bằng những phép biến hóa sơ cung cấp trên mẫu đưa ma trận A về dạng bậc thang. Giả sử ma trận bậc thang sau cuối có dạng:

*

Hệ phương trình tương xứng với ma trận C tương tự với hệ ban đầu. Vì đó:

nếu tồn tại ít nhất
*
với
*
khác 0 thì hệ vô nghiệm.Nếu
*
thì hệ có nghiệm. Lúc đó các cột
*
(là những cột được khắc ghi * ) được giữ lại lại phía bên trái và những
*
là các ẩn, còn các cột sót lại thì được chuyển sang bên phải, những ẩn khớp ứng với những cột này sẽ đổi mới tham số. Vậy ta sẽ sở hữu n – r tham số và hệ sẽ cho tương ứng với hệ
*

Trong kia

*
là những hàm đường tính của với
*
. Hệ phương trình (3) là hệ phương trình dạng tam giác ta hoàn toàn có thể dễ dàng giải được bằng cách thế dần dần từ dưới lên, tức là tính theo thứ tự
*
.

Chú ý:
nếu trong vượt trình biến đổi xuất hiện tại 1 dòng mà bên trái bằng 0 còn bên cần là số khác 0 thì ta có thể kết luận hệ phương trình vô nghiệm và không cần làm những gì tiếp.

Xem thêm: Thế Nào Là Phong Tỏa Tài Khoản Là Gì? Tài Khoản Ngân Hàng Bị Phong Tỏa Khi Nào

Nhận xét: Nếu ma trận thu được sau cùng trong thuật toán Gauss gồm dạng A’|B’ thì A’ được gọi là ma trận rút gọn theo cái từng bậc hay đơn giản là ma trận rút gọn, ký hiệu .

Khi kia hạng của ma trận A bằng hạng của .

2.3 các ví dụ:

a) Giải hệ phương trình sau:

*
Giải:

*
nên ta chẳng thể dùng cách thức Cramer nhằm giải hệ phương trình này.

Ta đã áp dụng phương thức Gauss để giải hệ phương trình trên.

Ta viết hệ bên dưới dạng ma trận hóa như sau:

*

Vậy hệ phương trình (*) có vô số nghiệm nhờ vào vào tham số

*
.

*
■Chú ý:

- lúc hệ phương trình tất cả vô số nghiệm thì dù giải bằng phương pháp nào ta cũng rất có thể có nhều biện pháp chọn đổi thay tự do.

- khi giải hệ phương trình con đường tính thuần nhất, ta có nhiều cách chọn hệ nghiệm cơ bản.

b) Giải hệ phương trình

*

Giải:

Ta tiến hành giải bởi thuật toán Gauss như sau:

*

Vậy hệ phương trình đầu tương tự với hệ:

*

Do kia nghiệm của hệ là .

Sinh viên hoàn toàn có thể tham khảo them thuật toán Gauss Jordan trong các tài liệu viết về đại số đường tính.

Thực chất của thuật toán Gauss Jordan thì ta sẽ triển khai các phép đổi khác trên dòng so với ma trận hệ số không ngừng mở rộng trở thành ma trận bao gồm các tính chất sau:

- những dòng không giống 0 thì ở trên các dòng 0;

- thông số khác 0 trước tiên ở những dòng khác 0 đều bởi 1.

- Các thành phần còn lại của cột cất số 1 chuẩn (gọi là cột chuẩn) đều bằng 0. Ví dụ: Ta có thể dùng thuật toán Gauss Jordan để giải lại hệ phương trình trên:

*

Vậy nghiệm của hệ là .■

Ví dụ: Giải hệ phương trình với ma trận hệ số không ngừng mở rộng là
*
Giải

Thực hiện những phép đổi khác sơ cấp cho trên mẫu đưa ma trận về dạng bậc thang.

*

Các thành phần trên đường chéo cánh 1; 1; -1; 1 được call là thành phần đánh dấu. Ta vẫn khử các phần tử còn lại của các thành phần ở những cột chứa thành phần đánh dấu ngược từ cái 4 lên dòng 1 và để được ma trận mặt vế trái là ma trận đơn vị.

*

Khi kia nghiệm của hệ phương trình là

*

3. Giải và biện luận một hệ phương trình tuyến tính tổng quát:
Các ví dụ:

a) Giải hệ phương trình sau:

*
Giải:

Ma trận hệ số không ngừng mở rộng của hệ phương trình bên trên là

*

Nếu

*
thì hệ phương trình vô nghiệm.

Nếu m = 5 thì hệ phương trình thay đổi

*

Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm nhờ vào tham số

*
với
*

*
. Từ kia suy ra,
*
■b) Giải hệ phương trình
*
Giải:

Ta viết hệ trên dưới dạng ma trận hóa như sau:

*

*
nên:

Nếu m = 1 thì ma trận hệ số mở rộng trên tất cả dạng

*

Khi kia hệ bao gồm vô số nghiệm phụ thuộc 3 tham số

*
. Có nghĩa là
*

Đặt

*
thì
*

Khi m =-3 thì hệ phát triển thành

*
. Hệ phương trình vô nghiệm.

Khi thì hệ pt có nghiệm duy nhất

*
Kết luận:

- giả dụ m = 1 thì hệ phương trình bao gồm vô số nghiệm.

- ví như m = -3 thì hệ vô nghiệm.

- nếu như

*
thì hệ gồm một nghiệm tốt nhất
*
.■

4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thích hợp:Ví dụ 1:

Giải hệ phương trình sau bằng cách thức thích hợp:

*

Cộng theo vế 4 phương trình ta được:

*
(*)

Lấy (*) trừ mang đến phương trình thứ (1) của hệ được:

*

Lấy (*) trừ đến phương trình thiết bị (2) của hệ được:

*

Lấy (*) trừ đến phương trình sản phẩm công nghệ (3) của hệ được:

*

Thực hiện tựa như lấy (*) trừ mang đến phương trình sản phẩm (4) của hệ được:

*
Ví dụ 2:

Giải hệ phương trình sau:

*

Giải

Cách 1: SV tự giải bằng phương pháp Gauss (hoặc Gauss Jordan).

Cách 2: Cộng tất cả các phương trình ta được:

*
(*)

Nhận xét:

Khi m = - 3 thì phương trình (*) vô nghiệm, hệ vô nghiệm

Khi m = 1 hệ bao gồm vô số nghiệm.

*
với
*

Khi thì phân chia biểu thức (*) đến m + 3 ta có

*

Lấy tác dụng trên trừ đi phương trình lần thứ nhất của hệ ta được:

*

Thực hiện giống như ta được

*

Tóm tắt chương

Ở chương này, thông qua việc vận dụng những kiến thức về định thức với ma trận ta nghiên cứu và phân tích thêm các phương pháp để giải một hệ phương trình tuyến đường tính tổng quát.

Sau lúc học chấm dứt chương này, sinh viên cần trả lời được các câu hỏi sau:

1. Hệ phương trình con đường tính bao hàm yếu tố gì nên biết để giải? Nghiệm của hệ được xác định ra sao? khi nào thì nhì hệ phương trình tương đương? Đặc điểm của hệ Cramer là gì? thay nào là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất?

2. Cách thức Gauss để giải hệ phương trình tuyến đường tính kiểu như với câu chữ nào sẽ học ngơi nghỉ chương trước? Trình bày cách thức Gauss? Sinh viên hoàn toàn có thể nghiên cứu vãn thêm phương pháp Gauss Jordan? Sự tương đương nhau và không giống nhau của phương thức Gauss và phương pháp Gauss Jordan?

3. Điều kiện cần thiết để rất có thể giải được hệ phương trình bằng phương pháp Cramer? Trình bày phương pháp Cramer?

BÀI TẬP

1) Giải những hệ phương trình sau bằng cách áp dụng thuật toán Cramer và phương pháp Gauss:

a)

*
b)
*

c)

*
d)
*

e)

*
f)
*

g)

*
h)
*

k)

*
l)
*
với a, b, c, d là các số thực không giống 0.

m)

*
cùng với a, b, c, d, p, q, r, s là những số thực không giống 0.

n)

*

2. Giải những hệ phương trình con đường tính thuần nhất tương xứng với các hệ đã đến ở bài tập 1 (tức là nỗ lực cột thông số tự do bởi cột chứa những số 0) rồi giải lại các hệ phương trình đó.

3. Giải và biện luận các hệ phương trình sau:

a)

*
b)
*
c)
*

d)

*
e)
*
f)
*

g)

*
h)
*

k)

*
l)
*

m)

*
n)
*

o)

*
p)
*
q)
*

4. Mang đến

*
là các số nguyên. Giải hệ phương trình sau:

*

5. Giải hệ phương trình

*

6. Minh chứng rằng hệ phương trình sau

*
trong các số ấy
*
cùng n lẻ, có nghiệm không giống 0.

7. Giải các hệ phương trình sau bằng phương thức thích hợp: