Hiển thị sản phẩm theo category

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn Tự sản xuất hiển thị thành phầm theo hạng mục Woocommerce một cách đơn giản nhất.


Chào những bạn,

Một công dụng mà mình thấy có nhiều bạn đang vồ cập là cố vì sử dụng shortcode xuất xắc Plugin nhằm hiển thị thành phầm theo danh mục trong Woocommerce, thì ta rất có thể tự làm nó cùng với code của thiết yếu mình.Trong bài viết này mình đang giúp các bạn Tự chế tạo ra hiển thị thành phầm theo hạng mục Woocommerce một cách dễ dàng và đơn giản nhất

*
Cùng bước đầu nào!

– Thông thường bạn sẽ cần gồm vòng lặp(Loop) đem ra nội dung bài viết như sau :

"publish","orderby" => "ID","order" => "DESC","posts_per_page"=> "4"));?>have_posts()) : $vnkings->the_post(); ?>// nội dung đề nghị lặpNếu sử dụng Loop như bên trên thì nó sẽ mặc định lấy bài bác trong Post type = Post (chính là phần tin tức của các bạn)

– Vậy họ cần một số điều kiện nâng cao để nó bắt được sản phẩm trong một danh mục cụ thể ở Woocommerce:

"product","post_status"=>"publish","tax_query" => array( array( "taxonomy" => "product_cat", "field" => "id", "terms" => "ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm" ) ),"orderby" => "ID","order" => "DESC","posts_per_page"=> "4"));?>have_posts()) : $vnkings->the_post(); ?>// nội dung từng sản phẩmGiải say đắm :

WP_Query(): tạo nên 1 Query với các điều kiện mặt trong‘post_type’=>’product: rước các bài viết trong post type Product‘post_status’=>’publish’: Hiển thị các bài viết đã đăng(không phải bài bác nháp)‘taxonomy’ => ‘product_cat’: bên trên ta thấy đã lấy nội dung bài viết ở Product, vậy tiếp theo ta phía nó cho tới Danh mục ví dụ là Taxonomy product_cat‘field’ => ‘id’: cách để lấy ra taxonomy là sử dụng ID của taxonomy đó‘terms’ => ‘ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm’: Đây đó là phần khai báo ID của danh mục thành phầm bạn cần nhập vào‘orderby’ => ‘ID’,’order’ => ‘DESC’: Hiển thị thành phầm từ new đến cũ‘posts_per_page’=> ‘4’: hiển thị ra số lượng sản phẩm bạn muốn, cụ thể ở phía trên mình show ra 4 sản phẩm

Lấy ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm bằng phương pháp sửa danh mục thành phầm và coi ID trên thanh Address trình duyệt

*

– khi đã gồm vòng lặp ra các sản phẩm trong danh mục rõ ràng rồi, họ tìm gọi đến biện pháp hiển thị các thành phầm trong vòng lặp đó nhé:(Trước tiên chúng ta nên đọc nội dung bài viết này giúp xem ta có những hàm gì để lấy ra dữ liệu trong Woocommerce: Tổng hợp các hàm hiển thị dữ liệu cho Woocommerce)

– bây giờ ta sẽ có đoạn code rõ ràng như sau:


"product","post_status"=>"publish","tax_query" => array( array( "taxonomy" => "product_cat", "field" => "id", "terms" => "ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm" )),"orderby" => "ID","order" => "DESC","posts_per_page"=> "4"));?>have_posts()) : $vnkings->the_post(); ?>
Lưu ý:

get_term_link() : lấy liên kết danh mục sản phẩmget_cat_name() : hiển thị tiêu đề danh mục sản phẩmHãy ráng ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm bởi id danh mục sản phẩm của khách hàng nhé

Xem thử kết quả bên Vnkings.com:

*

Bằng sự sáng sủa tạo của bạn hãy thử tạo thành style riêng cho chỗ này! nếu thành công xuất sắc hãy khoe phần chúng ta làm với bản thân qua fanpage facebook hoặc bình luận nhé