Hỏi Đáp Về Mua Xe O Tiệm Cầm Đồ Sang Tên Như Thế Nao

Câu hỏi:
*

Trả lời:

1. Về việc tạm giữ xe

Theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì thời gian tạm giữ là 07 ngày, có thể thay đổi tuỳ theo tình tiết vụ việc nhưng không quá 30 ngày. Việc tạm giữ phương tiện phải tuân thủ theo trình tự quy định và phải lập biên bản về việc tạm giữ xe.

Bạn đang xem: Hỏi đáp về mua xe o tiệm cầm đồ sang tên như thế nao

"Điều 125. Tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

<…>

8. Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 07 ngày, kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 66 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn việc tạm giữ; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.

Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề được tính từ thời điểm tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ thực tế.

Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề không vượt quá thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 66 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này."


Để biết được nguyên nhân xe bị tạm giữ thì bạn cần xem nội dung biên bản tạm giữ phương tiện vì biên bản này bạn là người bị tạm giữ phương tiện nên bạn có quyền được biết nội dung biên bản.

2. Trình tự, thủ tục tạm giữ phương tiện​

Khi tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có), tình trạng, chất lượng của vật, tiền, hàng hoá, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và phải có chữ ký của người tiến hành tịch thu, người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt và người chứng kiến; trường hợp người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt vắng mặt thì phải có hai người chứng kiến. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cần được niêm phong thì phải niêm phong ngay trước mặt người bị xử phạt, đại diện tổ chức bị xử phạt hoặc người chứng kiến. Việc niêm phong phải được ghi nhận vào biên bản.

Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Dế Mèn Trong Văn Bản Bài Học Đường Đời Đầu Tiên

Mọi trường hợp tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề phải được lập thành biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, tình trạng của tang vật, phương tiện bị tạm giữ và phải có chữ ký của người ra quyết định tạm giữ, người vi phạm; trường hợp không xác định được người vi phạm, người vi phạm vắng mặt hoặc không ký thì phải có chữ ký của 02 người làm chứng. Biên bản phải được lập thành 02 bản, người có thẩm quyền tạm giữ giữ 01 bản, người vi phạm giữ 01 bản.

3. Về việc trả xe

Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10Thông tư số 15/2014/TT-BCAngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ công an quy định về đăng ký xe thì “Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực”.

Như vậy,khi mua bán xe thì giấy bán xe phải được công chứng bởi phòng/ văn phòng công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc mua xe của bạn chỉ thực hiện qua giấy viết tay, giao dịch mua xe của bạn là vô hiệu, do vậy, về mặt pháp lý bạn chưa phải là chủ sở hữu chiếc xe. Việc trả xe cơ quan công an sẽ liên hệ với người chủ xe về mặt pháp lý để trao trả.

Trường hợp bạn muốn bảo vệ quyền lợi của mình thì cần yêu cầu bên bán (bằng cách thương lượng hoặc khởi kiện) thực hiện đầy đủ thủ tục sang tên xe theo đúng quy định pháp luật hoặc trả lại tiền mua xe cho bạn nếu bên bán xe cho bạn không đồng ý thực hiện đầy đủ thủ tục sang tên xe cho bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật sư đối với câu hỏi của bạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì chưa rõ ràng, có thể gây nhầm lẫn hoặc khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.