Backup va restore ad trên windows server 2008 r2

– thiết đặt Windows hệ thống Backup Feature sau đó:– tạo nên một lịch sao lưu giữ (Scheduled Backup).– thực hiện sao giữ (Backup AD).– phục sinh lại cơ sở dữ liệu của Active Directory domain Service ở 2 chế độ:– chính sách 1: Authoritative Restore.– cơ chế 2: Non Authoritative Restore.Các bước cần thực hiện:– chế tạo một kế hoạch sao lưu (Scheduled Backup).– triển khai sao giữ (Backup AD).– khôi phục lại cửa hàng dữ liệu: theo kiểu Authoritative Restore.– phục sinh lại các đại lý dữ liệu: theo phong cách Non Authoritative Restore.Mô hình lab:


*

Yêu cầu chuẩn bị:– Một máy cài đặt Windows hệ thống 2008 (BKNP-DC08-01) upgrade lên DC (BKNP-DC08-01.BKNPOWER.VN).Hướng dẫn chi tiết:*Cài để Windows vps Backup Feature– lựa chọn Start > chọn Programs > chọn Administrative Tools > lựa chọn Server Manager > chọn Features > lựa chọn Add Features


*

– Trong hành lang cửa số “Select Features”, chọn Windows server Backup Features, lựa chọn Windows vps BackupCommand-line Tools, lựa chọn Next để tiếp tục


*

*

*

*Tạo một Scheduled Backup– chọn Start > chọn Progams > lựa chọn Administrative Tools > chọn Windows vps Backup


– Click yêu cầu chuột vào OU IT -> lựa chọn Properties, chọn Tab Object, vứt dấu kiểm tra ở mục Protect object from accidental deletion -> chọn OK


*Restore database AD DS– Trên vật dụng DC, chọn Start > chọn Command Prompt, Nhập bcdedit /set safeboot dsrepair, dấn phím ENTER.

Bạn đang xem: Backup va restore ad trên windows server 2008 r2


Chú ý: Restart máy, tiếp nối nhấn F8, lựa chọn Directory Services Restore ModeRestore dữ liệu system state– Nhập shutdown -t 0 -r, thừa nhận phím ENTER. Máy vi tính sẽ Restart– Logon với thông tin tài khoản Local Administrator.


– chọn Start, bấm chuột phải Command Prompt, chọn Run as administrator.– trên Command prompt, Nhập lệnh : wbadmin get versions– Restored thông tin của đối tượng bị delete– trên Command prompt, nhập ntdsutil, dấn phím ENTER.– Tại dấu nhắc ntdsutil nhập Activate instance ntds, nhấn phím ENTER.– Nhập tiếp: authoritative restore, thừa nhận phím ENTER– trên restore subtree nhập: “OU=IT,DC=bknpower,DC=vn” , thừa nhận phím ENTER, kế tiếp chọn Yes.

Xem thêm: Cách Chế Biến Hạt Điều Tươi Đơn Giản Nhất, Cách Rang Hạt Điều Ngon Và Dễ Bóc Vỏ


– Nhập quit, thừa nhận phím ENTER. Nhập tiếp quit, dìm phím ENTER.– khám nghiệm lại đối tượng người tiêu dùng delete đã có restore– Để khởi động lại hệ thống ở chính sách bình thường, nhập bcdedit /deletevalue safeboot, ENTER.


– Nhập shutdown -t 0 –r, nhận phím ENTER.– sau khi Server restarts, logon với tài khoản Administrator.– Mở Active Directory Users và Computers, bình chọn OU IT đã có được Restored.