Hướng Dẫn Đọc Ct Scanner Sọ Não

Màu vàng là vùng chi phối của động mạch não trước, màu hồng là vùng chi phối của động mạch não giữa, màu xanh là vùng chi phối của động mạch não sau.

*

Cách làm van 1 chiều
  • Cách dùng sơ đồ hoocne
  • Phí dịch vụ internet banking vietcombank 2019
  • Cách review sản phẩm